NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

PPR i Aalborg er konsulenter i læringsledelse: Vi gør en forskel – sammen

100 medarbejdere fra Aalborg Kommunes PPR har netop afsluttet et fælles undervisningsforløb med COK. Nu er de konsulenter i læringsledelse og skal bruge deres nye proces- og vejledningskompetencer til at skabe bedre vejledningsforløb med pædagogisk personale i skoler og dagtilbud – helt i tråd med PPR’s udviklingsstrategi ’Sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling’. 

PPR i Aalborg har altid været anerkendt for deres viden og kompetencer. Men virkeligheden i en travl arbejdsdag har også været, at PPR og kommunens pædagogiske personale til tider har arbejdet mere ved siden af hinanden end sammen. Det bliver der nu lavet om på: 

”PPR var nok på i kortere tid. Vi lavede undersøgelser, opsamlede viden og gav det så ofte videre til det pædagogiske personale, der selv omsatte det. Vi er blevet klar over, at vi skal være sammen med dem lidt længere, for det er omsætningen til praksis sammen med de professionelle, som bør være i fokus. Det er helt afgørende, at vi er med til at lave nogle processer, hvor der også sker læring hos fagpersonerne”, fortæller Kari Rune Jakobsen. 

Læringsledelse som grundkompetence

Kari Rune Jakobsen er chef for PPR i Aalborg Kommune. Hun står i spidsen for implementering af en udviklingsstrategi, som skal tydeliggøre PPR’s opgaver og sikre, at man prioriterer relevante og effektfulde indsatser. Et af de fire ben i udviklingsstrategien hedder ’Vejledningsforløb der virker’, og formålet er at skabe en professionel vejledning, som kan omsættes til ændret pædagogisk praksis til gavn for børn og unge. Det indebærer bl.a. udvikling af en ny fælles model for det gode analyse- og vejledningsforløb og en erkendelse af, at PPR løbende skal udvikle kompetencer og samle behov og tendenser med henblik på at skabe ny udvikling. 

Det er i forlængelse af dette, at man har besluttet at give alle medarbejdere i PPR et kompetenceløft: 

”Vi skal arbejde med vores proceskompetencer i regi af læringsledelse. Vi vil lave tydelige aftaler om, at vi vejleder i forhold til pædagogisk praksis. Det betyder, at vi skal være dem, der tager procesledelsen og skaber rummet sammen med forældre, børn og de pædagogiske medarbejdere. Derfor har vi besluttet, at læringsledelse skal være en grundkompetence for alle i PPR, uanset baggrund”, fortæller Kari Rune Jakobsen om årsagen til, at 100 medarbejdere har deltaget i læringsforløbet Konsulent i læringsledelse – udviklet og gennemført af COK. 

Vil I også have et forløb designet til og målrettet jeres kommune? Læs mere her >>

Et eksemplarisk forløb

Formålet med læringsforløbet er, at deltagerne skal udvikle nye kompetencer til at tage rollen som læringsleder på sig i det tværprofessionelle samarbejde. Medarbejderne i PPR skal med andre ord styrkes i at understøtte og facilitere processer om forandring, udvikling af professionelle læringsfællesskaber og udvikling af en evidens- og datainformeret praksis. 

Fordelt på tre hold har medarbejderne i PPR over fem undervisningsdage, to læringscafeer og en workshop arbejdet med temaer som samskabelse, professionsforståelse, tværfaglighed, forandringsteori og uformel ledelse, og deltagerne er blevet introduceret til dialog-, samarbejds- og samtaleværktøjer, der kan understøtte dem i at lede projekter og processer. Mellem undervisningsgangene har medarbejderne arbejdet med den nye viden i egne teams. Det hedder aktionslæring og giver ifølge Kari Rune Jakobsen rigtig god mening. For sådan skal teamene også arbejde fremover: 

”Holdene svarer organisatorisk til de professionelle læringsfællesskaber, der allerede eksisterer i PPR. Medarbejderne kommer afsted som team og får mulighed for at få de her refleksioner sammen. Aktionslæringen er lagt ind i teamet, og har givet et løft til teamsamarbejdet. Vi har været glade for aktionslæringsdelen, for vi skal også selv ud og facilitere aktionslæring. På den måde har forløbet været meget eksemplarisk”, fortæller hun. 

Uddannelse giver energi og fælles forståelse

Selve læringsforløbet sluttede i marts 2018, men arbejdet er langt fra slut. Medarbejderne i PPR skal nu til at bruge værktøjerne i praksis, og Kari Rune Jakobsen har store forventninger: 

”Medarbejderne er blevet mere opmærksomme på styrken i at arbejde tværfagligt. At sammen kan vi noget mere. Og at de har nogle knalddygtige kollegaer. De er begyndt at arbejde med begrebet ’professionelle læringsfællesskaber’, og de er blevet mere opmærksomme på deres egen læring og praksis”, fortæller Kari Rune Jakobsen og fortsætter: ”Fagpersonerne i skoler og dagtilbud vil helt sikkert opleve, at når de går ind i et forløb med PPR, så er der endnu større tydelighed om, hvad vi vil opnå sammen. Det betyder også, at de sammen med os skal prioritere at sætte skarpt fokus på udvikling af deres praksis. Til gengæld vil de opleve, at de ikke står alene, men får hjælp og støtte til at finjustere og udvikle deres praksis”, siger Kari Rune Jakobsen. 

For ledelsen i PPR er næste skridt at arbejde videre med de metoder og ideer, der er begyndt at blomstre i organisationen: 

”Uddannelsen giver energi og en fælles forståelse, som vi nu skal lede videre på. Nu mødes vi i ledelsesteamet og ser, hvad der begynder at blomstre, som vi skal holde i hånden ledelsesmæssigt”, afslutter Kari Rune Jakobsen, der sammen med de øvrige ledere og COK holder en læringscafe for ledelsen. Her skal de fælles refleksioner drøftes, og ledelsen skal finde de gode trædesten, der skal lede arbejdet videre. 

Skal din kommunes ressourcepersoner Skal PPR i din kommune også være konsulenter i læringsledelse?

COK kan designe og gennemføre et forløb, som klæder din kommunens PPR-medarbejdere og ressourcepersoner på til at vejlede kommunens fagpersoner i forhold til pædagogisk praksis.

Uddannelsen understøtter deltagernes kompetencer til at navigere i de mange nationale og kommunale udviklingstiltag og bidrage til at kommunen lykkes med at udvikle effektive løsninger, der skaber merværdi og bygger på samskabelse omkring kerneopgaven og med at sikre lige læringsmuligheder for alle børn.

Læs mere om forløbet her – eller kontakt os for en dialog!