Målgruppe

Uddannelsen er for databeskyttelsesrådgivere, DPO'er, informationssikkerhedskoordinatorer, it-sikkerhedsansvarlige og andre, der har it-sikkerhed, GDPR og beskyttelse af persondata som arbejdsområde.

Uddannelsen er udviklet til DPO'er, men du behøver ikke sidde med det overordnede ansvar for kommunens it-sikkerhed og databeskyttelse for at deltage. Hvis du tager aktiv del i sikkerhedsarbejdet, f.eks. ved at samarbejde med DPO'en eller varetage DPO-lignende opgaver i en mindre afdeling eller decentral institution, er forløbet også relevant for dig.

Kursusdatoer
 • COK Herlev
  Lyskær 3 ef, 1. sal
  2730 Herlev
  Den 9. - 10. september 2019
  Den 7. og 8. noveber 2019
  Alle dage kl. 9.00 - 16.00
 • COK Aarhus
  Hedeager 5, 1. sal
  8200 Aarhus N
  Den. 17. - 20. september 2019
  Alle dage kl. 9.00 - 16.00
Datoer
COK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev
Den 9. - 10. september 2019
Den 7. og 8. noveber 2019
Alle dage kl. 9.00 - 16.00
Pris: 17.995 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker forplejning, materialer og undervisning. Hvis man ikke ønsker at deltage i dag 1 - Grundlæggende juridisk gennemgang af ”GDPR loven” er prisen kun 14.995 kr. ekskl, moms. Man bedes venligst notere ved tilmelding, om man ønsker dag 1 eller ej.
Tilmeldingsfrist23.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Databeskyttelsesrådgiveruddannelse

Understøt den offentlige organisations arbejde implementering af databeskyttelse og informationssikkerhed. Uddannelse for DPO’er og medarbejdere, der arbejder med GDPR, it og sikkerhed.

Er du databeskyttelsesrådgiver? Samarbejder du med jeres databeskyttelsesrådgiver? Eller tager du på anden vis aktiv del i din organisations arbejde med databeskyttelse og informationssikkerhed? Så er Den Offentlige DPO-uddannelse noget for dig.

Her får du viden og kompetencer, så du kan tage del i – eller stå i spidsen for – implementering af databeskyttelse og informationssikkerhed i din organisation. Vi sætter fokus på, hvordan I i praksis kan organisere og udføre arbejdet med at leve op til kravene i databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning.

Se programmet

Du får solid viden og en fyldestgørende værktøjskasse, der gør dig i stand til at understøtte din organisation på vigtige områder som governance, dokumentation, compliance og generel forståelse for og opmærksomhed omkring de aktuelle problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til området.

På uddannelsen arbejder vi med følgende temaer:

 • Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
 • It-arkitektur og dataforståelse
 • Organisation, rådgivning, sikkerhed og udvikling.

På Den Offentlige DPO-uddannelse vil du møde to dygtige undervisere: Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, it-sikkerhedschef og Chief Privacy Officer i en større dansk virksomhed samt Bodil Brabæk, leder af Data Privacy hos EU Law med spaciale i persondataret og GDPR-compliance i den offentlige sektor.

Indhold

SPå Den Offentlige DPO-uddannelse sætter vi fokus de kompetencer, du har behov for, hvis du skal udfylde rollen som DPO, informationssikkerhedskoordinator, it-sikkerhedsansvarlig eller lignende:

Juridiske kompetencer og databeskyttelsesret
På uddannelsen styrker du dine juridiske kompetencer og opnår indsigt i databeskyttelsesret og -oraksis. Du får forståelse for databeskyttelsesforordningens implikationer for dansk lov og lærer, hvordan offentlige organisationer håndterer data.

It-arkitektur og dataforståelse
Din viden om jura kobles her med dybdegående indsigt i organisationens samlede it-arkitektur og it-sikkerhed. Vi sætter fokus på, hvor og hvordan data behandles, hvordan du udarbejder databehandleraftaler med eksterne leverandører, og hvordan I overholder dokumentationskrav. Du lærer også at rådgive din organisation med afsæt i en risikobaseret tilgang. Vi sætter også fokus på den digitale understøttelse af daglig drift i organisationen.

Organisation, rådgivning, tilsyn og udvikling
DPO’en er ansvarlig for kommunens eget datatilsyn, og det er derfor nødvendigt at oversætte dine juridiske og it-sikkerhedsmæssige kompetencer i et ledelsesperspektiv. Du lærer at rådgive og føre tilsyn med data og informationssikkerhed i kommunen – helt fra topledelsen og til de udførende medarbejdere. Her sætter vi bl.a. fokus på din personlige gennemslagskraft og din evne til at skabe overblik, sikre awareness, fastholde fokus på datasikkerhed og udvikling af dataunderstøttede forretningsprocesser og “sparke døre ind”, hvis det bliver nødvendigt.

DPO-uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Danske Regioner, KL og Danske Kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Henning Mortensen er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, IT-sikkerhedschef og Chief Privacy Officer i en større dansk virksomhed og privacy evangelist i GDPR-dokumentations virksomheden Wired Relations. Henning Mortensen har gennem mange år bidraget til den danske sikkerheds- og privacydebat med vejledninger, netværk, artikler, tools og politiske indspil med det formål at højne sikkerheden og privatlivsbeskyttelsen i det danske samfund.

Bodil Brabæk er leder af Data Privacy hos EY Law, Danmark og har de seneste seks år haft speciale indenfor persondataret. Bodil Brabæk har særlig erfaring i forhold til den offentlige sektors GDPR-compliance, og hun har rådgivet flere DPO’er i både private virksomheder og offentlige organisationer. Bodil Brabæk er hyppigt benyttet som foredrags- og indlægsholder på konferencer og seminarer om persondata. Hun har tidligere arbejdet som advokat på et større dansk advokatkontor i den juridiske afdeling i Gentofte Kommune.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • Grundlæggende juridisk gennemgang af ”GDPR loven”
  Underviser: Bodil Brabæk
Dag 2
 • GDPR defence file med nedenstående udvalgte temaer og med fokus på seneste tendenser, praksis og konkrete cases
  Underviser: Bodil Brabæk

  - Hvorfor en GDPR Defence File - kravet om ansvarlighed og evnen til at kunne påvise
  compliance/dokumentationskravet
  - GDPR organisationen og DPO’ens funktion - vigtigheden af at udpege de relevante aktører og placere ansvaret
  - Kortlægning - artikel 30 fortegnelsen, og som led heri
  o Sikring af lovligt grundlag
  o Sikring af overførselsgrundlag ved tredjelandsoverførsler
  o Grundlag for udarbejdelse af systemoverblik
  o Grundlag for udarbejdelse af overblik over databehandlere
  - Risikovurdering og DPIA
  - Implementering af sletterutiner
  - Sikring af de registreredes rettigheder
  - Håndtering af sikkerhedsbrud
Dag 3
 • IT sikkerhed
  Underviser: Henning Mortensen

  - Hvordan organiseres sikkerhedsarbejdet og forankring sikres
  - Risikovurdering og aktuelle risikotendenser
  - Omsætning og implementering af risikovurderinger - teknisk såvel som organisatorisk
  - Konsekvensanalyse og
  - Gennemgang af ISO27001 og andre relevante standarder
Dag 4
 • GDPR Defence file (fortsat) med fokus på nedenstående temaer
  Underviser: Bodil Brabæk

  - Årshjul til sikring af awareness
  - Årshjul til sikring af intern kontrol samt vedligeholdelse
  - Særligt om databehandlere og kontrol med databehandlere

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er