NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser til borgerne

Kan du også opleve, at du må vælge mellem at skrive en afgørelse, der er juridisk korrekt, eller en afgørelse, der er let at læse for borgerne?

På dette kursus vil du få værktøjer til at kombinere juridisk korrekthed med klart sprog.

Om formiddagen bliver du styrket i din forståelse af sagsbehandlingsprocessen og elementerne i en korrekt afgørelse. Her er forvaltningsretten altså i centrum. Og om eftermiddagen får du konkrete værktøjer, der får budskaberne tydeligt frem i teksterne i et let forståeligt sprog.

Kurset varetages af en jurist og en retoriker, som i deres daglige arbejde med kommuners afgørelser har opdaget, at forvaltningsretten og retorikken vil det samme: Nemlig at sikre, at god kommunikation til borgerne handler om ordentlighed, tydelighed og respekt. Derfor er det ærgerligt, når mange kommunale medarbejdere kan opleve, at skriveprocessen er en kamp mellem korrektheden og klarheden. På kurset får du redskaberne til, hvordan du kan skrive, så du opfylder begge dine forpligtelser: At træffe korrekte afgørelser og samtidig kommunikere borgervenligt.

Der effektiviseres i den offentlige forvaltning, der digitaliseres, og der indføres standardiserede sagsgange - men den kommunale medarbejder bliver også i stigende grad kontaktpunktet for borgerne med det offentlige og skal stadig træffe konkrete og individuelle afgørelser. Det kan opleves som det, nogle kalder et krydspres.

På dette kursus vil vi derfor også fokusere på, hvordan man som myndighedsperson varetager relationen til borgerne gennem skriveteknikker, der har den gode relation og tilliden i fokus. Samtidig får du styrket dit juridiske fundament, så du står stærkt, også på det forvaltningsmæssige lovgrundlag.

På kurset lærer du, at:

 • Forstå den grundlæggende sagsbehandlingsproces og anvende de retlige krav til den gode afgørelse i praksis.
 • Bygge dine afgørelsesbreve op, så de fortæller det vigtigste først og er lette at få overblik over.
 • Luge ud i kancellisproget og i stedet bruge det sprog, der opleves som mest troværdigt.
 • Føle dig sikrere ved tastaturet, fordi du får opdateret din sproglige værktøjskasse og få tips til selve skriveprocessen.
 • Skabe øget borgertilfredshed i kontakten med kommunen.
 • Medvirke til mere effektiv sagsbehandling.
Undervisere/ Oplægsholdere

Borgerrådgiver Pernille Bischoff. Pernille er uddannet jurist med mangeårig erfaring på relevante lovområder i kommunerne. Udover underviser på bl.a. Kommunomuddannelsen, så varetager Pernille også Komponents kursus omkring god journaliseringsskik – se mere her: http://www.cok.dk/tag-ansvar-journalisering.

Pernille Steensbech Lemée, cand.mag. i retorik og medievidenskab og direktør i Fokus Kommunikation. Har igennem flere år trænet kommunikation med bl.a. kommunale direktioner, og har tidligere været ansat som taleskriver i Undervisningsministeriet, ekstern lektor på Københavns Universitet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de mange sagsbehandlere i den kommunale forvaltning, som træffer afgørelser overfor borgerne, hvor der er mange skønsmæssige afgørelser. Du kan fx sidde med sager på det sociale område, beskæftigelsesområdet eller du kan sidde med sager på det tekniske område. Fælles for kursets målgruppe er, at du er medarbejder, hvor myndighedsrollen er tydelig, og hvor skriftlig kommunikation er en vigtig og integreret del af jeres daglige arbejde.

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser til borgerne
  20.05.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser til borgerne
  03.11.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser til borgerne
20.05.2021 kl. 08:30 - kl. 16:00
Pris: 3.950 kr.
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist20.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:10
  Tema 1: De juridiske redskaber:
  Afgørelsens baggrund: Sagsbehandlingsreglernes betydning for afgørelsens resultat
  Afgørelsens indhold: Sagsbehandlingsreglernes betydning for afgørelsens indhold
  Afgørelsens formidling: God forvaltningsskiks betydning for afgørelsens formidling
 • 12:00
  Frokost
 • 12:45
  Tema 2: De retoriske redskaber:
  Afgørelsens formål: Målret brevet til modtageren
  Afgørelsens opbygning: Dispositionens psykologi
  Sproget: Sådan skriver du klart og troværdigt
 • 15:15
  Opsamling og evaluering
 • 15:30
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag