Neurodagen 2019 - hjernen i socialt perspektiv

Vi byder for fjerde gang velkommen til Neurodagen - hjernen i socialt perspektiv. I år afholdes konferencen den 22. oktober i Odense.

Der er ingen tvivl om, at krydsfeltet mellem biologisk/neurologisk og social/kulturel viden fortsat er en af de mest aktuelle skuepladser for, hvordan vi skal forstå de mennesker og de udfordringer, vi arbejder med i den offentlige sektor. Det er dette overordnede krydsfelt, som er i fokus på Neurodagen.
Vi er lige nu vidne til og deltagere i det, nogle kalder for et neuro-paradigme: Alt søges groft sagt forklaret ud fra den måde, hvorpå vores hjerne fungerer og er indrettet. Tanken er, at hvis vi bare måler mere præcist på/i hjernen, eller tester den grundigere, kommer vi tættere på svarene – også på spørgsmål om trivsel, socialt velbefindende og udvikling, deltagelse i samfundet og deslige. Den diagnosticeringsbølge, der har varet i over ti år, kan ses som et resultat af en forståelse, der gerne ”indlejrer” udfordringen eller problemet i individet, implicit hjernen.

Et af formålene med Neurodagen er at belyse sociale og kulturelle betydninger og indsatser, der også virker på fx mennesker med kognitive eller psykiske skader eller adfærdsforstyrrelser. Således giver vi ny næring til tværfaglige og -sektorielle forståelser og perspektiver samt konkret ny viden om forskning og sociale indsatser, hvor både ny forståelse af hjernen og sociale tilgange i relation hertil er i spil. Tilgange, forståelser og sprogbrug fra forskellige arenaer, men angående samme borgere eller samme problematik, har et enormt potentiale til at berige gensidigt, og det er også en stor del af dagens formål.

Som altid har vi en række sessioner, der sætter fokus på ny forskning og lovende praksis. I år handler de blandt andet om autisme, teknologi, pårørendeinddragelse og kriminelles selvnarrativer.
Med sig hjem får man således både ny nysgerrighed og inspiration, samt nye indsigter og mulige veje at gå i det videre arbejde. 

 

På programmet er bl.a. Arnhild Lauveng, forfatter og Ph.d., selv med en baggrund som psykiatribruger og nu forsker, professor i neurovidenskab Jesper Mogensen, Ph.d. i psykologi Jim Toft samt Ph.d. Thomas Maribo fra Institut for Folkesundhed på Århus Universitet. Vi afslutter dagen med et oplæg ved Jonas Lindeløv, der forsker i effekten af hypnose på hjerneskader.   
Som altid har vi en række sessioner, der sætter fokus på ny forskning og lovende praksis. I år handler de blandt andet om autisme, teknologi, pårørendeinddragelse og kriminelles selvnarrativer.

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med eller interesserer dig for sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser - i kommune, stat eller region, som udfører eller myndighed eller i andre organisationer. Dagens perspektiv er bredt, og det samme er målgruppen.