Målgruppe

Sagsbehandlere, der arbejder med bevillinger og indstillinger til bevillingsnævn fra såvel kommuner som fra politimyndigheden.

Programmet er tilrettelagt således, at såvel nye som erfarne sagsbehandlere kan have udbytte af kurset.

Gem som favorit

Temadag om Alkoholbevilling - Kvalitet i sagsbehandling

COK sætter med denne temadag fokus på den gode sagsbehandling, herunder kvalitet og korrekt myndighedsbehandling med et par erfarne dygtige undervisere indenfor hver deres fagfelt.

Afgørelser i henhold til restaurationslovens regler kan være udfordrende. Restaurantionsloven er ikke udtømmende. Der har udviklet sig forskellige praksisser gennem årene og et tilbundsgående kendskab til forvaltningsretten har vist sig at være en absolut nødvendighed.

Kurset, hvor du får en grundig viden om og indsigt i både retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger samt krav og begrænsninger i relation til bevillingen, herunder eksempler fra praksis fra hele landet og for de forvaltningsretlige regler, der skal anvendes ifm. behandlingen af en bevillingsansøgning.

Du er velkommen til at indsende spørgsmål fra din egen hverdag i god tid inden kurset.

Underviserne vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen.

Kurset tager afsæt i den sagsbehandling, der sker før og efter en ansøgnings behandling i et bevillingsnævn, og består af både oplæg, plenum samt erfaringsudveksling, hvor deltagerne får indsigt i, hvordan arbejdet er tilrettelagt og bliver håndteret i andre kommuner.

Baggrund
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. indeholder regler om alkoholbevilling for restaurationer, cafeer m.v., dvs. de regler og krav der gælder i tilknytning til servering af stærke drikke på eller ved salgsstedet. Desuden indeholder loven regler om bl.a. åbningstider og forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år.

Behandlingen af en ansøgning om alkoholbevilling er en myndighedsafgørelse, og er derfor underlagt grundlæggende forvaltningsretlige principper og sagsbehandlingsregler. Det vil bl.a. sige, at der ved hver ansøgning skal foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende virksomheden sammenholdt med restaurationslovens regler om meddelelse af alkoholbevilling, åbningstider m.m.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gry Asnæs, Asnæs & Vangstrup, som dagligt arbejder med bevillingshavere og bl.a. har skrevet "Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov" samt Juridisk chef
Berith Jensen, Odense Kommune, der har stor undervisningserfaring indenfor forvaltningsretten.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er