Målgruppe

Kurset er både for ledere og medarbejdere, der oplever et stort arbejds- og tidspres og som har behov for en række effektive metoder til at forebygge stress og styrke det daglige overskud i både arbejdsliv og privatliv.

Kursusdatoer
 • Afholdes hos kunden
  Kontakt os for tilbud
Pris: 0 kr.
Kontakt os for tilbud
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Positiv stress-styring

Om metoder til at forebygge stress og styrke din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde

Der stilles i dag krav om effektivitet og stor arbejdsindsats på alle arbejdspladser. Både ledere og medarbejdere arbejder under et stigende arbejds- og tidspres. Det er derfor vigtigt, at have kendskab til en række effektive metoder, der forebygger stress og styrker virksomhedens medarbejderressourcer. På kurset får du en række konkrete metoder til at styrke dit personlige overskud, så du kan tackle dit store arbejds- og tidspres på en effektiv og konstruktiv måde. Du får indsigt i og viden om en række forskningsresultater der viser, hvordan du udnytter de positive sider af stress og hvordan du styrker din effektivitet, trivsel og arbejdsglæde. Metoderne kan også give inspiration til dine kolleger og din leder i jeres daglige samarbejde. På kurset lærer du:

Om betydningen af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.

Hvad der helt konkret forstås ved begrebet ”positiv stress-styring” set ud fra en videnskabelig referenceramme.

Hvordan du kan forebygge stress og hvilke adfærdsændringer du skal være opmærksom på hos dig selv og dine kolleger.

Hvordan du skelner mellem harmløse stress-symptomer og helbredstruende stress samt de handlestrategier du skal anvende for at forebygge stress.

Hvordan du kan være med til at påvirke dit psykiske arbejdsmiljø i en positiv retning så det både bliver til gavn for din chef, dine kolleger og dig selv.

Om forskningsresultater, der viser de betingelser der skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, for at skabe engagement, trivsel og arbejdsglæde.

Hvilke mentale teknikker du skal anvende for at styrke din robusthed og din koncentration.

Hvilke psykologiske metoder du skal anvende, hvis du er typen der ”driver rovdrift på dig selv” og er din egen værste arbejdsgiver.

Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg, plenumdebat og gruppearbejde, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere en række positive handlestrategier, som kan anvendes på en konstruktiv måde efter kurset.

Undervisere/ Oplægsholdere

Johnny Schultz er cand.psych. med speciale i arbejdspsykologi. Han har en forskningsmæssig baggrund fra Københavns Universitet, hvor han har forsket i konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø så både ledere og medarbejdere oplever et højt arbejdsmæssigt engagement og føler trivsel, sundhed og arbejdsglæde. Johnny Schultz er indehaver af kursusvirksomheden Stress Management Aps, som har mere end 25 års erfaringer med afholdelser af kurser indenfor Erhvervslivet og den offentlige sektor. COK har udbudt kurser i samarbejde med Johnny Schultz i rigtig mange år - altid med høj tilfredshedsscorer.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og morgenbrød
 • 09:00
  Velkomst og præsentationsrunde herunder deltagernes forventning til kurset.
 • 09:15
  Formiddagens program:
  Belysning af samspillet mellem arbejdets indhold og krav og vores personlige egenskaber og ressourcer.

  Hvordan skelnes mellem stress og travlhed?

  Personlig stresstest, som udfyldes af den enkelte deltager selv. Testen er helt til eget brug. Hvilke stress-symptomer er ”bare” ubehagelige og hvilke symptomer kan svække immunforsvaret.

  Hvordan forebygges helbredstruende stress? Hvordan opfanger du begyndende stress hos dig selv og dine kolleger? Hvilke adfærds- og reaktionsændringer skal du især være opmærksom på?
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program:
  Gennemgang af en række typiske udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø som ofte resulterer i frustration og stress.

  Gruppearbejde: Hvilke typer udfordringer giver i særlig grad anledning til frustration og stress, i din hverdag?

  Gennemgang af videnskabelige forskningsresultater der viser, de betingelser der skal være til stede i det psykiske arbejdsmiljø, hvis det skal give mening og tale om positiv stress-styring

  Introduktion til en række konstruktive handlestrategier, der forebygger stress og styrker din robusthed, din trivsel, sundhed og arbejdsglæde. Metoderne vil ikke kun være til gavn for dig selv men kan også give inspiration til din daglige leder og dine kolleger.
 • 16:00
  1. kursusdag slut
Dag 2
 • 08:30
  Kaffe, te og morgenbrød
 • 09:00
  Formiddagens program:
  Kort om assertionsteori, holdnings- og adfærdsændring.

  Gennemgang af en problemløsningsmodel, der optimerer dine muligheder for at blive hørt, forstået og respekteret.

  Personlighedspsykologi: Hvorfor er jeg blevet til den person jeg er? (Kort om arv og miljø), Hvorfor er jeg blevet medlem af flinkeskolen og hvordan skal jeg helt konkret melde mig ud?, Hvordan lærer jeg at sige fra overfor min egen ”indre tyran” hvis jeg stiller langt højere krav til mig selv end selv min leder og mine kolleger forventer af mig?
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Eftermiddagens program
  Gruppearbejde: I forlængelse af gruppearbejdet fra i går samt formiddagens teoretiske oplæg skal deltagerne nu diskutere: Hvordan kan du selv, aktivt og konstruktivt, implementere handlestrategierne i din hverdag.

  Diskussion af gruppearbejdet i plenum.

  Gennemgang af en række fysiske og psykiske afstressnings-teknikker, der styrker din robusthed og dit personlige overskud til at tackle et stort arbejds- og tidspres.

  Teknikker, der styrker det autonome nervesystem, så du oplever større indre ro. Teknikker der modvirker søvnproblemer.
 • 15:30
  Gennemgang af litteraturliste, evaluering og afslutning
 • 16:00
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er