Teamkoordinatoruddannelsen

I COK har vi arbejdet med, uddannet og undervist omkring 1.500 teamkoordinatorer fra hele landet. På den baggrund har vi designet en unik uddannelse til de teamkoordinatorer, der koordinerer og står i spidsen for den kommende skoleudvikling.

Teamkoordinatoruddannelsen er en praksisnær uddannelse, som giver deltagerne mulighed for at arbejde direkte med opgaver og processer fra egen praksis og på den baggrund bidrage med værdiskabelse og forandring i praksis på egen skole. Med uddannelsen sætter vi fokus på teamkoordinatorens rolle og funktion gennem fem temaer:

  • Rollen som teamkoordinator
  • Teamet som professionelt læringsfællesskab
  • Kommunikation
  • Mødeledelse, proces- og projektledelse
  • Teamets arbejde med data.

Uddannelsen udbydes som et åbent forløb med fem undervisningsdage (se datoer, program og tilmelding her), eller forløbet kan hentes hjem som en samlet uddannelse for alle kommunens eller distriktets teamkoordinatorer.

Teamkoordinatoruddannelsen

Bliv rustet til at stå i spidsen for teamets arbejde og udvikling med denne uddannelse, der fokuserer på skolens professionelle læringsfællesskaber. Uddannelsen skal hentes hjem i egen kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

På disse sider kan du finde inspiration og viden om teamkoordinatoruddannelsen. Du kan bl.a. læse om baggrunden for teamkoordinatoruddannelsens tilblivelse, eller du kan læse hvorfor Tønder Kommune har investeret i uddannelse til 50 teamkoordinatorer. Du kan også læse en reportage fra sidste dag på uddannelsesforløbet i Tønder, eller du kan læse teamkoordinator Inga Kastberg-Hansens egne refleksioner over, hvad uddannelsen har betydet for hendes rolle som teamkoordinator

Bestil materiale

Vi har samlet materialet i et lille magasin, som du kan læse online her. Kontakt os, hvis vi skal sende dig et fysisk eksemplar.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold, opbygning og udbytte, eller hvis du vil vide mere om mulighederne for at hente forløbet hjem i egen organisation, så kontakt os endelig!