NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kursus i VUM 2.0 og FFB (Fælles Faglige Begreber)

Få ny fælles indsigt og praktisk kendskab til de nye elementer i den nye voksenudredningsmetode, så I kan implementere VUM 2.0 og FFB i jeres arbejde.

Formålet med kurset er, at kursisterne får indsigt i og praktisk kendskab til de nye elementer i VUM 2.0 med nedslagspunkter på steder, hvor Fælles Faglige Begreber er fremtrædende i metoden.

Samtidig er det formålet, at kursisterne opnår forudsætning for at kunne understøtte kolleger og videndeling i egen organisation i forbindelse med implementering af VUM 2.0 og FFB.

Kurset vil betyde, at kursisterne kan opstarte arbejdet med VUM 2.0 og FFB i praksis.

På kurset, som varer to dage, gennemgår vi de syv faser i den nye voksenudredningsmetode:

 • Sagsåbning
 • Sagsoplysning
 • Sagsvurdering
 • Afgørelse
 • Bestilling
 • Levering
 • Opfølgning

Målet er at kursisterne opnår viden om:

 • hvorfor Socialstyrelsen og KL lancerer en mere ensartet og sammenhængende dokumentationspraksis, og hvilken betydning det får for borgeren, myndighed og udfører
 • hvordan helhedsorientering, recovery og (re)habilitering er indarbejdet i VUM 2.0 og kan omsættes til faglig praksis i sagsbehandlingen og under levering af de socialfaglige indsatser
 • anvendelsen af de nye fælles begrebsapparater og indtastningsfelter i et helt sagsflow med udgangspunkt i praksisnære borgercases
 • hvilke data der registreres i eget it-fagsystem, og hvordan disse skal skabe mere viden på området og bedre samarbejde mellem borgeren, myndighed og udfører – samt bidrage til læring i egen kommune og på tværs af kommuner
Indhold

KL, Socialstyrelsen og Komponent har sammen udviklet kurset.

VUM 2.0 skal bidrage til, at sagsbehandlingen for voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller sociale problemer er tidssvarende og involverende for borgerne, lovmedholdelig og understøtter god kvalitet. Samtidig har vi brug for bedre data og et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, hvis borgerne skal opleve mere sammenhæng i indsatsen. Det skal FFB understøtte. Kurset uddanner kommunale medarbejdere i både VUM 2.0 og FFB med fokus på formål og anvendelse i praksis.

Kurset henvender sig både til de fagpersoner, der skal sidde med metoden i praksis, dem der skal gå forrest i egen kommune i forhold til implementering og de ledere, der er ansvarlige herfor.

 • Det er vigtigt, at ledere og deltagere i god tid inden kurset har talt om meningen med kurset. Hvorfor er fx udførerled med? Hvad vil I opnå med kurset? Hvad er ledelsens formål med kurset og hvordan hænger det sammen med implementeringsplaner? Er der intentioner om at skabe mere sammenhæng i øvrigt mellem myndighed og udfører via Fællesfaglige Begreber - så få talt om dette og afklaret hvorfor, I skal have kurset - inden kurset.

Undervisningen vil være praksisnær, og der vil være øvelser, dialog og casearbejde undervejs. Der vil ligeledes være et klart fokus på hvorfor, det giver mening for borgere, medarbejdere og organisation at implementere VUM 2.0/FFB.

Kursets indhold er uafhængigt af IT-fagsystem og gældende uanset IT-fagsystemsleverandør. Undervisningen går således ikke ind i IT-fagsystemsleverandørers brugergrænseflader, funktion eller lokale opsætninger heraf. Formål og arbejdet med VUM 2.0 og FFB er gældende uanset lokal opsætning. Begreberne og faserne i VUM 2.0 og FFB er de samme på tværs af systemunderstøttelser, og kurset henvender sig derfor til alle brugere af metoden.

Køb hjem i egen kommune

Kurset kan både hjemkøbes til egen kommune, og der er opslået åbne hold i Komponents lokaler. Såfremt man vil have et team af fx "spydspidser" afsted fra myndighed og udfører, vil det være til de åbne kurser. Såfremt man ikke i egen organisation får italesat og set mening og formål med kurset for deltagerne her, vil det være at foretrække at benytte sig af muligheden for et åbent kursus for de medarbejdere, der skal gå forrest. Ved hjemkøb forventer vi at afholde et kort forventsningsafstemmende telefonmøde med relevant leder.

Der kan være max. 25 på et hold.

Programmet kan ses til højre under "filer og links".

