COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Neurodagen 2020 - hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og COK byder for femte gang velkommen til Neurodagen - hjernen i socialt perspektiv. Konferencen afholdes som planlagt d. 21 oktober - men som et online event. Vær med når vi rettet blikket mod en ny forståelse af hjernen og sætter fokus på bl.a. recovery, professionelles narrativer og tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Der er ingen tvivl om, at krydsfeltet mellem en biologisk/neurologisk og en psykologisk/social viden fortsat er en af de mest aktuelle skuepladser for, hvordan vi skal forstå de mennesker og de udfordringer, som vi arbejder med i den offentlige sektor.

Det er dette krydsfelt, som vi fokuserer på denne dag, hvor Socialstyrelsen og COK for femte gang kan byde velkommen til Neurodagen – hjernen i socialt perspektiv. Der har i mange år været en stor interesse for, hvordan vores hjerne fungerer og er indrettet. Nogle taler derfor også om, at vi i dag har et neuro-paradigme, der bl.a. indebærer, at fx kognitive og psykosociale udfordringer ses som ”indlejret” i individet, implicit hjernen.

Et af formålene med Neurodagen er overordnet at fastholde et bio-psykosocialt perspektiv - ikke blot på de fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, men også på rammerne for rehabiliteringen.

Vi retter blikket mod en ny forståelse af hjernen og de sociale og kulturelle fænomener, der knytter sig hertil, og som kan berige hinanden gensidigt. Der må således gerne være højt til loftet på Neurodagen, men vi formidler også cases og projekter fra praksis.
 

Konferencen henvender sig til dig, der er ansat i kommune, stat eller region eller i andre organisationer, og som arbejder med eller interesserer dig for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser. Dagens perspektiv er bredt, og det samme er målgruppen.