NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Videnskurset afholdes som én kursusdag. Kurset introducerer den væsentligste, aktuelle viden på området om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, samtalemetoder, udredning og konkrete, kommunale cases.

På kursusdagen bliver deltagerne præsenteret for aktuel viden inden for dobbeltdiagnoseområdet, herunder prævalens, samspillet mellem rusmidler og psykiske problemstillinger, rusens funktion, afhængighed, abstinens, belønningssystemets funktion ved afhængighed samt typiske problemstillinger for målgruppen set indefra og udefra.

Deltagerne får også indblik i nyeste lovgivning, aktuelle indsatser, retningslinjer og lovgivning for borgerforløb samt viden om, hvor ansvaret for behandling og støtte er placeret.

Gennem introduktion af udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv samt gennemgang af virksomme samarbejdsmodeller på området får deltagerne indblik i konkrete tilgange til at arbejde recovery-orienteret med målgruppen.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af COK.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviserne er psykologerne Eline Hyldager, Søren Søberg og Tina Lundgreen Sørensen fra Dobbeltdiagnose I/S. Alle tre har stor erfaring i arbejdet med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Dobbeltdiagnose I/S er flerårig VISO-leverandør og leverer ydelser til en lang række områder: Socialpsykiatri, psykiatri, retspsykiatri, misbrugsbehandling, forsorg og sagsbehandlere i kommuner.

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Målgruppen er primært ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien,som arbejder med borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, men øvrige fagpersoner med tilknytning til området kan også deltage.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  14.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
14.09.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 375 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. I foråret 2021 afholdes videnskurserne som gratis onlineforløb. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist14.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
 • 09:30
  Målgruppen borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
 • 10:45
  Lovgivning og nationale retningslinjer
 • 12:00
  Frokost
 • Recovery-orienteret rehabilitering ved dobbeltdiagnose og CHIME
 • Udredning/screening som redskab til inddragelse af borgerens perspektiv
 • Metoder i den rehabiliterende tilgang
 • Samarbejdsmodeller i den rehabiliterende tilgang
 • 15:15
  Aktuelle og fremtidige indsatser, initiativer og udviklingsprojekter
 • 15:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag