Helhedsorienteret udvikling af skole og dagtilbud

I COK støtter vi jer i at indfri jeres ambitiøse visioner på dagtilbuds- og skoleområdet. Vi ved, at kompetenceudviklingsbehov sjældent løses alene gennem generiske kursustilbud, hvis det skal skabe værdi og udvikling for den konkrete praksis. Nye udviklings- og læringstiltag skal passe ind i jeres eksisterende strategier for kompetenceudvikling og kvalitetsløft.  

Vi har stor erfaring med at skræddersy udviklings- og kompetenceforløb, der matcher den enkelte kommunes behov for at understøtte og udvikle sammenhængende læringsmiljøer for 0-18 årsområdet i et helhedsorienteret perspektiv på tværs af forvaltning, ledere og medarbejdere.  

I menuen til venstre finder du COKs aktuelle tilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Her kan du bl.a. se, hvordan vi kan understøtte helhedsorienteret skoleudvikling og udvikling af stærke dagtilbud i kølvandet på dagtilbudsreformen. Du finder også vores tilbud til nye ledere i folkeskolen, teamkoordinatorer og konsulent i læringsledelse målrettet ressourcepersoner i og omkring folkeskolen, og du kan læse mere om, hvordan vi kan bidrage til at skabe inkluderende læringsmiljøer gennem fælles kompetenceudvikling. 

Vi tilbyder løbende en række aktuelle kurser og aktiviteter for ledere og nøglemedarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet. Se kursuslisterne nedenfor eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du seneste nyt om aktiviteter direkte i din indbakke. 


Børn og unge i udsatte positioner


Vi har en tæt kontakt og et løbende samarbejde med KL, kommuner, ministerier og interesseorganisationer og har nedsat et Advisory Board på børn- og ungeområdet. Det betyder, at COK har en dyb forståelse for de krav og behov, som skole- og dagtilbudsområdet skal imødekomme og de afledte dilemmaer og krydspres, som det kan stille forvaltning, ledere og medarbejdere. 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er