Målgruppe

Kurset henvender sig primært til mere erfarne medarbejdere, der arbejder med salg af kommunal ejendom.

Pris: 0 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Salg af fast ejendom - mere erfarne sagsbehandlere

Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser, tvister og aktuelle problemstillinger.

Vi gennemgår i plenum og i grupper:

 • Udbud/salg af offentligt ejede ejendomme – herunder generelle overvejelser før udbuddet, bl.a.om salget er undtaget fra udbudskravet
 • Særlige vilkår ved udbud af ejendomme
 • Køb af fast ejendom på ekspropriationslignende vilkår
 • Kommunal overtagelsespligt i medfør af planlovens §§ 47a og 48-50
 • Hvornår må en kommune erhverve fast ejendom/opføre bygninger
 • EØS og ikke-EØS borgeres samt selskabers ret til erhvervelse af fast ejendom i Danmark
 • Salg af ejendomme, der er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt til lejerne
 • Moms ved salg af ejendomme

Du er meget velkommen til at indsende spørgsmål eller materiale fra din egen hverdag i god tid inden kurset. Kursusledelsen vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat (H), LL.M./Partner Anette Kusk, DAHL advokatfirma
Kontorchef, cand.jur. Poul Carstensen, Region Midtjylland

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 09:00
  Ankomst, kaffe og brød
 • 09:30
  Velkomst, introduktion og program for dagen
  Anette Kusk, DAHL advokatfirma og Poul Carstensen, Region Midtjylland
 • 10:00
  Nyere domstols- og tilsynspraksis
  Anette Kusk og Poul Carstensen
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Køb af fast ejendom
  Hvornår må en kommune erhverve fast ejendom/opføre bygninger?
  Kommunalfuldmagtens rammer - Gennemgang af praksis, Gruppearbejde - udveksling af erfaringer
  Poul Carstensen
 • 14:30
  Eftermiddagskaffe
 • 15:00
  Køb af fast ejendom på ekspropriationslignende vilkår
  Hvornår er der hjemmel hertil? Hvilke betingelser skal være opfyldt for at købe en ejendom på ekspropriationslignende vilkår. Formulering af aftalens vilkår og betingelse.
  Anette Kusk
 • 16:30
  Five o'clock tea
 • 17:00
  Fastlæggelse af markedspris ved salg, køb og leje
  Poul Carstensen
 • 18:00
  Kommunal overtagelsespligt i medfør af planlovens §§ 47a og 48-50
  Gennemgang af regler for og praksis om pligt til at overtage en ejendom - Fremgangsmåde og rammer for fastsættelse af erstatningen.
  Anette Kusk
 • 18:30
  EØS og ikke-EØS borgeres samt selskabers ret til erhvervelse af fast ejendom i Danmark
  - Hvilke betingelser skal være opfyldt ved EØS og ikke-EØS borgere samt selskabers erhvervelse af ejendom i Danmark - Håndtering af tinglysning af skøde - klausuler
  Anette Kusk
 • 19:30
  Middag
Dag 2
 • 08:30
  Opsamling på torsdag
  Anette Kusk og Poul Carstensen
 • 09:00
  Moms ved salg af fast ejendom
  - Hvornår skal købesummen for en fast ejendom tillægges moms - Formulering af klausuler om moms.
  Anette Kusk
 • 10:00
  Politisk proces og offentlighed omkring salg
  Poul Carstensen
 • 11:00
  Særlige vilkår ved udbud af ejendomme
  Accessoriske vilkår om f.eks. drift, åbningstid o.l. - Adskillelse af sælgerrolle i forhold til senere myndighedsbehandling af byggeansøgning m.v.
  Anette Kusk
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Væsentlige vilkårsændringer – før og efter udbud
  Poul Carstensen
 • 13:15
  Salg af ejendomme, der er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt til lejerne
  Hvornår omfattes salg af en ejendom af tilbudspligten i lejelovens kap. 16 - Hvordan håndteres tilbudspligten i praksis - Gennemgang af relevant praksis om tilbudspligt
  Anette Kusk
 • 13:45
  Eftermiddagskaffe
 • 14:00
  Afslutning/opsamling
 • 14:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er