NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Den 2. december 2021 på Comwell Kolding

Komponent inviterer igen til national konference, hvor vi sætter spot på de forskellige faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde om at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser  for alle børn i kommunerne. 

Inkluderende fællesskaber
Styring af specialundervisningsområdet er komplekst, og der er mange interessenter, som skal tages i betragtning, når styringen tilrettelægges. Vigtigst af alt er barnets stemme, men hvordan sikres den? Og hvordan organiserer man styringen af området, så den understøtter din kommunes strategi for inkluderende fællesskaber for børn og unger?

Kommunerne indretter deres styring af specialundervisningsområdet på forskellig vis, og der er bl.a. forskel på, hvordan man har indrettet økonomistyring, visitation og politisk strategi.

Udbytte
På dagen bliver du præsenteret for ny forskning på området, og du får viden om organisatoriske og pædagogiske konsekvenser af organiseringen. Dagen byder også på inspiration til, hvordan din kommune kan tilrettelægge en styring, der understøtter jeres målsætninger, og herudover vil der være rig mulighed for erfaringsudveksling og networking med andre kommuner om deres praksis for styring af området.

Konferencens målgruppe
Målgruppen til temadagen er skoleledere, skolechefer, ledere af PPR, faglige konsulenter, økonomikonsulenter og andre med interesse for området.