Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere, der har almene ældreboliger, som de enten administrerer eller har ansat en administrator til at varetage opgaven.

Kurset henvender sig også til administratorer af almene ældreboliger, f.eks. boligorganisationer.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

De nye fokusområder på temadagen er
- Udvidelse elle reduktion af støttede arealer
- Huslejefordeling
- Nedlæggelse af kommunale ældreboliger og hvornår kan indbetaling til Landsbyggefonden ophøre

Vi har også fokus på ældreboligers øvrige drift med gældende krav til udformning af regnskaber, og især hvor gælder reglerne fra kontoplanen direkte for kommunale ældreboliger, sammenlægning af afdelinger og hvordan gør man i praksis, beboerdemokrati med gennemførelse af arbejder på det almene boligafdeling. Udlejning og opsigelse er også områder, der gennemgås, og særligt reglerne om opsigelse/ophævelse.

I de kommunale almene ældreboliger er der også samme afdelings beboerdemokrati, som i andre almene boliger, og det betyder, at beboerne skal inddrages i alle beslutninger om ejendomsdriften af boligdelen, herunder iværksættelse af nye tiltag.

Til plejeboliger er knyttet servicearealer, og her er der fokus på, om kommunen kan træffe beslutninger, som ændrer på den visiterede service til beboerne.

Endelig ser vi på salg og nedlæggelse af boliger og kommunens muligheder eller mangel på samme.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er