Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale virksomheder.
Medarbejdere i selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Kursusdatoer
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • Holstebro
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • Esbjerg
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • Aabenraa
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  november 2020 - marts 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  marts 2021
 • Herlev, COK Hovedstaden, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  november 2020 - februar 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  februar 2021
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen.
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen.
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  maj 2021 - september 2021
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  september 2021
Videoer
Datoer
COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
november 2020 - marts 2021
Skriftlig individuel 48 timers eksamen
marts 2021
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Psykologi og kommunikation

Få udviklet dine personlige og faglige kompetencer inden for psykologi og kommunikation, så du kan forstå hvorfor borgere og kolleger agerer, som de gør.

(Obligatorisk modul på Kommunom, valgfrit modul på Sundhedskommunom) Øg din forståelse for menneskers forskellighed og lær at anvende psykologisk teori i udviklingen af din praksis. Bliv bedre til at forstå og samarbejde med borgere, kolleger og samarbejdsparter.
Forstå hvordan man kan skabe et godt arbejdsmiljø og styrke fællesskabet på arbejdspladsen og lær at bidrage konstruktivt til samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen.
Forstå hvad der sker med mennesker i forandringsprocesser og lær hvordan du i samspil med øvrige aktører på arbejdspladsen kan styrke din stresshåndtering, trivsel og motivation.
Lær hvordan du kan strukturere og styre en samtale og hvordan du ved hjælp af anerkendende metoder kan skabe gode relationer og udvikle bedre løsninger sammen med andre.

Indhold

Psykologi:

 • Forskellige psykologiske retninger
 • Personlig udvikling
 • Psykisk arbejdsmiljø/stress/coping
 • Holdninger/fordomme/værdier
 • Motivation og behov
 • Gruppe/roller/dynamik
 • Team
 • Relationer/samarbejde/tværfaglighed/social kapital
 • Forandring
 • Det multikulturelle samfund
 • Magt

Kommunikation:

 • Kommunikationsmodeller
 • Transaktionsanalyse/assertion
 • Positioner (aktør/offer)
 • Medarbejder som kommunikator
 • Udviklende samtaler
  Samtaleteknik

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have indsigt i og viden om forskellige psykologiske retninger og teorier
 • ud fra en psykologisk vinkel kunne forstå, hvordan og hvorfor borgere agerer, som de gør
  forstå, hvorledes personlige holdninger og fordomme påvirker relationer mellem mennesker, og kunne skelne mellem personlige og professionelle holdninger
 • kunne analysere forandringsprocesser, herunder forstå reaktionsmønstre, positionering og håndteringsstrategier for de forskellige parter
 • kunne danne sig overblik over de forskellige modeller for kommunikation, herunder reflektere over etiske aspekter i samtaler og deres egen rolle som kommunikerende individ

De studerende skal

 • kunne identificere, analysere og vurdere væsentlige psykologiske problemstillinger på en arbejdsplads
 • kunne anlægge forskellige psykologiske perspektiver på en problemstilling
 • kunne vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder og redskaber til egen personlig udvikling
 • kunne analysere og vurdere mekanismerne i det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads
 • kunne analysere en kommunikationssekvens og opstille alternative kommunikationsmuligheder
 • kunne strukturere og styre en samtale, så der skabes en konstruktiv dialog

De studerende skal

 • kunne bidrage fagligt og personligt til forandringer på egen arbejdsplads og kunne forholde sig kritisk til egen rolle i mødet med borgere og samarbejdspartnere
 • kunne anvende deres forståelse for borgernes forskellige sociale og kulturelle baggrund til at udvikle kvaliteten i borgerbetjeningen
 • kunne deltage i tværfagligt samarbejde ud fra en professionel tilgang
 • gennem fortsat personlig og faglig udvikling udvikle deres evne til at omsætte psykologisk og kommunikativ viden i praksis
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

ECTS
10.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er