Målgruppe

Målgruppen er primært driftsledere, men også teamledere, miljøteknikere, laboranter og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg kan have gavn af uddannelsen.

Kursusdatoer
 • Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg

  Modul 1
  28.01.2020 kl. 11:00 - 31.01.2020 kl. 16:15

  Modul 2
  03.03.2020 kl. 12:15 - 06.03.2020 kl. 15:45

  Modul 3
  01.04.2020 kl. 09:00 - 03.04.2020 kl. 16:00

  Spørgedag
  11.05.2020 kl. 10:00 - kl. 16:00

  Eksamen
  03.06.2020 kl. 09:00 - kl. 17:00

  Spørgsedag og eksamen afholdes i Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Datoer
Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg

Modul 1
28.01.2020 kl. 11:00 - 31.01.2020 kl. 16:15

Modul 2
03.03.2020 kl. 12:15 - 06.03.2020 kl. 15:45

Modul 3
01.04.2020 kl. 09:00 - 03.04.2020 kl. 16:00

Spørgedag
11.05.2020 kl. 10:00 - kl. 16:00

Eksamen
03.06.2020 kl. 09:00 - kl. 17:00

Spørgsedag og eksamen afholdes i Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Pris: 44.100 kr.
Den samlede pris for uddannelsen er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning på modul 1, 2 og 3, forplejning, undervisningsmaterialer, spørgerdag og eksamen. Prisen dækker også overnatning på modul 1, 2 og 3. Efter fristen er tilmelding findende.
Tilmeldingsfrist09.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den lovpligtige driftslederuddannelse for Spildevandsforsyningsanlæg

Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg

Uddannelsen er udviklet inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 916 af 27/06/2016 om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand.

Danmark har brug for dygtige driftsledere der kan sikre velfærd, miljø og sikker drift gennem de rigtige investeringer og fornyelser.

Velfungerende kloaksystemer og renseanlæg er afgørende for folkesundheden og et rent miljø, og i vores del af verden betragtes det som en selvfølge, at kloakker og renseanlæg fungerer fejlfrit og ubemærket.

Os, der arbejder med kloakker, pumpestationer, renseanlæg mm. ved godt, at den høje standard, der er en selvfølge for vores kunder, ikke kommer af tilfældigheder. Den er et resultat af en lang og vedholdende indsats. I centrum af den indsats står forsyningsselskabernes medarbejdere med driftslederansvar. Alle renseanlæg skal overholde strikte udlederkrav og en lang række andre krav fra love og regler.

I de senere år er renseanlæggene blevet mødt med en lang række af nye forventninger. Der er øget fokus på badevandskvalitet. Der er krav om energioptimering eller ligefrem energioverskud. Der er krav om en evig økonomisk optimering. Der er forventning om medvirken til klimasikring. Helt grundlæggende er dog til en hver tid kravet om lovlig drift.

Driftslederuddannelsen er et krav for de medarbejdere, der har ansvaret for den lovlige drift. En driftsleder skal ikke være ekspert på alle områder af renseanlægsdrift, men en driftsleder skal have en indgående forståelse for de mange forskellige processer og handlinger, der tilsammen giver og opretholder den sikre og lovlige drift af renseanlæg til en hver tid.

Den lovpligtige driftslederuddannelse sikrer dig de nødvendige kompetencer til at opretholde en lovmedholdelig drift på et bæredygtigt grundlag for miljø, anlæg og folkesundhed.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er på 3 moduler som afsluttes med en eksamen.

Modul 1; Myndighed og miljøforståelse, - her opnår du bl.a. viden om miljøpåvirkning, lovgivning, retningslinjer og retshåndhævelse

Modul 2; Ledelse og samskabelse, - her opnår du bl.a. viden og indsigt i at lede andre gennem dig selv med afsæt i forskellige ledelsesteorier og en test på egne præferencer.

Modul 3; Teknisk drift og vedligeholdelse, - her opnår du bl.a. viden om den tekniske drift, spildevandsprocesser og vedligeholdelse af anlægget.

Du skal både før og under uddannelsen påregne en væsentlig egen indsats. Inden du starter forventer vi at du har orienteret dig i e-bøgerne og til hvert modul regner vi med at du har læst på modulets pensum. Tilsvarende forventer vi at du får lavet de øvelsesopgaver som uddeles på modulerne.

Til gengæld sikrer vi dig at du ikke står alene – men bliver allerede på første modul tilknyttet en arbejdsgruppe, som giver dig mulighed for at drøfte pensum og forskellige problematikker.

Du vil på første modul få udleveret alle materialer du skal bruge på uddannelsen, herunder også rammerne for afvikling af eksamen.

Uddannelsen bliver afholdt på Ferskvandscentret i Silkeborg. Spørgedag og eksamen afholdes hos COK i Aarhus.

Du finder pensum under filer og links.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med 2-delt eksamen, hvor din viden i hele pensum bliver testet.

Du vil inden eksamensdagen få mulighed for at deltage i en spørgedag, hvor du/studiegruppen kan stille spørgsmål til underviserne.

Den første eksamen afprøver din viden indenfor Teknisk drift og vedligeholdelse og er på 3 timer.

Den anden eksamen afprøver din viden indenfor myndighed-, miljøforståelse og ledelse. Denne eksamen er ligeledes på 3 timer.

Du har til eksamen rådighed over egne notater, E-bøger, kompendie, egen regnemaskine, men vil ikke have adgang til internettet.

COK stiller PC og mus til rådighed, ligesom der også vil være papir og skriveredskaber til rådighed for dem der måtte ønske det.

Eksamen afvikles anonymt, hvilket betyder at du får tildelt et 4 cifret tal, som skal noteres på alle de dokumenter der afleveres til bedømmelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Spildevandsteknisk Forening.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Modul 1: Myndighed og miljøforståelse
 • Din forberedelse til kurset
  Som studerende skal du forvente at gøre en stor indsats for at sætte dig ind i stoffet, deltage i netværksgrupper og forberede dig til eksamen.

  Til dette modul "Myndighed og miljøforståelse" finder du pensum i lærebogen om Miljøforståelse, myndighed og ledelse.
  Vi forudsætter at du inden kursusstart har læst de afsnit, der handler om myndighed, jura og miljøforståelse (kapitel 1-11), da vi ved af erfaring, at du får langt mere ud af undervisningen når du har læst lærebogen, inden du tager afsted.

  Endelig hjælper gode studievaner allerede fra start, dig på vej til forløbets afsluttende eksamen.

  Du finder E-bogen her: https://www.cok.dk/lovpligtige-driftslederuddannelse-spildevandsforsyningsanlaeg

  Samtidig får du, ved modulets start, E-bogen i papirformat, så du kan lave noter fra undervisningen, fra egen læsning og fra dit netværksarbejde.

  Du skal medbringe følgende til kurset:
  - Den spildevandsplan, der er gældende i din kommune (dvs. i den kommune, hvor du skal være driftsleder)
  - Den gældende udledningstilladelse for forsyningens eller virksomhedens renseanlæg. Hvis forsyningen eller virksomheden har flere renseanlæg, så find udledningstilladelsen for det største renseanlæg
  - Den gældende beredskabsplan for anlægget.

  Du skal tænke over følgende før du kommer på kurset:
  - Hvordan foregår samarbejdet med spildevandsproducenterne i din kommune
  - Hvordan foregår samarbejdet med miljømyndighederne
  - Hvad sker der, hvis I har uheld eller driftsforstyrrelser på renseanlægget eller i ledningsnettet
  - Overvej hvilke ressourcer I har til rådighed i forsyningen, hvis uheldet er ude.
 • 11:00
  Ankomst fra kl. 11.00
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Velkommen - præsentation af deltagerne og uddannelsen
  Præsentation af deltagerne og deres ansvarsområde
  Etablering af læse/netværksgrupper
  Forventninger til kursisterne og til lærerne
  Eksamenen - hvor meget tid skal man bruge på at læse, hvad forventes af kursisterne og hvordan foregår eksamenen?
 • 14:00
  Driftslederen, lovgivning og myndighed
  Miljølovgivningen - rammer og struktur
  Hvad betyder det, at der er en masse lovgivning, der skal overholdes?
  Hvorfor skal spildevandsafledning reguleres?
  Hvordan får driftslederen kendskab til love m.v. og holder sig orienteret om afgørelser, der har betydning for spildevandsanlægget?
 • 17:00
  Miljøforståelse
  Hvor og hvorfor skal der renses for organisk stof, kvælstof og fosfor?
  Hvilken betydning kan en udledning have for vandmiljøet?
  Hvad er miljøfremmede stoffer?
  Hvordan vurderes, hvilken tilstand et vandområde har?

  Bilog Lars Bangsgaard, Bangsgaard & Paludan ApS
 • 19:00
  Middag og socialt samvær
Dag 2
 • 08:00
  Driftslederens ansvar for renseanlæggets funktion og lovlige drift i samspillet med anlæggets interessenter
  Driftslederrollen i samspillet med de forskellige aktører på spildevandsområdet
  Driftslederens opgave, når forudsætningerne ændrer sig hurtigere end vores anlæg kan ændres
  Kort gruppearbejde om håndtering af driftslederens ansvar.

  Produktionschef Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S
  Advokat Pia Lisbeth Nielsen
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Lovgrundlaget for meddelelse af tilladelser, påbud og finansiering af kloakforsyningen
  Spildevandsplaner
  Tilslutningstilladelser
  Udledningstilladelser
  Spildevand i det åbne land.
 • 19:30
  Middag og socialt samvær
Dag 3
 • 08:00
  Lovgrundlaget fortsat
 • 10:00
  Finansiering af forsyningens anlæg
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Lovgrundlaget fortsat
 • 19:00
  Afrunding
 • 19:30
  Middag og socialt samvær
Dag 4
 • 08:00
  Hvilke pligter har en driftsleder ved uheld og overtrædelser af tilladelser
  Tilsyn
  Forbud
  Påbud
  Politianmeldelser.
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Opgavebesvarelse
  Individuel besvarelse af spørgsmål om emner, der er behandlet på modulet.
 • 15:30
  Læringsopsamling
 • 16:15
  Afrejse
 • Undervisning/kursusledelse på modul 1
  Advokat Pia Lisbeth Nielsen, WSCO Advokatpartnerselskab
Dag 5
 • Modul 2: Ledelse og samspil
 • 12:15
  Indkvartering og fælles frokost
 • 13:15
  Velkommen - vi lander igen
 • 14:00
  Ledelse som fag
  Som driftsleder udfylder du en rolle som personaleleder- også i henhold til gældende arbejds- og miljølovgivning.

  Modulet indleder vi med en generel indføring i hvad håndværket ledelse er for en størrelse, hvor ledelse kobles til organisationens mange fortællinger og krydspres.
 • 15:00
  Pause
 • 15:15
  Ledelse som fag fortsat
  Hvad skal den gode leder kunne - findes han?
 • 16:00
  Situationsbestemt ledelse - et oplæg
 • 17:30
  Find en makker og stræk ben i naturen
 • 18:00
  Introduktion til MBTI
  Selvudfyldelse - elektronisk
 • 19:15
  Middag og socialt samvær
Dag 6
 • 08:00
  Hvad tager I særligt med jer fra i går?
 • 08:15
  Videre arbejde med MBTI
  Typologiske perspektiver på ledelse og samarbejde
 • 11:15
  Kommunikation og samarbejde, DEL I
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Kommunikation og samarbejde, DEL II
 • 13:30
  Anerkendende og værdsættende tilgang
 • 14:45
  Pause
 • 15:00
  Øvelse
 • 15:45
  Pause
 • 16:00
  Narrativ tilgang - hvad kan historier fortælle
 • 17:00
  Øvelser - Walk and Think med organisatoriske fortællinger
 • 18:00
  Opsamling i plenum
 • 19:00
  Middag og socialt samvær
Dag 7
 • 08:00
  Hvad tager du med dig fra i går?
 • 08:15
  Konflikthåndtering
 • 09:15
  Den vanskelige samtale
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Autoritet og legitimitet - hvordan opnår du følgeskab
 • 14:59
  Øvelser
 • 15:00
  Pause og strække ben
 • 15:30
  Ledelse i praksis fra den virkelige verden
  Oplæg v/administrerende direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand A/S og driftsleder Arne Søgaard, Billund Vand A/S
 • 18:45
  Opsamling
 • 19:00
  Middag
Dag 8
 • 08:00
  Hvad tager du med dig fra i går?
 • 08:15
  Når ledelse handler om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed
  Gennemgang af arbejdsmiljølovens kapitel 4
  APV
  Risiko for sygdomssmitte
  Velfærdsfærdsforanstaltninger
  Ansvaret for fremmed arbejdskraft i arbejdsmiljølovgivningen
  Gruppearbejde, plenum og opsamling.

  Læge Jens H. M. Brandt
 • 11:00
  Oplæg
 • 12:00
  Vi samler op på ledelsesmodulet
 • 12:45
  Frokost
 • Introduktion til uddannelse indenfor teknisk drift - modul 3
  Begreber og stoffer (bygger på modul 1 vedr. udledningskrav og kontrol)

  Eksempel på grundlæggende massebalancer til brug for driftsforståelse

  Introduktion til hjemmeopgave, der udleveres sammen med formelsamling og løses inden modul 3.
  - Belastningsopgørelse i kg og PE
  - Beregning af rensegrader
  - Opstilling af massebalance
  - Begrebsforståelse: Optegn dit eget anlæg, hvor er nitrifikation, denitrifikation osv.

  Udlevering af tidligere eksamenssæt til orientering inden modul 3, så kursister kan se, hvad der forventes regneteknisk.

  Innovationschef Mette Dam Jensen, KRÜGER A/S
 • 15:45
  Farvel og tak for denne gang
 • Undervisning/kursusledelse på modul 2
  Chefcoach og manager Frank Bertelsen, underviser ved COK
  Driftschef og MPO, Roskilde Kommune, Carsten Leth, underviser ved COK
Dag 9
 • Modul 3: Teknisk drift og vedligehold
 • 09:00
  Kaffe og ankomst
 • 09:15
  Velkommen tilbage
 • 09:30
  Gennemgang af opgaver udleveret på modul 2
  - Opsamling af erfaringer
  - Besvarelse af spørgsmål
 • 10:30
  Biologisk procesforståelse - Rensning for organisk stof, produktion af slam
  Øvelser omkring slamproduktion, 1-trins og 2-trinsanlæg.
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Biologisk procesforståelse - Kvælstoffjernelse
  Anlægsopbygninger, Driftsproblemer og løsninger.
  Øvelser omkring slamalder.
 • 15:30
  Pause
 • 16:00
  Gruppeopgaver omkring slam og N-fjernelse
 • 17:15
  Pause
 • 17:30
  Drift og vedligehold af anlæggets M-udstyr
 • 19:00
  Afrundning
 • 19:30
  Middag og socialt samvær
Dag 10
 • 08:00
  Opsamling
  Grupper forbereder 5 min hver med headlines fra 1. dag og fremlægger for hinanden
  Evt. yderligere opsamling på opgaver fra dagen før.
 • 09:00
  Biologisk procesforståelse – Fosfor fjernelse
  Øvelser omkring dosering af fældningskemi og kemisk slamproduktion
  Øvelser omkring Bio-P.
 • 11:00
  Gruppeopgaver omkring fosfor, slam og driftsøkonomi
 • 12:30
  Frokost
 • 13:30
  Slamhåndtering
  Koncentrering og afvanding (for og slut)
  Slutdisponering i forhold til kvalitet
  Udrådning af slam
  Mindre øvelser undervejs til øvelse af beregninger omkring opkoncentrering.

 • 15:30
  Kaffe og en lufter omkring mosen
 • 16:15
  Gruppeopgave omkring slam
 • 18:00
  Rammesætning: Hvori ligger Forsyningens vigtigste aktiver/værdier? Hvordan sikrer driftslederen fastholdelse og værdiforøgelse gennem drift?
  Produktionschef Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S
 • 19:00
  Afslutning
 • 19:30
  Middag og socialt samvær
Dag 11
 • 08:00
  Opsamling
  Grupper forbereder 5 min hver med headlines fra 1+2. dag og fremlægger for hinanden
  Evt. opsamling på opgaver fra dagen før.
 • 10:00
  Drift af tekniske anlæg udenfor renseanlægget
  Regnvandsbassiner/pumpestationer/overløb.

 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Driftsoptimering – ”hvad nu hvis” øvelser og opgaver
 • 14:45
  Pause
 • 15:00
  Opsamling og gennemgang af tidligere eksamenssæt som eksempel
 • 16:00
  Tak for nu
 • Underviser/kursusledelse på modul 3
  Innovationschef Mette Dam Jensen, KRÜGER A/S

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er