NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Socialstyrelsen: Kurser til socialpsykiatrien

Dette kursustilbud fra Socialstyrelsen er målrettet medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien. Kurserne fokuserer på den aktuelt bedste viden om recovery og rehabilitering og giver deltagerne konkrete metoder og redskaber, der bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien.

Socialstyrelsens logo

 


Kursustilbuddet består af videnskurser på én dag, praksiskurser i eget tilbud og e-læring inden for i alt ni relevante temaer, samt strategisk ledelses- og kompetencerådgivning målrettet ledere. Det er ikke længere muligt at ansøge om praksiskurser.

Kursustilbuddet er finaniseret af midler fra satspuljen 2019-2022.

Klik her for at læse folderen om kursustilbuddet.

Videnskurser (eksterne kurser på én dag)

På videnskurserne, der alle varer én dag, får du konkret viden om relevante temaer, f.eks. relevant lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder. Videnskurser er for ledere og medarbejdere, der arbejder med indsatser målrettet mennesker med psykiske vanskeligheder.

Videnskurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022. Derfor kan Socialstyrelsen tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager svarende til lokaler og forplejning. 

Videnskurset kan også afholdes i egen organisation. 

Praksiskurser (undervisning i eget tilbud)

Det er ikke længere muligt at ansøge om praksiskurser

Praksiskurserne understøtter udbredelsen og implementeringen af virksomme metoder og praksisser inden for relevante temaer.

På praksiskurserne får I træning i at anvende konkrete metoder og redskaber og støtte til at implementere dem i praksis. Praksiskurserne består af fem dages undervisning og afholdes i egen organisation.

Praksiskurser kan søges af:

  • Et eller flere socialpsykiatriske tilbud (op til 5 tilbud samlet)
  • Den samlede socialpsykiatri i en kommune eller anden organisation

For at få det bedste udbytte af kurset samt organisatorisk forankring forventes det, at der er mellem 15 og 40 deltagere på kurset. Kurset kan ikke alene søges af tilbud eller organisationer, der har mindre end 10 medarbejdere

Hvis et eller flere tilbud sammen ønsker at rekvirere flere praksiskurser til den samme gruppe af medarbejdere, anbefales det, at kurser rekvireres ét ad gangen. Dette er med henblik på at sikre bedst mulig forankring af det enkelte kursus i praksis.

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

E-læring (fleksibel online undervisning)

På e-læringskurserne får du konkret viden om relevante temaer. E-læringskurserne kan f.eks. anvendes som udgangspunkt for læring og udvikling på personalemøder, faglige arrangementer og temadage for medarbejdere. De anvendes også som forberedelse og opfølgning på praksiskurser.

E-læringsforløbene er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Ledelsesrådgivning om strategisk kompetenceudvikling

Her finder du temadage og rådgivningsforløb, der klæder ledelsen på til at identificere vidensbehov og sikre, at ny viden bliver omsat til ny praksis i indsatserne.

Administreres af Komponent for Socialstyrelsen

Kursustilbuddet administreres af Komponent for Socialstyrelsen. Hvis du har spørgsmål til kursustilbuddet eller de enkelte aktiviteter, er du altid velkomme til at kontakte os.