COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.

Borgere i socialpsykiatrien er i særlig risiko for at ende i ensomhed og social isolation. Som fagfolk skal vi have viden om og redskaber til at håndtere ensomhed for at sikre et værdigt liv.

På dette kursus får du overblik over ensomhed og social isolation. Du får også en introduktion til konkrete metoder, der kan mindske oplevelsen af ensomhed hos borgerne, herunder Peer to Peer, Åben Dialog og Netværkskortet.

Kurset bygger på forskningsbaseret viden om ensomhed og social isolation og giver overblik over de risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, som er særligt forbundet med ensomhed.

Kurset giver desuden mulighed for delt refleksion mellem deltagerne, så du kan koble din egen praksis og erfaring på. Kurset er på grundniveau og kan tages af fagpersoner fra alle dele af socialpsykiatrien og relaterede arbejdsfelter.

Med dette videnskursus får du

 • Forskningsbaseret viden om ensomhed og social isolation
 • Viden om betydningen af sociale relationer og risiko-, beskyttelses- og vedligeholdelsesfaktorer i forhold til ensomhed
 • Forståelse af recovery som afsæt for ensomhedsforebyggende tiltag
 • Inspiration til at inddrage civilsamfundsindsatser og kendskab til relevante udviklingsprojekter
 • Introduktion til konkrete tilgange og redskaber, du kan gå videre med
 • En opfølgningspakke med relevant litteratur og øvelser, som kan omsættes i din hverdag

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Kursuscenter Sputnik for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af COK.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Kamilla Helkiær

, lærer og VISO-specialist med efteruddannelse i systemisk-narrativ teori og metode. Specialiseret i børn, unge og voksne med neuroudviklingsforstyrrelser og psykiske vanskeligheder. Underviser fast på kurser i bl.a. diagnoseforståelse, mentalisering, relationsarbejde, konflikthåndtering og kravafvisende adfærd.

Gunnar Dehn

, lærer og VISO-specialist med efteruddannelse i ledelse og specialpædagogik. Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik. Specialiseret i unge voksne, der isolerer sig samt i komplekse familie- og netværksdynamikker.

Socialstyrelsens logo og globen, som anvendes som logo for projekter under SATS19
Målgruppe

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

Kursusdatoer
 • Det er gratis at deltage online.
  18.03.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30.
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  20.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Det er gratis at deltage online.
18.03.2021 kl. 09:00 - kl. 15:30.
Pris: 0 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. I foråret 2021 afholdes videnskurserne som gratis onlineforløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist18.02.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Velkomst
 • 09:10
  Formiddagens program
  Forskning og viden om ensomhed
  Hvad er ensomhed og hvem føler sig ensomme?
  Fællesskabets betydning og social deltagelse.

  Risikofaktorer, vedligeholdende faktorer og beskyttelsesfaktorer.

  Redskaber til forebyggelse af ensomhed
  - Åben dialog
  - Peer-to-peer
  - Netværkskortet
  - Mulighed for at afprøve metoderne.

  Der lægges pauser ind i programmet.
 • 12:30
  Frokostpause
 • 13:00
  Eftermiddagens program
  Styrkelse af fællesskaber og brug af civilsamfundet, herunder introduktion til ABC-modellen og Livshistoriefortællinger.

  Rammer, etik og hverdagens krydspres i arbejdet med ensomhed.
  Hvor kommer nej’et fra hos mennesker, der isolerer sig?

  Casearbejde i grupper.
  Overblik over udviklingsinitiativer og litteratur

  Der lægges pauser ind i programmet.
 • 15:30
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er