COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Sæt X i kalenderen: Den 12. november 2020 på Comwell Kolding

COK afholder for anden gang temadag om økonomisk og faglig styring af specialundervisningsområdet. Dagen giver viden og inspiration til, hvordan din kommune kan tilrettelægge en styring, der understøtter jeres målsætninger, og herudover vil der være rig mulighed for erfaringsudveksling og networking med andre kommuner om deres praksis for styring af området.

Styring af specialundervisningsområdet er komplekst, og der er mange interessenter, som skal tages i betragtning, når styringen tilrettelægges. Vigtigst af alt er barnets stemme, men hvordan sikres den? Og hvordan organiserer man styringen af området, så den understøtter din kommunes strategi for inkluderende fællesskaber for børn og unger?

Kommunerne indretter deres styring af specialundervisningsområdet på forskellig vis, og der er bl.a. forskel på, hvordan man har indrettet økonomistyring, visitation og politisk strategi. På dagen bliver I præsenteret for ny forskning på området, og I får viden om organisatoriske og pædagogiske konsekvenser af organiseringen. 

Konferencens målgruppe
Målgruppen til temadagen er skoleledere, skolechefer, ledere af PPR, faglige konsulenter, økonomikonsulenter og andre med interesse for området.