Kompetencer til det specialiserede voksenområde

COK understøtter og styrker din faglige udvikling. Tværfaglighed og tværsektorielle samarbejder er kommet for ikke bare at blive, men for at udvikle sig videre og blive endnu mere omfattende og borgerinvolverende. Det skinner også igennem i vores tilbud til dig, der arbejder på det specialiserede voksenområde. Fokus er på gode, faglige indsatser og metoder, der virker. Der er også fortsat et stort behov for at styrke og konsolidere sammenhængende og kvalificeret sagsbehandling på enkelte indsatser, og derfor udbyder vi også en række kurser, der er bundet op på relevant lovgivning og god sagsbehandling.  


Tilmeld dig nyhedsbrevet og få løbende information og viden om aktuelle kurser, uddannelser, konferencer og temadage >>


Se vores aktuelle kurser, temadage og konferencer inden for de enkelte områder nedenfor.  

Sagsbehandling og lovgivning Se kurser og uddannelser (17)

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. COK udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

COKs underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Rehabilitering og kommunikation Se kurser og uddannelser (21)

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Sundhedsfremme i psykosocial rehabilitering Se kurser og uddannelser (1)

Opkvalificering i Sundhedsstyrelsens satspulje ”Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser”

SE KURSUSRÆKKEN NEDERST PÅ SIDEN!

Der er til satspuljen med ovenstående titel knyttet en række opkvalificerende kurser og temadage, som COK udbyder på vegne af Sundhedsstyrelsen. Indholdet er tilrettelagt med primært udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ønsker, puljens formål, i nær dialog med satspuljens følgegruppe og i henhold til projektbeskrivelserne.  

Information om kurserne og kursusbeskrivelser opdateres på denne side.
                
Kursernes overskrift er ”strukturel og organisatorisk sundhedsfremme”. Det er altså som hovedregel ikke her, man finder de meget detaljerede kostråd eller rygestopkurser for de enkelte, men derimod her man finder de mere grundlæggende byggesten for fagligt funderet, strukturelt sundhedsfremmende arbejde. Værktøjer til at indlejre sundhedsfremme i det faglige DNA i indsatserne for borgerne.
 
Emnerne for kurserne er derfor tværgående og vil finde relevans i alle projekterne og vil virke fremmende for alle projekternes formål. De vil også flugte med deltagernes øvrige faglighed og være ikke bare kompatible med, men i høj grad udviklende for kernefaglighed på området fremadrettet.
 
Kursuspakken skal opfattes som en emnemæssig paraply, hvor emnerne tilsammen dækker kerneelementer i forhold til sundhedsfremmende arbejde for mennesker med psykiske lidelser. Nogle af kurserne har en introducerende karakter i forhold til en metode (fx ”Den motiverende samtale i sundhedsfremmende arbejde” og ”FIT- Feedback Informed Treatment”), mens andre er mere praktisk bevægelsesfremmende og-motiverende, og andre igen mere sundhedspædagogiske. Til sammen supplerer de hinanden og styrker arbejdet og kompetencerne i den sundhedsfremmende indsats, samt den mængde af viden og redskaber, der konkret kan benyttes i indsatserne med målgruppen. Nogle af metoderne vil egne sig til videre opkvalificering og specialisering, som dog ikke kan rummes i denne pakke, men som vi kan gå i dialog om efterfølgende, hvis der er interesse.
Det er også muligt for andre kommuner og projekter at rekvirere kurserne.
 
Læs mere om satspuljen her >>

Hjælpemiddelområdet Se kurser og uddannelser (5)
Hjælpemiddelkurserne i COK er efterhånden omfattende. Det er også et område, som fortsat fylder meget i de kommunale kompensations- og rehabiliteringsopgaver, og nu er der muligvis (igen) ændringer på vej i serviceloven. Men indtil da tilbyder vi lige et overblik over en række attraktive kurser for dig, der beskæftiger dig med myndighedsopgaver inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Alle kurserne varer to dage og giver også god mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med kollegaer fra andre kommuner. Det overordnede formål med kurserne er at skærpe og styrke overvejelser og afgørelser i tråd med den gældende lovgivning og praksis på området. Og du er velkommen til at dele dette, hvis du kender nogen, der kunne være interesserede.
Alkoholbehandling Se kurser og uddannelser (5)
COK afholder, blandt andet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, kurser for alkoholbehandlere og andre, der arbejder indenfor misbrugsområdet.
Forløb i egen organisation Se kurser og uddannelser (0)
COK har en række forløb, der kun gennemføres på egen arbejdsplads. Kontakt os for at høre nærmere.Du kan også orientere dig i vores folder, der giver dig et overblik over aktiviteter på det sociale område. Vi udvikler kontinuerligt målrettede tilbud - og modtager gerne inspiration fra dig, hvis du har forslag til temaer, som kan understøtte visionen om mere kvalitet, viden og brugerinddragelse i de kommunale indsatser på det sociale voksenområde.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er