Undervisningen

Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til deltagernes egne ledelsesudfordringer. Der arbejdes med en flerhed af teoretiske tilgange, og den enkelte leders dagligdag og konkrete udfordringer vil blive aktivt inddraget i undervisningen, således at teori og praksis vekselvirker. De deltagende ledere vil blive udfordret på egen ledelsespraksis til at styrke ledelsesforståelsen og kvalificere ledelsespraksis.