Tilkøb af trykt materialepakke til kommunen (ikke nødvendigt for kursusafholdelse):
Pakken består af:
- 5 stk. Fælleskommunal funktionsevneguide til deling – hæfte på 32 sider
- 5 stk. Implementeringsguide til deling – læringshæfte på 42 sider
- 25 stk. FFB på 2 min. A4 dobbeltsidet flyer
- 15 x to plakater i A3 med begrebsoverblik til ophængning

Materialerne kan også downloades på FFB-sekretariatets hjemmeside, men her får I dem trykt på tykt papir, indbundet og sendt til ønsket adresse.

Materialet kan benyttes til kurset. Derudover er der dog også materiale til de enkelte hold, som kan hentes på MITCOK, når holdene er oprettet, og materialepakken er således ikke ”obligatorisk” at tilkøbe til det konkrete kursus, men et supplerende materiale, som kommunen kan uddele og benytte som ønsket til brugere af VUM2.0/FFB efterfølgende.

Pris: kr. 750,- ex. moms, inkl. forsendelse.

Bestil en pakke eller flere ved hjemkøb af VUM2.0/FFB-kursus.

Undervisere/ Oplægsholdere

Komponent har i samarbejde med KL og Socialstyrelsen uddannet et landsdækkende underviserkorps. Korpset består af kommunale medarbejdere, der har erfaring med Voksenudredningsmetoden eller Fælles faglige Begreber, og flere af dem har været med i udviklingsfasen af VUM 2.0 og FFB. De kommer fra stort set alle landsdele, så vi kan sende undervisningen ud til jer i jeres kommune. Der vil altid være to undervisere klar til jer på kurset.

Undervisningsmaterialet og fokus på dagene er i overensstemmelse med Socialstyrelsens og KL’s prioriteringer og fokusområder. Det er en fordel inden kursusafholdelse af have orienteret sig i VUM2.0-metodehåndbogen, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside:
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/metodehandbog-til-vum-2.0

Tilmeld dig COK's nyhedsbrev på voksenområdet her:

Nyhedsbrev

Målgruppe

Målgruppen for kurset er bred. Vi henvender os både til ledere og medarbejdere på det sociale område, der står overfor at skulle implementere VUM 2.0 og FFB. Det er særligt vigtigt ved hjemkøb af kurset, at den ledelse, der hjemkøber, i god tid får afklaret med deltagerne, og især fx udførerled, hvorfor de er en del af målgruppen og en del af den lokale plan for implementerng i kommunen.

Vi ved, at implementering og forankring af metoder sjældent har succes, hvis ikke ledere af forandringen også selv har en forståelse af især hvorfor, vi skal opdatere praksis, men også en hel del indsigt i hvordan man omsætter den nye praksis til værdi i egen kommune.

Det vil også være relevant under implementering at overveje at arbejde med medarbejdere, der går forrest i kommunen, hvad enten det er medarbejdere fra myndighedsfunktioner eller fra sociale tilbud. Disse kan være nyuddannede, erfarne nøglepersoner og superbrugere, der kan understøtte organisering og læring i egen organisation. Disse er i høj grad også målgruppen for kurset.

Såfremt man vil have et mindre team på kursus, anbefales de åbne kurser.

Kursusdatoer
 • Komponent Aarhus
  Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  30.09.2021 kl. 9.30 - 15.30 og
  01.10.2021 kl. 9.00 - 15.30
 • Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
  02.02.2022 kl. 09:30 - 03.02.2022 kl. 15:30
Dokumenter
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
30.09.2021 kl. 9.30 - 15.30 og
01.10.2021 kl. 9.00 - 15.30
Pris: 3.850 kr.
Tilmeldingsfrist08.09.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 09:30
  Velkomst
 • 10:00
  Indledning
 • 10:30
  Sagsåbning
 • 11:00
  Pause
 • 11:15
  Sagsoplysning
 • 12:30
  Frokost
 • 13:15
  Sagoplysning, forsat
 • 14:15
  Sagsvurdering og afgørelse
 • 14:30
  Pause
 • 14:45
  Sagsvurdering og afgørelse
 • 15:15
  Afrunding på dag 1
 • 15:30
  Tak for i dag
Dag 2
 • 09:00
  Opstart
 • 09:30
  Sagsvurdering og afgørelse
 • 10:40
  Pause
 • 10:55
  Bestilling
 • 11:10
  Levering
 • 12:10
  Frokost
 • 12:50
  Levering, forsat
 • 13:20
  Opfølgning
 • 14:20
  Pause
 • 14:35
  Opfølgning, forsat
 • 15:05
  Opsamling/afrunding
 • 15:30
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag