NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Fysiske helbredsproblemer er en risikofaktor, der kan påvirke muligheden for recovery, når man har psykiske vanskeligheder. Den overdødelighed, der er blandt borgere, der er tilknyttet socialpsykiatrien, skyldes i høj grad fysisk sygdom, som er underdiagnosticeret eller underbehandlet. Derfor kan en integration af de somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde gøre en positiv forskel for borgerens recovery-orienterede rehabilitering.

Videnskurset har fokus på følgende temaer:

 • Sygdom og sundhed i et socialpædagogisk perspektiv
 • Viden om og identifikation og håndtering af somatisk sygdom
 • Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv
 • Det dobbelte KRAM
 • Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv
 • Lovgivning og dilemmaer, når arbejdet i socialpsykiatrien kompliceres af sygdom hos borgeren
 • Gode eksempler fra den kommunale praksis
 • Udviklingsinitiativer og forskning på området.

Undervisningen er dialogbaseret med inddragelse af deltagerne undervejs og drøftelser af eksempler og dilemmaer samt korte øvelser og refleksioner med sigte på, at du som deltager kan omsætte din nye viden til praksis i samarbejde med borgerne.

Med dette videnskursus får du viden og værktøjer til tilgange og handlinger, som kan understøtte borgerens samlede sundhed og livslængde.

Kurset giver dig

 • Viden om, hvordan du kan arbejde målrettet med den enkelte borgers sundhed og sygdomsforebyggelse
 • Viden om de udfordringer, der er specielle for borgere i socialpsykiatrien ift. at nedsætte deres risiko for at blive tidligt syge af livsstilssygdomme og samtidig styrke deres recovery gennem det dobbelte KRAM
 • Overblik over den væsentligste og nyeste viden på området.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af VIA for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

Helle Schnor

er sygeplejerske, ph.d. og underviser med en stærk sundhedsfaglig profil på det socialpsykiatriske område og stor erfaring med at undervise og udvikle kurser til borgere og medarbejdere.

Jim Toft

er ph.d. i psykologi og idræt og har stor undervisnings-, forsknings- og praksiserfaring med fysisk aktivitets indvirkning på mennesker med psykisk sårbarhed i et psykosocialt og socialpædagogisk perspektiv.

Anja Kammacher

er ergoterapeut og cand.pæd.soc. med flere års erfaring inden for psykosocial rehabilitering og recovery ift. psykisk sårbare og udsatte.

Pernille Lydike

er ergoterapeut og cand.pæd. i psykologi og har solid undervisererfaring i psykiatriforløb og på sundhedsområdet. Hun underviser til daglig om sundhedsfremme og sundhedspædagogik.

Thea Qvist Hjørnholm

er sygeplejerske, cand.mag. og lektor med bred praksiserfaring inden for både det somatiske og det psykiatriske område. Har 10 års undervisererfaring.

Globus, fungerer som logo for Socialstyrelsens projekter under SATS19
Målgruppe

Kurset er relevant for ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien – både i forvaltningen og i de sociale tilbud.

Kursusdatoer
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  22.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  08.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  17.03.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  13.09.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  21.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
22.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 375 kr.
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingsfrist22.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:10
  Formiddagens program
  Hvad er sygdom og sundhed i jeres perspektiv?
  Drøftelse af socialfaglig og sundhedsfaglig forståelse og introduktion til videnskursets temaer.

  Lovgivning og dokumentation - underviseroplæg:
  Når det daglige arbejde i socialpsykiatrien kompliceres af sygdom hos borgeren - hvad siger lovgivningen og hvilke dilemmaer kan opstå?
  Sundhedslovens rammer anvendt på et botilbud, som er primært reguleret af serviceloven
  Sundhedsinstrukser og journalføring/overdragelse af dokumentations-pligten
  Gode praksiseksempler fra kommuner og tilbud samt udviklingsinitiativer på området
  o Øvelse

  Håndtering af somatisk sygdom:
  Øvelse: KAHOOT
  Opsamling af KAHOOT

  Underviseroplæg og afgrænsning af det store felt af somatisk sygdom med de 12 sygeplejefaglige områder som redskab. Helhedsvurdering via TOBS (Tidlig opsporing af begyndende sygdom).

  Underviser går i dybden der, hvor KAHOOTen viste flest ønsker. Det kan suppleres med sygdomme, som er ofte forekommende blandt borgere inden for socialpsykiatrien,
  f.eks.:
  Hjerte-kar sygdomme
  Metaboliske sygdomme (metabolisk syndrom)
  Infektionssygdomme
  Abstinenser ved alkohol- og stofafhængighed
  Somatiske konsekvenser af hyppigt anvendte psykofarmaka (kortidsbivirkninger/langtidsbivirkninger)
  Dårlig tandsundhed.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  Mental sundhed og trivsel set fra et borgerperspektiv:
  Underviseroplæg om definitionen af mental sundhed, Det dobbelte KRAM, uddybet med Antonovskys mestringsmodel, Recovery- og rehabiliteringsperspektivet. Eksemplificeres med gode praksiseksempler fra bl.a. DEFACTUMs inspirationskatalog samt udviklingsinitiativer på området.

  Sundhedsfremme og forebyggelse i et organisatorisk perspektiv:
  Underviseroplæg med præsentation af de 11 forebyggelsespakker som et vidensbaseret værktøj til at prioritere og kvalitetsudvikle det socialpsykiatriske forebyggelsesarbejde og gode praksiseksempler fra kommuner og tilbud samt udviklingsinitiativer på området.

  Bordrefleksion over dagens temaer relateret til udvikling af egen praksis.
 • 16:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag