COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Bliv skarp på moms- og afgiftsregler med COKs momsuddannelse

Med COKs og PwCs momsuddannelse får du ny viden og en grundig forståelse for de kommunale momsregler, så du sikrer, at din kommune overholder loven og konterer korrekt.

COKs momsuddannelse gør dig ikke blot i stand til at konstatere og rette fejl. Den giver dig også kompetencer til at se opgaver, udfordringer og potentialer i en sammenhæng og sætte dem ind i en moms- og afgiftsfaglig kontekst, hvor købsmoms, toldmoms og energiafgifter er tre sider af samme sag.

På COKs momsuddannelse sikrer vi, at de nødvendige faglige forudsætninger for optimal læring er til stede. Deltagerne kommer 360° rundt om de moms- og afgiftsmæssige problemstillinger og udfordringer, der findes i en kommune, og derved sikrer kommunen en endnu mere korrekt momsmæssig kontering. 

Tag et kursus eller alle tre – du bestemmer selv

COKs momsuddannelse er opbygget som tre adskilte kurser á én dags varighed med hvert sit fokus og med øje for progression i læring. 

Du opnår optimalt udbytte af forløbet, når du deltager på alle tre kurser, men det er også muligt blot at deltage på en eller to af kursusdagene. Pausen mellem de tre kursusdage giver deltagerne lejlighed til at reflektere over det gennemgåede stof – og mulighed for at få afklaret eventuelle opfølgende spørgsmål på næste kursus. 

De tre kurser i COKs momsuddannelse udbydes ofte, og du behøver ikke tage dem i en bestemt rækkefølge. Det betyder, at du kan deltage, når det passer ind i dit daglige arbejde.

Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, om du er omfattet af momsloven, og hvad dine pligter er? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms og afgifter 2: Fokus på udgifter

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, hvordan du får moms og afgifter refunderet? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms og afgifter 3: Cases med fokus på bygninger, grunde og haller

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og arbejder du med bygninger, grunde og haller? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Undervisningen foregår i en kombination af faglige præsentationer, dialog samt casearbejde, så du får mulighed for at prøve din læring af i praksis.

For økonomisk-administrative medarbejdere

COKs momsuddannelse er for økonomisk-administrative medarbejdere og andre kommunale medarbejdere, der arbejder med økonomi, regnskab, registrering og bogføring af kreditorer, fakturering og/eller angivelse af toldmoms.

Du er også velkommen, hvis du ikke arbejder direkte med økonomi, men alligevel har brug for at øge dit kendskab til momsreglerne. Kurset kan også være relevant for ansatte i regionerne, da momsreglerne i kommuner og regioner har mange fællestræk.
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.