COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Videnskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Få viden om recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.

På videnskurset præsenteres den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering, herunder konkrete metoder og tilgange. Dagen giver samtidig mulighed for at drøfte begreberne og metodernes anvendelighed i forhold til egen praksis.

Kurset består af en begrebsafklaring og rammesætning efterfulgt af fire temaoverskrifter, som alle med afsæt i Hvidbogens kerneelementer indfanger de mest centrale begreber og kendetegn i rehabilitering, for den recovery-orienterede rehabilitering som tilgang, samarbejdsproces og praksisform:

 • Borgeren i centrum
 • Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk og pårørende
 • Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer
 • Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret

Udbytte

Deltagerne får grundlæggende forudsætninger for at forstå recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform:

 • Viden om og forståelse af recoverybegrebet
 • Viden om og forståelse af rehabilitering og de grundlæggende værdier og principper, begrebet bygger på
 • Viden om og øvelse i at arbejde med den recovery-orienterede rehabiliterings betydning for den fagprofessionelles tilgang og rolle i samarbejdet med borgeren
 • Introduktion til metoder, tilgange og initiativer, der understøtter den recovery-orienterede rehabiliterende tilgang: Peer-støtte, Feedback Informed Treatment (FIT), Netværksmøder og Åben Dialog,

Et kursus fra Socialstyrelsen

>
Kurset afholdes af Københavns Professionshøjskole for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af COK.

Undervisere/ Oplægsholdere

I Herlev underviser Birgitte Skjold Knudsen

Birgitte er adjunkt/konsulent på Københavns Professionshøjskole og har stor viden om og praksiserfaring med recovery-orienteret rehabilitering. Birgitte er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi, og hun har, det meste af sit arbejdsliv, beskæftiget sig med socialpsykiatri og udsatteområdet. Hun er en erfaren og levende underviser og har indgående viden om didaktik, transfer, læring med effekt og strategisk kompetenceudvikling. Birgitte har blandt andet stået i spidsen for Københavns Kommunes socialpsykiatris uddannelse i recovery og rehabilitering og er medforfatter af Københavns kommunes Faglig Guide om rehabilitering i den københavnske socialpsykiatri.

I Aarhus underviser Marianne Træbing Secher

Marianne er lektor på VIA University College og ansat i Efter-videreuddannelsesafdelingen for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Her er hun fagansvarlig for psykiatriområdet, og står hermed for Diplomuddannelsen i Psykiatri samt for kurser og konsulentarbejde i samarbejde med praksis. Marianne er oprindeligt uddannet som socialpædagog, og har mange års erfaring fra socialpsykiatrien, hvor hun har arbejdet på bosted, værested/arbejdssted og i en støtte-kontaktpersonsordning. Hun har siden taget en kandidat i pædagogisk filosofi og har på baggrund heraf skrevet flere artikler om socialpædagogik i socialpsykiatrien med fokus på en recovery-orienteret rehabilitering. Marianne er særligt optaget af borgerperspektiver og de etiske implikationer i dette arbejde.

Socialstyrelsens logo og globen, som anvendes som logo for projekter under SATS19
Målgruppe

Kurset henvender sig primært til ledere og fagprofessionelle fra socialpsykiatrien og andre sektorer, der samarbejdes med.

Kursusdatoer
 • Online - det er gratis at deltage online.
  09.12.2020 kl. 09:00 - kl. 13:00
 • Online via Zoom - det er gratis at deltage online.
  14.01.2021 kl. 09:00 - kl. 13:00
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  04.03.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  02.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Online - det er gratis at deltage online.
09.12.2020 kl. 09:00 - kl. 13:00
Pris: 0 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist15.11.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Velkomst
 • 08:40
  Dagens program
  Begrebsafklaring
  Borgeren i centrum
  Inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder netværk og pårørende
  Samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer
  Målrettet, tidsbestemt og vidensbaseret
 • 13:00
  Onlinekurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er