FIT i Danmark - fra begejstring til forankring

D. 19 november 2019 i Odense

Vi byder for anden gang velkommen til en national konference om FIT (Feedback Informed Treatment).

Snart to år efter den første konference, vil vil tage temperaturen på FIT i Danmark og stille spørgsmålet: Hvor er vi nu – i spændingsfeltet mellem begejstring og forankring?
Der er ingen tvivl om, at implementering og omsætning af FIT-viden i praksis i danske kontekster har været det store, samlende spørgsmål, og fortsat er det. Derfor er det også fortsat fokus for konferencen.

Efter de første års brede begejstring for FIT, er vi så nået ind i en forankringsfase, hvor vi også kan håndtere de udfordringer, FIT-implementering fører med sig? Har FIT fået mere strategisk opmærksomhed i kommunerne? Og sørger vi for at fastholde FIT-kernelementer i den proces, og er den dybere mening med metoden egentlig klar og tydelig for dem, der arbejder med den, eller ser man hurtigt videre til ”det næste”, der måtte melde sig på banen?

Det er fortsat formålet med konferencen at dele viden og erfaringer fra forskellige dele af FIT-landskabet i Danmark, primært med fokus på det sociale og psykosociale område. Det er også formålet at samle FIT-aktører og -fagpersoner i Danmark for videndeling, inspiration, nysgerrighed, nuanceringer og engagement – i sig selv nøgleord i FIT.

En af oplægsholderne i plenum, Heidi Brattland, er dog fra Norge. Hun har forsket i lige præcis det, der optager os så meget i Danmark, nemlig FIT-implementering. Derudover giver Susanne Bargmann et tværgående blik på FIT og FIT-implementering i Danmark lige nu, ligesom vi skal høre fra kommunale ledere om konkrete strategiske overvejelser om FIT og FIT i myndighedsarbejde.

Fuldt program vil foreligge medio september, men det er allerede nu muligt at forhåndstilmelde sig. 

Forhåndstilmeldingen er helt uforpligtende. 

Målgruppe

Målgruppen er bred, og et af formålene er netop at FIT-fagpersoner kan samtale om erfaringer og praksis. Derfor er dagen både for udviklingsmedarbejdere, ledere og fagprofessionelle, der arbejder med eller gerne vil arbejde med FIT.