Målgruppe

Kurset henvender sig primært til mere erfarne medarbejdere, der arbejder med salg af kommunal ejendom.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter
  Skovsvinget 25
  5500 Middelfart

  Den 08.12. - 09.12.2020
Pris: 0 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Salg af fast ejendom - mere erfarne sagsbehandlere

Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser, tvister og aktuelle problemstillinger.

Vi gennemgår i plenum og i grupper:

 • Udbud/salg af offentligt ejede ejendomme – herunder generelle overvejelser før udbuddet, bl.a.om salget er undtaget fra udbudskravet
 • Særlige vilkår ved udbud af ejendomme
 • Køb af fast ejendom på ekspropriationslignende vilkår
 • Kommunal overtagelsespligt i medfør af planlovens §§ 47a og 48-50
 • Hvornår må en kommune erhverve fast ejendom/opføre bygninger
 • EØS og ikke-EØS borgeres samt selskabers ret til erhvervelse af fast ejendom i Danmark
 • Salg af ejendomme, der er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt til lejerne
 • Moms ved salg af ejendomme

Du er meget velkommen til at indsende spørgsmål eller materiale fra din egen hverdag i god tid inden kurset. Kursusledelsen vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat (H), LL.M./Partner Anette Kusk, DAHL advokatfirma
Kontorchef, cand.jur. Poul Carstensen, Region Midtjylland

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er