COKs Momsuddannelse: Bliv skarp på moms- og afgiftsregler

COKs Momsuddannelse er en udvikling af vores hidtidige momskurser. Med den nye struktur skaber vi en entydig sammenhæng i undervisningen om moms- og afgiftsmæssige problemstillinger og udfordringer gennem tre adskilte kurser, som tilsammen udgør COKs Momsuddannelse. Du opnår optimalt udbytte af forløbet, når du deltager på alle tre kurser, men det er også muligt blot at deltage på den første eller de to første kursusdage.

Målet med COKs Momsuddannelse er at skabe en uddannelse, hvor du ikke kun bliver i stand til at konstatere og rette fejl, men også til at se opgaver, udfordringer og potentialer i en sammenhæng – og skabe vedvarende løsninger. På kurserne lærer du således ikke at se isoleret på givne udfordringer, men at sætte dem ind i en moms- og afgiftsfaglig kontekst, hvor købsmoms, toldmoms og energiafgifter er tre sider af samme sag.

Med COKs Momsuddannelse skaber vi et læringsforløb, hvor vi sikrer, at de nødvendige faglige forudsætninger for optimal læring er til stede. Målet er at komme 360° rundt om de moms- og afgiftsmæssige problemstillinger og udfordringer, der findes i en kommune, og derved sikre kommunen mulighed for en endnu mere korrekt momsmæssig kontering. Samtidigt er målet at højne medarbejderens kompetenceniveau til glæde for både den pågældende selv og kommunen.

COKs Momsuddannelse er opbygget med fokus på progression i læring. I forhold til vores tidligere momskurser har vi udvidet den samlede undervisningstid med en halv dag, men den virkelige forskel ligger i den ændrede opbygning af kurserne, hvor fokus nu er på sammenhæng i udfordringer og potentialer på det moms- og afgiftsmæssige område.

Uddannelsens struktur – tre kurser med hvert sit fokus
COKs Momsuddannelse er opbygget som tre adskilte kurser á én dags varighed. Kurserne har hvert sit fokus, og du har mulighed for at tilmelde dig et enkelt kursus eller tage alle tre dage og dermed gennemgå hele COKs Momsuddannelse. Pausen mellem de tre kursusdage giver deltagerne lejlighed til egen refleksion over det gennemgåede stof – og mulighed for at få afklaret eventuelle opfølgende spørgsmål på næste kursus. Momsuddannelsen er fleksibelt opbygget, så du har mulighed for at tage kurserne, når det passer ind i dit daglige arbejde.

Målgruppe
COKs Momsuddannelse henvender sig til økonomisk-administrative medarbejdere og andre i kommunerne, der arbejder med økonomi, regnskab, registrering og bogføring af kreditorer, fakturering og/eller angivelse af toldmoms samt andre, der har brug for at få et godt kendskab til momsreglerne. Kurset kan også være relevant for ansatte i regionerne, da momsreglerne i kommuner og regioner har mange fællestræk.

Læringstilgang
Undervisningen foregår i en kombination af faglige præsentationer, dialog samt casearbejde for på den måde at give kursisterne mulighed for at arbejde aktivt med det tillærte.

Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, om du er omfattet af momsloven og hvad dine pligter er? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Moms og afgifter 2: Fokus på udgifter

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med af de kommunale momsregler? Og vil du vide, hvordan du får moms og afgifter refunderet? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Moms og afgifter 3: Cases med fokus på bygninger, grunde og haller

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med af de kommunale momsregler? Og arbejder du med bygninger, grunde og haller? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.