NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sagsbehandling i børnesager

Kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager

Sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte. Fejl i børnesager ender ofte på avisernes forsider. Kommunerne kan ved domstolene blive dømt som medansvarlige for svigt med pligt til at betale store erstatningsbeløb, hvis ikke disse sager er håndteret korrekt. Men værst er det selvfølgelig, hvis fejl i sagsbehandlingen betyder, at børn og unge ikke får den hjælp, de har krav på.

De forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler er grundlaget for al sagsbehandling i kommunerne, og er udviklet netop med henblik på at garantere – så godt som muligt - at man træffer de rigtige beslutninger og afgørelser. Derfor er de så vigtige at efterleve i dagligdagen.

Er du nyansat på børneområdet eller trænger du til et brush up på de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, så er dette kursus noget for dig.

Vi gennemgår hele processen
På kurset vil vi tage udgangspunkt i de forskellige processer, som man gennemgår i sagsbehandlingen i en børnesag bl.a. i forhold til en børnefaglig undersøgelse (§ 50) og udarbejdelse af handleplaner, herunder:

 • oplysning af sagen (f.eks. hvilke oplysninger skal I bruge i sagsbehandlingen)
 • dokumentation af oplysninger i sagen (f.eks. hvornår skal I lave notater og hvad skal journaliseres på sagen)
 • inddragelse af barn og forældre i sagsbehandlingen (f.eks. hvornår skal I foretage en partshøring).

Vi gennemgår de relevante regler og vil bl.a. komme rundt om:

 • Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?
 • Hvem er parter i en sag?
 • Vejledningspligten – hvornår skal der vejledes og hvordan?
 • Oplysning af sagen – hvornår er sagen tilstrækkelig oplyst og dermed klar til afgørelse?
 • Hvad betyder tavshedspligten for, hvem må du videregive oplysninger til og indhente oplysninger fra? Hvornår skal der indhentes samtykke?
 • Notatpligt – hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
 • Aktindsigt – hvem kan får aktindsigt og i hvad?
 • Partshøring – hvornår skal der parthøres og hvordan?
 • Begrundelse – sådan skriver du den gode afgørelse
 • Klagevejledning – hvornår og hvordan gives den?

Dit udbytte
Du får en række juridiske redskaber, så du får indarbejdet de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler i dit daglige arbejde med børnesager. På den måde kan du være mere sikker på, at den beslutning eller afgørelse, du eller din leder skal træffe, hviler på et rigtigt grundlag, og at de børn og unge, det hele drejer sig om, får den rigtige indsats.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulent Karin Hoffmann-Hansen, KL og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, som begge er erfarne undervisere med speciale i forvaltningsret, og som gennem KL’s juridiske rådgivning af kommunerne har stort kendskab til de forvaltningsretlige problemstillinger, som rejser sig i en kommunal hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med sagsbehandling i børnesager.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag