NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer

Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er Kommunaløkonomi for ikke-økonomer et kursus for dig!

Økonomien fylder mere og mere i kommunerne, også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer dig for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi. På kurset er der bl.a. fokus på følgende emner:

 • Rammerne for den kommunale økonomi: Eksterne aktører, økonomiaftalen og budgetsamarbejdet
 • Udgiftsprioritering og budgetlægning i kommunen
 • Fra budget til regnskab: Den løbende styring af ressourceanvendelsen
 • Økonomistyring på institutionsniveau

På kurset er det centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltageres viden og forskellige praksis. Dette oplevede Kenneth Steen Strøm, ungdomsskoleleder i Ishøj Kommune, som deltog på forårsholdet 2015. Han udtaler følgende om kurset:

"Kurset har givet mig en forståelse for, hvordan ungdomsskolen, som jeg er leder af, indgår i den samlede drift på kultur- og fritidsområdet. Nu forstår jeg meget bedre meningen med de løbende økonomiske afrapporteringer og månedlige regnskaber til forvaltningen. Det er meget mere end kontrol, faktisk er det med til at sikre, at vi sammen kan nå servicemålene for området. Har vi styr på økonomien, kan vi meget nemmere målrette vores aktiviteter efter de unges ønsker."

Udbytte

Efter deltagelse på kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer er du i stand til:

 • At se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi
 • Læse og forstå et budget og et regnskab
 • Forstå egen rolle bedre i det økonomiske årshjul
Undervisere/ Oplægsholdere

Per Mørk, konsulent

Deltagelsesgaranti

Vær med online, hvis COVID-19 hindrer fysisk fremmøde. Læs mere her

Målgruppe

Målgruppen for kurset er dig der ikke er uddannet inden for økonomi, men som har berøringsflade med økonomi i din dagligdag

Vær opmærksom på:
Vi udbyder to forskellige typer af kurset;
Kurset på Koldingfjord er et internat og derfor inkl. overnatning.
Kurset i Komponent/COK Herlev er to dage og uden overnatning.

Kursusdatoer
 • Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
  Kommunaløkonomi for ikke-økonomer
  kurset er inkl. overnatning
  09.11.2021 kl. 09:30 - 10.11.2021 kl. 15:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding
Kommunaløkonomi for ikke-økonomer
kurset er inkl. overnatning
09.11.2021 kl. 09:30 - 10.11.2021 kl. 15:00
Pris: 6.200 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Vælger du at tilmelde dig på Koldingfjord er forløbet inkl. overnatning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist28.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Ankomst, brød og kaffe
 • 10:00
  Velkommen og introduktion til kurset, herunder præsentation af underviserne
 • 10:15
  Præsentation af deltagerne og forventninger og ønsker til kurset
 • 11:15
  Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
  - EU
  - Regeringen og KL (økonomiaftalerne og budgetsamarbejdet)
  - Regionerne
  - Borgerne og brugerne af de kommunale tilbud
  - Faglige organisationer og kommunernes ansatte
  - Andre kommuner

  Og lidt om hvor pengene kommer fra
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Kommunernes opgaver, udgifter og budgetproces
  Centrale opgaveområder
  - Udgifter og service
  - Roller i budgetlægningen: udgiftsadvokater og budgetbisser
  - Budgettering og budgetproces
  - Caseopgave i budgetprocessen - gruppearbejde som illustrerer de mange forskellige interesser i fordelingen af kommunens ressourcer og hermed i budgettet
 • 16:30
  Mere zoom på budgetlægningen og budgettet
  - Mål- og rammestyring
  - Sådan ser et rigtigt budget ud
  - Kort om bevillingsniveauer og forskellige budgetlægningsmetoder
 • 17:30
  Indkvartering og pause
 • 18:30
  Middag
 • 20:00
  Walk-and-talk med Tip og Vind konkurrence
  - Vi afslutter med kåring og præmieoverrækkelse
  - Og almindelig socialt samvær
Dag 2
 • 07:30
  Morgenmad
 • 09:00
  Refleksioner på dag 1
 • 09:30
  Fra budget til regnskab
  - Den løbende registrering af kommunens udgifter og indtægter og lidt om den autoriserede kontoplan
  - Budgetopfølgning forbrug og prognose
  - Hvad er et halvårsregnskab og hvad er et dispositionsregnskab?
  - Overskud eller underskud og reglerne om overførsel mellem årene
  - Tillægsbevilling når pengene ikke slår til
  - Kommunens kasse- og regnskabsregulativ
 • 11:00
  Økonomistyring på et fagområde
  - Vi kigger inden for på et fagområde og ser nærmere på den økonomiske styringsmodel
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Økonomistyring på institutionsniveau
  - Decentrale frihedsgrader og institutionslederens råderum
  - Budgetansvar og handlemuligheder
  - Driftsbevilling og mulighederne for at prioritere mellem forskellige konti
  - Mulighed for indtægter
  - Opsparing og underskud kan institutionen det?
 • 14:30
  Afslutning, åbne emner og diskussion og gode råd
 • 15:00
  Afrejse tak for denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag