Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommuner, der som arbejdsområde har tilsynet med almene boligorganisationer, herunder behandling af politiske oplæg til beslutninger om renoveringsarbejder, lån og garantier i støttet byggeri. Teamdagens indhold har også interesse for medarbejdere i almene boligorganisationer, som beskæftiger sig med dagens emner.

Kursusdatoer
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  26.10.2020 kl. 13:00 - kl. 16:00
Datoer
COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
26.10.2020 kl. 13:00 - kl. 16:00
Pris: 1.975 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist25.09.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Tema-eftermiddag: Renoveringer i støttet byggeri

- herunder finansiering med lån og garantier (regarantier) i støttet byggeri

Der gennemføres meget store renoveringer af det støttede byggeri i disse år, og der vil også i fremtiden skulle gennemføres renoveringer af dette byggeri.

På dette temamøde gennemgås kort proceduren ved planlagt vedligeholdelse i almene boligafdelinger. Denne procedure er nødvendig for at forstå behovet for, at der også må gennemføres renoveringer og forbedringer af det støttede byggeri. Gennemgangen sigter også på at give et indblik i, om og eventuelt hvornår en kommune som tilsynsmyndighed skal ”på banen”, og hvor i processen kommunen kan få indflydelse på et konkret projekt.

Det gennemgås, hvilke overvejelser, der sædvanligvis foretages, før man i en boligorganisation lægger op til fx at gennemføre arbejderne med en støttesag. Det inddrages herunder, hvilke finansieringsmuligheder i boligorganisationens regi, der også indgår. Fordele og ulemper ved gennemførelse af en støttesag og en renoveringssag uden støttede lån, belyses. Endelig gennemgås de mulige lån og de vilkår i form af garantier (eller regarantier for Landsbyggefonds støttede lån), der kan være eller er knyttet til lån.

Som afslutning på temadagen behandles særligt emnet om overskridelser af den godkendte anskaffelsessum i renoveringsstøttesager, og særligt med fokus på kommunens rolle.

Undervisere/ Oplægsholdere

Konsulent Inge-Lis Kalum Schou, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 12:45
  Ankomst og kaffe
 • 13:00
  Introduktion
 • Beboerdemokratiet, planlagt vedligeholdelse af støttet byggeri og vedligeholdelsesplanen
  Krav om plan og indhold af plan, henlæggelsernes størrelse

  Afdelingsmødet og beslutning om plan, ajourføring og ændring af plan

  Henlagte midler ikke tilstrækkelige til nødvendige arbejder
 • Det kommunale tilsyn og vedligeholdelse
  Henlæggelser besluttes på afdelingsmøder, kræver helt særlige forhold at kunne tilsidesættes.

  Hvornår kan tilsyn være relevant med vedligeholdelse af støttet byggeri, afdelingsmødets afvisning af godkendelser (almenboliglovens § 37, stk. 4-6). Tilsyn er ikke ansvarlig for vedligeholdelse.
 • Støttede og ustøttede lån
  Hvilke muligheder findes, og hvem skal godkende?

  Garantier (reganarntier) for lån, hvornår kan en garanti undgås, og hvad er risikoen?
 • Anden finansiering
  Dispositionsfond, direkte eller som ydelsesstøtte på lån

  Trækningsret
 • Større vedligeholdelsesarbejder (eller renoveringer og forbedringer)
 • 16:00
  Tak for i dag
 • Ret til ændringer forbeholdes!

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er