Digitalisering

Den digitale udvikling er i vækst og bevæger sig med hastige skridt ind i alle kroge af kommunernes kerneområder og ændrer derved også på vores praksis og vores vaner. Den digitale understøttelse ændrer på samarbejdsformen og arbejdsgangene og forståelsen for det digitale økosystem bliver i højere grad kompleks og forskellig, samtidig med den binder nye strenge i det offentlige landskab. Med digitalisering som en naturlig del af fremtidens produktudvikling og services.

Kunsten er at skabe en forståelighed og motivation omkring den nye måde at arbejde på. At være tryg ved de nye teknologier, der giver nye muligheder, stiller også nye krav om kompetencer i indenfor nye felter.

Borgernes og samarbejdsparters ønsker og behov stiller øgede og nye krav i produktudbud og services. Ledere såvel som medarbejdere i kommunerne vil derved konstant have behov for at forstå de nye behov og lægge nye strategier, skabe netværksrelationer, kortlægge værdistrømme, kunne rumme og tage del i forandringer og derved sikre, anvende, forstå, skabe gode data. Kommunikation på afstand stiller tillige nye krav om forståelse for forskellige kanalvalg, såvel som såvel som styre projekter, anskaffelser kræver forståelse for produktlandskabet og samspillet imellem disse.

I COKs digitaliseringsteam arbejder vi konstant med at ramme de behov, kommunerne har på området og indtænker området i de faglige områder, hvor det understøtter og giver mening og skaber fornyet værdi i vores fælles digitale rejse. 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er