Velkommen til COKs Forvaltningsakademi

I kommunerne er der fokus på økonomistyring, effektivitet og innovation og den offentlige sektor omlægger, omstrukturerer og omprioriterer som aldrig før. Hvis kommunerne samtidig skal fastholde sikker drift og god myndighedsudøvelse, bliver god sagsbehandling og korrekte afgørelser afgørende. Men det kalder også på kvalifikationer og kompetencer til at kommunikere svært forståelige sager overfor borgere og kollegaer og at kunne se sin egen faglighed på tværs af egen forvaltning. Forvaltning handler for os om at ’gøre det rigtige rigtigt’ i den kommunale forvaltning.

Derfor har vi samlet COKs aktiviteter inden for både generelle forvaltningsretlige og mere snært fagjuridiske problemstillinger, der kobler sig til myndighedsudøvelse samt kurser, der fx har fokus på kommunikation og formidling. Fælles for alle aktiviteter er, at de bringer ny lovgivning, aktuelle temaer og vigtige kompetencer sammen for at formidle ny og nyttig viden, der kan bruges i praksis. Du vil også finde aktiviteter, som på grund af ændringer i lovgivningen eller særligt fokus i medierne er aktuelle netop nu. 

Kan du ikke finde hvad du søger? Kontakt os, hvis du søger aktiviteter om et bestemt lovgivningsområde, eller hvis du har ideer til nye myndigheds- og sagsbehandlingsforløb. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan COK kan understøtte kompetenceudvikling i forvaltningen i din kommune.

Tværgående lovgivning
Børn, unge, voksne og beskæftigelse
Teknik, miljø og byggesagsbehandling
Økonomi og ejendomme
Personalelovgivning
Service og borgerkontakt
Kommunikation og planlægning

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er