NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge

Styrer du udgifterne på det specialiserede socialområde, og hvad gør du, når de sædvanlige greb ikke længere virker? Kom og få seneste viden og erfaringer fra kommuner til effektiv styring.

På kurset vil vi tage udgangspunkt i den seneste viden om, hvordan man styrer udgifterne på området. Vi vil også inddrage aktuelle erfaringer fra kommuner, som har gode ideer til effektiv styring af området. Komponent (tidligere KLK), har i samarbejde med ti kommuner udviklet en ny model for økonomistyring af området, som giver helt konkrete anvisninger til, hvordan styringen på området kan forbedres.

På kurset får I som deltagere konkrete redskaber til, hvordan man kan styre økonomien på området i sin egen kommune. Hvem skal inddrages i styringen, og hvordan skal de inddrages? Hvilke data skal til for at styre området, og hvordan bruges de data? Hvordan finder man effektiviseringsmuligheder, og hvordan sikrer man effektiv drift af det specialiserede børne- og ungeområde? Det er nogle af de ting, I som deltagere får med hjem.

I kurset indgår også et arbejde i egen organisation mellem de to kursusgange. Under kurset får I derfor mulighed for at afprøve nogle af tingene i jeres egen organisation. På den sidste kursusdag vil vi blandt andet samle op på jeres egne erfaringer med at bruge læring fra kurset og sikre, at I kommer hjem med helt konkrete ideer, der kan omsættes i bedre styring i jeres egen kommune.

Tilrettelæggelse

Kurset tilrettelægges med en blanding af oplæg fra de to erfarne kursusledere, oplæg fra kommunale praktikere, erfaringsudveksling mellem kursusdeltagere, samt gruppearbejde om konkrete opgaver i relation til kursets temaer.

Undervisere/ Oplægsholdere

Souschef Peter Bogh, Komponent (sammenlægning af COK, KLK og KL ledelsespolitik). Peter arbejder hovedsageligt med projekter rettet mod styrkelse af faglig praksis, styring, organisering og effektivisering på velfærdsområderne. Peter har blandt andet været projektleder på en række projekter på det specialiserede socialområde og har mange års erfaring som underviser. Inden sin ansættelse i KLK har Peter blandt andet været kontorchef i Socialforvaltningen i Frederiksberg Kommune.

Chefkonsulent Søren Sønderby, Komponent (sammenlægning af COK, KLK og KL ledelsespolitik). Søren arbejder på tværs af de kommunale opgaveområder med økonomiske analyser, organisering, styring, faglig udvikling samt optimering af arbejdsgange og samarbejdsflader. Søren har konkret erfaring på de fleste kommunale opgaveområder og har i en årrække arbejdet med kommunernes tværgående indsatser overfor de mest udsatte borgere og familier.

Målgruppe

Kurset henvender sig til budgetansvarlige chefer og ledere på det specialiserede socialområde (børn og unge), f.eks. fagchefer, ledere af visitationsenheder m.fl. Derudover er kurset relevant for fagkonsulenter, controllere og økonomimedarbejdere med særligt ansvar for den faglige og økonomiske styring på området.

Det er vores erfaring, at der er en tæt kobling mellem den socialfaglige praksis og den økonomiske styring, og vi anbefaler derfor, at både den budgetansvarlige leder og økonomikonsulenten fra området deltager i kurset. Tidligere deltagere giver ligeledes udtryk for, at det største udbytte opnås, når leder og økonomikonsulent deltager sammen.

Kursusdatoer
  • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
    Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge
    1. del 05.10.2021 kl. 09:30 - 06.10.2021 kl. 15:00
    2. del 01.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge
1. del 05.10.2021 kl. 09:30 - 06.10.2021 kl. 15:00
2. del 01.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 9.700 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse mellem de to sammenhængende kursusdage samt forplejning på den opfølgende dag. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist24.08.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag