COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge

Styrer du udgifterne på det specialiserede socialområde, og hvad gør du, når de sædvanlige greb ikke længere virker? Kom og få seneste viden og erfaringer fra kommuner til effektiv styring.

På kurset vil vi tage udgangspunkt i den seneste viden om, hvordan man styrer udgifterne på området. Vi vil også inddrage aktuelle erfaringer fra kommuner, som har gode ideer til effektiv styring af området. KL’s Konsulentvirksomhed, KLK, har i samarbejde med 10 kommuner udviklet en ny model for økonomistyring af området, som giver helt konkrete anvisninger til, hvordan styringen på området kan forbedres.

På kurset får I som deltagere konkrete redskaber til, hvordan man kan styre økonomien på området i sin egen kommune. Hvem skal inddrages i styringen, og hvordan skal de inddrages? Hvilke data skal til for at styre området, og hvordan bruges de data? Hvordan finder man effektiviseringsmuligheder, og hvordan sikrer man effektiv drift af det specialiserede børne- og ungeområde? Det er nogle af de ting, I som deltagere får med hjem.

I kurset indgår også et arbejde i egen organisation mellem de to kursusgange. Under kurset får I derfor mulighed for at afprøve nogle af tingene i jeres egen organisation. På den sidste kursusdag vil vi blandt andet samle op på jeres egne erfaringer med at bruge læring fra kurset og sikre, at I kommer hjem med helt konkrete ideer, der kan omsættes i bedre styring i jeres egen kommune.

Tilrettelæggelse

Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, oplæg fra kommunale praktikere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkrete opgaver i relation til kursets temaer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Souschef Peter Bogh, KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Peter arbejder hovedsageligt med projekter rettet mod styrkelse af faglig praksis, styring, organisering og effektivisering på velfærdsområderne. Peter har blandt andet været projektleder på en række projekter på det specialiserede socialområde og har mange års erfaring som underviser på blandt andet kurser hos COK. Inden sin ansættelse i KLK har Peter blandt andet været kontorchef i Socialforvaltningen i Frederiksberg Kommune.

Chefkonsulent Søren Sønderby, KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Søren arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring, faglig udvikling samt optimering af arbejdsgange og samarbejdsflader. Søren har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder og har i en årrække arbejdet med kommunernes tværgående indsatser overfor de mest udsatte borgere og familier.

Målgruppe

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (børn og unge), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udbytte opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Samarbejdspartner
KL’s Konsulentvirksomhed (KLK)
Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge
  16.11.2020 kl. 09:30 - 17.11.2020 kl. 15:00
  Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge 2. del
  09.12.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge
16.11.2020 kl. 09:30 - 17.11.2020 kl. 15:00
Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge 2. del
09.12.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 9.700 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse mellem de to sammenhængende kursusdage samt forplejning på den opfølgende dag. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:30
  Ankomst og morgenmad
 • 10:00
  Velkomst og introduktion til kurset
  - Indhold og fokus
  - Forventningsafstemning og forventede resultater for deltagerne
  - Styringsudfordringer og styringserfaringer på området
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  KLK’s sammenhængende model for styring af økonomien på det specialiserede socialområde
  - Overordnet introduktion til styring og KLK’s styringsmodel – de tre centre for styring af området
  - Modellens temaer, sammenhænge og indikatorer
  - Egne styringsudfordringer set i lyset af KLK’s styringsmodel
 • 17:30
  Egen tid
 • 18:30
  Middag
Dag 2
 • 08:30
  Opfølgning og fælles refleksion over gårdsdagens temaer
 • 09:30
  Kultur og økonomistyring
  - Organisering af styringen
  - Når økonomistyringen møder den socialfaglige praksis
 • Brug af data i styringen af det specialiserede socialområde
  - Økonomidata over tid (budget og regnskab) – hvordan bruger man det i styringen?
  - Præsentation af styringscockpit til politisk, økonomisk og faglig styring af området
  - Udfordringer ved brug af data
  - Budgetlægning vha. businesscasemetoden
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Brug af data i styring - fortsat
 • Hjemmeopgaver
 • 15:00
  Tak for denne gang og på gensyn på modul 2
 • Hjemmeopgaver
  Mellem de to moduler vil deltagerne få to hjemmeopgaver med at anvende redskaberne fra første modul i egen kommune. Dette er en integreret del af kurset, og deltagerne opfordres kraftigt til at prioritere arbejdet med hjemmeopgaverne.
Dag 3
 • 09:00
  Ankomst og morgenmad
 • 09:30
  Velkomst og siden sidst
 • 10:00
  Selvscoring af styringspraksis i egen kommune – konklusioner og perspektiver
 • 10:30
  Styringscockpit i egen kommuner og på tværs – konklusioner og perspektiver
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Effektiviseringer på det specialiserede socialområde
 • 15:00
  Sådan forbedres styring og effektivitet i egen kommune
  - Hvad tager I med hjem?
  - Hvilke konkrete aktiviteter der det første I gør?
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er