NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

De nye fokusområder på temadagen er i 2021
- anvendelseskategorier i ældreboliger
- salg af kommunale almene ældreboliger og forholdet til Landsbyggefonden
- Beboerdemokratiet under coronareglerne

Vi har også fokus på ældreboligers øvrige drift med gældende krav til udformning af regnskaber, og især hvor gælder reglerne fra kontoplanen direkte for kommunale ældreboliger.

I fokus er også beboerdemokratiet med gennemførelse af arbejder på det almene boligafdeling. Udlejning og opsigelse er også områder, der gennemgås, og særligt reglerne om opsigelse af lejere ved fx ombygning.

Tomme ældreboliger med tomgangslejeudgifter for kommunen er fortsat et problem, og derfor er dette også et emne, hvor vi giver eksempler på mulige tiltag/løsninger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Kursusdatoer
 • Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
  11.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
11.11.2021 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.625 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist07.10.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:00
  Ankomst og morgenkaffe
 • 09:30
  Indledning
  - generelt om ældreboliger/plejeboliger
  - Indretning af ældreboliger og anvendelseskategorier
 • 10:00
  Salg af kommunale almene ældreboliger
  - Salg til 3.mand, ikke som almene boliger
  - Salg til boligorganisation, som almene ældreboliger og særlige problemer med indekslån
  - anden nedlæggelse af ældreboliger og anvendelse af ejendom til andre formål
 • 10:40
  Pause
 • 10:50
  Indbetalinger til Landsbyggefonden
  Generelt om reglerne for indbetaling
  - Udløbne lån og oprettelse og anvendelse af henlæggelseskonto
  - Ophør af indbetaling til Landsbyggefonden

  Budget og regnskab mv.
  - Krav om resultatkonto fra standardkontoplanen
  - sammenlægning af afdelinger og fordele og ulemper
  - nedlæggelse og anden anvendelse af støttede arealer
  - udlejningsproblemer

  Vedligeholdelsesplaner
  - Hvad gælder for kommunale almene ældreboliger
  - Planerne længde
  - Granskning af planer
 • Budget og regnskab mv.
  - Krav om resultatkonto fra standardkontoplanen
  - sammenlægning af afdelinger og fordele og ulemper
  - nedlæggelse og anden anvendelse af støttede arealer
  - udlejningsproblemer
 • Beboerdemokrati i kommunale ældreboliger
  - Afdelingsmødets valg af afdelingsbestyrelse
  - udpegning af afdelingsbestyrelse
  - hvem kan vælges og hvem kan udpeges til afdelingsbestyrelsen
  - Afdelingsbestyrelsens opgaver
 • 12:00
  Frokost
 • Beboerdemokrati fortsat
  - Godkendelse af budget
  - Godkendelse af arbejder, ombygning og forbedring af boliger mv.
  - Påbud fra Arbejdstilsynet i støttede arealer, herunder faste sprinkleranlæg
  - Kollektiv råderet og finansiering
  - Coronaregler i beboerdemokratiet

  Anvisning og udlejning
  - anvisning ved andre bygherretyper end kommunen
 • Anvisning og udlejning
 • 14:20
  Pause
 • 14:30
  Anvisning og udlejning fortsat
  - Lejekontrakt mv., husorden og indflytning
  - Lejers opsigelse og fraflytning
  - Udlejers opsigelsesmuligheder
  - Opsigelse ved lejers dødsfald
  - Tømning af plejeboliger
  - Klager

  Begrænsning af tomgang i almene ældreboliger
  - Acceptfrister ved tilbud om boliger
  - Anden anvendelse? Hvad er muligt
 • Begrænsning af tomgang i almene ældreboliger
  Acceptfrister ved tilbud om boliger
 • 15:45
  Opsamling og spørgsmål
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag