NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowermentfokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien?

Kun knap hver fjerde borger i socialpsykiatrien har kontakt med arbejdsmarkedet i en eller anden form. At være en del af et arbejdsfællesskab kan have afgørende betydning for borgerens recoveryproces. Derfor skal den koordinerede indsats styrkes, og dette videnskursus anviser, hvordan det kan ske – med gevinst for både borgere og kommune.

Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.

Sammen stiller vi skarpt på centrale elementer ved metoderne og forholder os reflekterende til, hvordan vi som fagprofessionelle møder og tænker om udsatte ledige i praksis.

Hvornår er en borger i socialpsykiatrien klar til at starte i beskæftigelse, hvordan arbejder man fleksibelt men manualbaseret med CTI-metoden, og hvilke elementer har effekt, når en borger understøttes i at opnå tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet?

Med dette kursus får I ny viden om koordinerede social- og beskæftigelsesfaglige indsatser og bliver inspirerede og engagerede til at arbejde videre hermed i egen organisation med en eller flere af de anviste tilgange og metoder.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter og Trancit for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.
Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Kurset er et samarbejde mellem Komponent og Trancit.

Underviserne er:

Eva Maria Darre er afdelingsleder i Center For Videndeling, Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring og kompetenceløft. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker bl.a. på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor det specialiserede socialområde samt viden om kommunale uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.

Michael Frænde er udførerchef i Trancit, hvor han til dagligt beskæftiger sig med ledelse af virksomhedens indsatser inden for SEL §85 og §52 til landets kommuner. Michael trækker på mere end 15 års erfaring med beskæftigelsesområdet, hvor han har siddet som afdelingsleder og chef for bl.a. virksomhedskonsulenter på kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og integration.

Underviser fra IPSCenter Danmark - som er specialister i at skabe job eller uddannelse til borgere med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbare.

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, men øvrige fagpersoner på området kan deltage.

Kursusdatoer
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  03.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  09.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  10.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  05.05.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  06.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  24.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
03.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 375 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist03.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:15
  Velkomst og præsentation
 • 09:30
  Hvorfor skal vi arbejde med fokus på job og uddannelse for målgruppen i Socialpsykiatrien?
  Oplæg og drøftelse
 • 10:15
  Pause
 • 10:30
  Job-First: At blive klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet
 • 11:00
  IPSCenter Danmark: IPS fokuserer på mennesket og ikke på diagnosen. Præsentation af mindset, metode og erfaringer
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Erfaringer fra projekt ”Social Støtte”, hvor CTI er anvendt som metode til at understøtte, at borgere med andre problemer end ledighed opnår kontakt til arbejdsmarkedet
 • 13:45
  Pause
 • 14:00
  Erfaringerne fra BIP-projektet: Hvad virker i den beskæftigelsesrettede indsats
 • 14:45
  Drøftelse – hvordan kan vi bruge den nye viden i egen praksis og komme videre?
 • 15:30
  Afrunding
 • 15:45
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag