NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Forvaltning i kommuner og regioner

Hvordan er den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.

Få viden om, hvordan den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og fungerer.
Forstå, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager.
Hvilken sammenhæng er der i det politiske system, der består mellem EU, stat, regioner og kommuner - herunder, hvordan Danmarks EU-medlemskab og EU-lovgivning påvirker opgaveløsningen.
Samspillet mellem den politiske og den administrative organisation.
Få viden om politikernes rettigheder, pligter og ansvar.
Få viden om og redskaber til at anvende bestemmelserne i bl.a. kommunestyrelsesloven, regionsloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og om de uskrevne forvaltningsretlige principper og god forvaltningsskik.
Lær at finde og anvende relevante retskilder.
Få viden om budget- og bevillingsreglerne i kommuner og regioner
Lær at analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis.

Indhold

Administration (50 %)

Historisk baggrund
Det politiske system
Politiske institutioner
Borger/brugerinddragelse
Kommuners/regioners opbygning og opgaver
Styrelseslov

Økonomi (15 %)

Kommuners/regioners økonomi
Økonomiaftaler
Økonomistyring

Forvaltning (35 %)

Sagsbehandlingens jura (Forvaltningsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven, Ombudsmandsloven)
Uskrevne regler/principper
Økonomiske rammer for sagsbehandling
Sagsbehandling

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have sammenhængende indsigt i lovgrundlaget og lovhierarkiet for kommuners og regioners styrelse, herunder hvorledes den offentlige sektor og det politiske system er opbygget og udviklet i det demokratiske Danmark
 • have en grundlæggende viden om de økonomiske forhold i Danmark og forstå kommunernes og regionernes rolle i samfundsøkonomien
 • kunne reflektere over de værdier og politiske strømninger, der er med til at påvirke kommuners og regioners prioritering, som igen påvirker velfærdssamfundets udvikling
 • forstå, hvilke opgaver kommuner, regioner og staten varetager og samspillet imellem dem.

De studerende skal

 • kunne søge, afgrænse og finde relevante retskilder og anvende dem på konkrete problemstillinger og i sagsbehandlingen
 • kunne analysere en konkret sag og vurdere, hvordan den kan løses inden for de gældende politiske, juridiske og økonomiske rammer og praksis
 • kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings-muligheder til samarbejdsparter og borgere.

De studerende skal

 • kunne placere egen rolle og arbejdsfunktion inden for de aktuelle politiske, økonomiske og organisatoriske rammer således, at det styrker den studerendes overblik over egne handlinger og ansvar
 • kunne foretage korrekt sagsbehandling og udvikle egen praksis ud fra en professionel tilgang
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af konkrete opgaver og funktioner eller i større udviklingsarbejder.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Skriftlig individuel 48 timers eksamen

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner, på institutioner eller i fælleskommunale/selvejende virksomheder og institutioner

Kursusdatoer
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
 • Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
 • Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2022 - april 2022
  Skriftlig individuel 48 timers eksamen
  april 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2022 - april 2022
Skriftlig individuel 48 timers eksamen
april 2022
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag