NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge

Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet.

Mange kommuner oplever udfordringer med at styre udgifterne på det specialiserede socialområde. Komponent har derfor udviklet en model for styringen af området i samarbejde med KL og en række kommuner. Modellen forener den socialfaglige praksis med den strategisk-politiske og den økonomiske styring og understreger dermed, at en god og effektiv styring findes i foreningen af de tre logikker. Med afsæt i modellen, får du med dette kursus viden og værktøjer til at udvikle styringen af det specialiserede socialområde i din kommune.

Udbytte af kurset

Kurset tager udgangspunkt i modellen og giver dig konkrete redskaber til, hvordan I kan styre økonomien på området i din kommune. På kurset ser vi nærmere på, hvem der skal inddrages i styringen, og hvordan de skal inddrages. Vi ser også nærmere på, hvilke data der skal til for at styre området, og hvordan de kan bruges. På kurset dykker vi også ned i spørgsmål som f.eks., hvordan I finder effektiviseringsmuligheder og sikrer effektiv drift af botilbud. Derunder får du konkrete redskaber til budgetlægning. På kurset får du altså viden om, hvordan styringen af det specialiserede socialområde kan tilrettelægges, så den understøtter de politiske strategier, den socialfaglige praksis og budgetoverholdelsen.

Tilrettelæggelse

Kurset tager afsæt i jeres praksis. Vi har god erfaring med, at forankringen til egen praksis understøttes bedst muligt, hvis I deltager flere fra samme kommune, fx en økonomikonsulent og fagchef.

Kurset består af tre undervisningsdage fordelt på to sammenhængende dage og en efterfølgende afrundingsdag. Imellem de to kursusdage arbejder du som deltager med en opgave i egen organisation, hvor du får mulighed for at evaluere styringen i din kommune. På den sidste kursusdag vil vi blandt andet samle op på jeres egne erfaringer med at bruge læring fra kurset og sikre, at I kommer hjem med helt konkrete ideer, der kan omsættes til bedre styring i jeres egen kommune.

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent Anne Rovsing, Komponent

Chefkonsulent Jens Vedel Jørgensen, Komponent

Målgruppe

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (børn og unge), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udbytte opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Kursusdatoer
  • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
    1. del
    09.02.2022 kl. 09:30 - 10.02.2022 kl. 15:00
    2. del
    09.03.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
1. del
09.02.2022 kl. 09:30 - 10.02.2022 kl. 15:00
2. del
09.03.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 9.700 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse mellem de to sammenhængende kursusdage samt forplejning på den opfølgende dag. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist26.01.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag