DOL – Den Offentlige Lederuddannelse

Som de eneste i Danmark udbyder COK en fuld diplomuddannelse i offentlig ledelse. På hvert af uddannelsens moduler tager vi højde for din virkelighed som leder i den offentlige sektor. Siden uddannelsens start i 2009 har vi uddannet 2.500 offentlige ledere – og hvert år bliver flere og flere færdige med den fulde offentlige lederuddannelse.

Se alle vores moduler nederst på siden.

Velfærdsledelse i en forandret virkelighed

Den offentlige sektor står i dag over for stadig mere sammensatte og komplekse udfordringer. Forandringshastigheden stiger, og de offentlige ledere skal kunne levere mere for mindre. Med et nyt ideal om aktivt medborgerskab tildeles civilsamfundet større medindflydelse, men også en medproducerende rolle i fremtidens velfærdsløsninger. Det stiller nye krav til velfærdsledelse – og der er brug for at tænke nyt. 

Hvis vi skal levere nye løsninger på f.eks. integrations- klima- eller vækstudfordringer, og hvis vi vil have bedre hjemmepleje, bedre undervisning og generelt bedre offentlige institutioner til gavn for brugere og borgere, så er en central del af løsningen kompetente offentlige ledere.

Ledere, der taler samme sprog, og som kan tænke på tværs af den offentlige organisation og fagligheder og samarbejde med eksterne interessenter, når der skal skabes innovative og bæredygtige løsninger for fremtidens velfærd. Ledere, der kan navigere i en politisk styret organisation, men som også formår at indgå i nye og anderledes samarbejdskonstruktioner på tværs af fag og sektorgrænser. 

Der er behov for at klæde i forvejen dygtige ledere på – ledere som kan være rollemodeller og gå forrest som moderne velfærdsledere. Her kan Den Offentlige Lederuddannelse hjælpe.

Den Offentlige Lederuddannelse 

Som praksisnær lederuddannelse er Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) rettet mod de specifikke rammer og udfordringer, der kendetegner den offentlige sektor. På uddannelsen bliver du rustet til at imødekomme de stadig mere komplekse problemstillinger, der præger den offentlige sektor i dag, og du vil møde andre offentlige ledere og ikke mindst undervisere, der kender din virkelighed med alle de krav og paradokser, du som leder dagligt skal navigere i. 

COK er specialiseret i offentlig ledelse og leverer lederuddannelse med fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer. Den praksisnære tilgang til offentlig ledelse afspejler sig i vores undervisning, som stiller skarpt på dig som leder i forhold til din organisation, dit fagområde og de specifikke vilkår, du skal agere indenfor. 

Du kan læse meget mere om, hvordan en DOL er bygget op, undervisningsformen hos COK samt de enkelte moduler i menuen til højre. Her kan du også se eksempler på, hvordan vi kan skræddersy enkelte moduler eller en fuld DOL til din organisation, så den understøtter organisationens strategiske målsætninger og tager højde for særlige lokale omstændigheder. 

Kommunal Ledelse 2015

Hvert andet år gennemfører COK en stor kvantitativ undersøgelse blandt kommunale ledere. Det er en af de måder, vi finder frem til de temaer, der optager og udfordrer de kommunale ledere. Og som vi bruger til at udvikle vores offentlige lederuddannelse, så den bedst muligt kan understøtte deres kommunale virkelighed. 

Sidste undersøgelse er gennemført i efteråret 2015 blandt 1264 kommunale ledere. Læs meget mere om resultaterne og download hele undersøgelsen her.

Skoleledelse på diplomniveau Se kurser og uddannelser (0)
Ledelse af dagtilbud på diplomniveau Se kurser og uddannelser (0)

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er