Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  10.06.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  11.06.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
10.06.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.595 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist04.05.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

De nye fokusområder på temadagen er
- Udvidelse elle reduktion af støttede arealer
- Huslejefordeling
- Nedlæggelse af kommunale ældreboliger og hvornår kan indbetaling til Landsbyggefonden ophøre

Vi har også fokus på ældreboligers øvrige drift med gældende krav til udformning af regnskaber, og især hvor gælder reglerne fra kontoplanen direkte for kommunale ældreboliger, sammenlægning af afdelinger og hvordan gør man i praksis, beboerdemokrati med gennemførelse af arbejder på det almene boligafdeling. Udlejning og opsigelse er også områder, der gennemgås, og særligt reglerne om opsigelse/ophævelse.

I de kommunale almene ældreboliger er der også samme afdelings beboerdemokrati, som i andre almene boliger, og det betyder, at beboerne skal inddrages i alle beslutninger om ejendomsdriften af boligdelen, herunder iværksættelse af nye tiltag.

Til plejeboliger er knyttet servicearealer, og her er der fokus på, om kommunen kan træffe beslutninger, som ændrer på den visiterede service til beboerne.

Endelig ser vi på salg og nedlæggelse af boliger og kommunens muligheder eller mangel på samme.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst og morgenkaffe
 • 09:30
  Indledning
  - hvad er ældreboliger
  - administrationshonorar i drift
  - honorar for byggeopgaver
 • 10:00
  Nedlæggelse af servicearealer
  - Forholdet til den udbetalte støtte
  - Plejeboliger og nedlæggelser af servicearealer
  - Tilbud til lejerne – hvad kræves?
 • Støttede arealer og huslejefordeling
  - kan de støttede arealer ændres? Konsekvenser
  - huslejefordeling og ændringer heri, omdannelse af fællesarealer til boligareal
 • 10:30
  Pause
 • 10:40
  Budget og regnskab mv.
  - Standardkontoplanen, krav om resultatkonto
  - Sammenlægning af afdelinger og fordele og ulemper, sammenlægning i praksis
  - Udløbne lån og oprettelse af henlæggelseskonto
  - Indbetaling til Landsbyggefonden
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Beboerdemokrati i kommunale ældreboliger
  - Afdelingsmødet med valg og udpegning af afdelingsbestyrelse
  - Godkendelse af arbejder, ombygning og forbedring af boliger mv.
  - Påbud fra Arbejdstilsynet i støttede arealer, herunder faste sprinkleranlæg
  - Kollektiv råderet og finansiering
 • Anvisning
  - Lovbestemt anvisning og betaling for tomgang
 • 14:30
  Pause
 • 14:45
  Udlejning
  - Lejekontrakt mv., husorden og indflytning
  - Lejers opsigelse og fraflytning
  - Udlejers opsigelsesmuligheder
  - Tømning af plejeboliger
  - Klager
  - Udlejningsproblemer, herunder midlertidig udlejning til anden side
 • Salg af kommunale almene ældreboliger
  - Betydningen af låneformen
  - Salg til 3.mand
  - Salg til boligorganisation
  - Anden nedlæggelse af kommunale ældreboliger
 • 15:45
  Opsamling og spørgsmål
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er