Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Gem som favorit

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, sammenlægning af afdelinger, beboerdemokrati, gennemførelse af arbejder på det almene boligafdeling, udlejning med opsigelse og fraflytning.

De nye fokusområder på temadagen er administrationshonorar og dokumentation heraf, sammenlægninger af afdelinger og beboerdemokrati og iværksættelse af arbejder, herunder arbejder som er fravalgt af bygherren.

Budget og regnskabs- principperne gennemgås med udgangspunkt i kommentarerne til standardkontoplanen i driftsvejledningen og de vejledende udtalelser fra Landsbyggefonden. Betydningen af balancekonti uddybes. Det belyses, hvad der skal til, for at kommunale ældreboligafdelinger kan sammenlægges.

Beboerdemokratiet i almene boliger er en bærende faktor, og derfor er også disse regler vigtige at kende, når der skal varsles lejeforhøjelser. Det samme gælder, når der ønskes udført arbejder på de støttede arealer. Iværksættelse af arbejder på støttede arealer forudsætter altid inddragelse af beboerdemokratiet. Det belyses, hvorledes sådanne arbejder kan finansieres.

Almenlejeloven spiller en afgørende rolle i administrationen af udlejningen af boligerne. Reglerne er suppleret med bestemmelser i driftsbekendtgørelsen, udlejningsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om istandsættelse og vedligeholdelse.

Der fokuseres på de bestemmelser i almenlejeloven, som er relevante for driften af byggeriet, og de emner, som en administrator typisk beskæftiger sig med.

Endelig ses på udlejningsvanskeligheder og kommunens muligheder.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er