Målgruppe

Decentrale ledere, som gennemfører sygefraværssamtaler, og som vil blive klogere på egne og medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner før, under og efter samtalen.

Kursusdatoer
  • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
    05.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
05.11.2020 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 2.500 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist05.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Skab en god sygefraværssamtale som leder

En dag med tips og tricks til dig som leder - for at sikre ordentlighed for begge parter

Loven kræver, at du som kommunal eller regional leder afholder et møde med medarbejderen, der har været sygemeldt i fire uger. Men mange steder kan samtalen føles svær - for dig som leder, eller for medarbejderen. Men brugt rigtigt kan samtalen være et værdifuldt redskab til både at yde omsorg over for medarbejderen og sænke sygefraværet.

Hvis det skal lykkes, kræver det imidlertid, at du griber samtalen rigtig an, så medarbejderen oplever det som omsorg frem for kontrol.

På denne kursusdag vil vi klæde dig på til at mestre forskellige redskaber til at afvikle den gode sygefraværssamtale, og giver dig en grundig viden og indsigt i arbejdet med at håndtere dig selv og modparten under samtalen. Desuden bliver du konkret i stand til at planlægge sygefraværssamtalen, og reflektere over hvordan samtalen så gik med medarbejderen.

Kursusdagen er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i dit arbejde med gode møder mv.

Kan du kende dette i dit daglige arbejde som leder?
Dorthe er 48 år og har været ansat som akademisk medarbejder ved kommunen i 12 år. Fagligt har
Dorthe hidtil fungeret godt i afdelingen, og hun er vellidt af såvel ledelse som kolleger.

Gennem det seneste år har du dog – som Dorthes leder - konstateret et stigende sporadisk fravær især efter fridage. Inden for det seneste halve år er der således registreret i alt syv fraværsperioder.
Samtidig har du registreret, at Dorthe i perioder virker fraværende, ligesom hun i arbejdstiden har forladt afdelingen i kortere perioder, uden der har været særlige begrundelser for dette. Nu er Dorthe sygemeldt på 4. uge, og du indkalder derfor Dorthe til en samtale."

Efterfølgende støder du på udfordringer som f.eks.:

  • Jeg bliver tit så optaget af sagen, at jeg glemmer at samle op på samtalen – og medarbejderen
  • Jeg har svært ved at få sagt hvad jeg mener – og give plads til hvad medarbejderens reelle udfordringer egentlig handler om
  • Nogle gange bliver jeg for rigid i min tidsstyring ved sygefraværssamtalen
  • Jeg synes, det er svært, fordi jeg kender medarbejderen så godt. Det er faktisk bare svært.

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene – mange flere ledere sidder med samme spørgsmål rundt omkring i de danske kommuner.

Lidt fra værktøjskassen – få mange flere på dagen
Der er flere måder at indkalde til en samtale på. Det vigtige er at skabe kontakt – ikke afstand! Om det er en telefonopringning, et brev eller andet du vælger som kontaktform, må være situations- og kulturafhængigt. Det kan blandt andet afhænge af det enkelte sygeforløbs karakter. Vælg den kontaktform der giver bedst mening i den enkelte situation.

Fortæl ved indkaldelsen medarbejderen om dagsordenen for mødet – hvorfor du indkalder, og hvad du ønsker at tale med vedkommende om. På den måde giver du en klar ramme og sætter medarbejderen i stand til at forberede sig på mødet.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Kim Bank Olesen.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
  • 08:30
    Kaffe, te og brød
  • 09:00
    Velkomst og præsentation
  • 10:00
    Sygefraværssamtalen - før, under og efter
  • 12:00
    Frokost
  • 12:45
    Sygefraværssamtalen i praksis
    Efter en teoretisk indføring har deltagerne nu et overblik over vigtige elementer i forbindelse med forberedelsen og afviklingen af sygefraværssamtalen. Eftermiddagen bruges til at forankre læring igennem forskellige øvelser, herunder rollespil. Vi vil have særligt fokus på, hvordan den enkelte påtager sig rollen som mødeleder under samtalen og hvordan det bør gøres i praksis samt evnen til at give de svære beskeder uden at slå fra eller blive overvældet.
  • 16:00
    Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er