NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Neurodagen 2022 - hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og Komponent byder for syvende gang velkommen til Neurodagen - hjernen i socialt perspektiv. Konferencen afholdes d. 25. oktober på Odeon i Odense.

Programmet for næste års konference er under udvikling og bliver klart i løbet af foråret. 

Om konferencen:
Konferencen er den eneste af sin slags i Danmark. Den har sit udgangspunkt på socialområdet og et skarpt fokus på krydsfeltet mellem hjerne, sociale perspektiver og psyke.

I en tid, hvor mange udfordringer og problematikker anskues i en ”neuro-optik”, er Socialstyrelsen og Komponent glade for fortsat at kunne understøtte dialog og viden om hjerne-perspektiver i sociale sammenhænge. Vi ønsker at bevare fokus på omgivelser og kontekst, sociale indsatser, fællesskaber, kultur og social faglighed, men også at kunne informere sociale indsatser med neurologisk viden.
Det er på områder som hjerneskade, psykiatri, udviklingshæmning, autismespektret og ADHD og andet, hvor der kan være god viden og inspiration at hente på tværs af sektorer, forvaltninger og diagnoser.
Der er højt til loftet på Neurodagen – der er både plads til vidensformidling, konkrete eksempler om virkningsfuld praksis med specifikke målgrupper, men også mere teoretisk funderet viden om, hvad der karakteriserer menneskelig trivsel, læring, gode fællesskaber og udvikling.

Konferencen har nu seks gange været præget af en imponerende tværfaglighed, og det lægger vi fortsat op til i forhold til den brede målgruppe for dagen. Socialstyrelsen og Komponent glæder sig til Neurodagen 2022!