Målgruppe

Sagsbehandlere, der arbejder med bevillinger og indstillinger til bevillingsnævn fra såvel kommuner som fra politimyndigheden.

Programmet er tilrettelagt således, at såvel nye som erfarne sagsbehandlere kan have udbytte af kurset.

Kursusdatoer
 • Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
  28.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:30
Datoer
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
28.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:30
Pris: 3.650 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist21.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Temadag om Alkoholbevilling - Kvalitet i sagsbehandling

COK sætter med denne temadag fokus på sagsbehandlingen der servicerer brugergruppen bedst muligt, uden at gå på kompromis med korrekt myndighedsbehandling med et par erfarne dygtige undervisere indenfor hver deres fagfelt.

Afgørelser i henhold til restaurationslovens regler kan være udfordrende. Restaurantionsloven er ikke udtømmende og der har udviklet sig forskellige praksisser gennem årene. Desuden kræves der et godt kendskab til forvaltningsretten.

På kurset får du en indsigt i både retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger samt krav og begrænsninger i relation til bevillingen, herunder eksempler fra praksis fra hele landet, og for de forvaltningsretlige regler, der skal anvendes ifm. behandlingen af en bevillingsansøgning.

Du er velkommen til at indsende spørgsmål fra din egen hverdag i god tid inden kurset. Underviserne vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen.

Kurset tager afsæt i den sagsbehandling, der sker før og efter en ansøgnings behandling i et bevillingsnævn, og består af både oplæg, plenum samt erfaringsudveksling, hvor deltagerne deler hvordan arbejdet er tilrettelagt og bliver håndteret i andre kommuner.

Baggrund
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. indeholder regler om alkoholbevilling for restaurationer, cafeer m.v., dvs. de regler og krav der gælder i tilknytning til servering af stærke drikke pa° eller ved salgsstedet. Desuden indeholder loven regler om bl.a. åbningstider og forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år.

Behandlingen af en ansøgning om alkoholbevilling er en myndighedsafgørelse, og er derfor underlagt forvaltningsretlige principper og sagsbehandlingsregler. Det vil bl.a. sige, at der ved hver ansøgning skal foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende virksomheden sammenholdt med restaurationslovens regler om meddelelse af alkoholbevilling, åbningstider m.m. Desuden skal der foretages en vurdering af, om der skal knyttes vilkår og betingelser til afgørelsen, ligesom afgørelsen skal begrundes.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gry Asnæs, Asnæs & Vangstrup, som dagligt arbejder med bevillingshavere og bl.a. har skrevet "Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov" samt Juridisk chef
Berith Jensen, Odense Kommune, der har stor undervisningserfaring indenfor forvaltningsretten.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst, morgenkaffe og netværkssnak
 • 10:00
  Velkomst, indledning og deltagerpræsentation
  Gensidig forventningsafstemning
 • 10:30
  Gennemgang af relevante regler i forbindelse med behandling af ansøgninger om alkoholbevilling, udvidet åbningstid m.v. herunder:
  - restaurantionslovens juridiske krav til at kunne meddelealkoholbevilling
  - de kriterier, der skal indgå i vurderingen af om alkoholbevilling skal gives eller fornyes
  - de relevante sagsbehandlingsregler i Forvaltningsloven særligt kravene til oplysning af sagen, begrundelse, partshøring, klagevejledning m.v. samt de forvaltningsretlige faldgrupper ved sagsbehandling af alkoholbevillinger vi har set i praksis

  Cases med formuleringer af begrundelser

  - muligheden for at stille krav til eller begrænse en alkoholbevilling, herunder de relevante sagsbehandlingsregler i Forvaltningsloven

  Cases med formuleringer af vilkår og betingelser

  - muligheder for fratagelse af en alkoholbevilling
  - hvordan skal afgørelsen om evt. udvidet lukketid og udeservering indgå i forhold til afgørelsen om alkoholbevilling
  - hvordan kan indhold og gennemførsel af restaurationsplaner m.v. bidrage positivt til den kommunale sagsbehandling
  - kort orientering om regler efter Persondataloven og forvaltningslovgivningen aktindsigt, ba°de som part, pressen og andre efter reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven

  Kurset afvikles i en vekselvirkning mellem oplæg, belyst ved konkrete eksempler, og dialog - baseret på konkrete problemstillinger, spørgsmål og erfaringer fra deltagernes hverdag.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Fortsættelse af formiddagens emner
 • 16:00
  Opsamling og afrunding baseret på dagens centrale læringspunkter
 • 16:30
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er