Målgruppe

På uddannelsen kan optages studerende, som har en lang eller mellemlang uddannelse inden for de sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser – eksempelvis pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, sundhedsplejersker. Ud over uddannelsen skal den studerende have minimum 3 års erhvervserfaring inden for området.

En lang række andre faggrupper har gennem årene også taget supervisoruddannelsen. Eksempelvis HR-konsulenter, præster, ansatte i fængselsvæsenet, jordemødre, psykologer, læger, ansatte i a-kasser og fagforeninger. Kontakt os for at høre nærmere.

Samarbejdspartner
dfti – dansk familieterapeutisk institut
Kursusdatoer
 • Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  08.04.2019 kl. 08:30 - 10.04.2019 kl. 17:00
  07.05.2019 kl. 08:30 - 08.05.2019 kl. 17:00
  19.06.2019 kl. 08:30 - 20.06.2019 kl. 17:00
  26.08.2019 kl. 08:30 - 27.08.2019 kl. 17:00
  24.09.2019 kl. 08:30 - 25.09.2019 kl. 17:00
  24.10.2019 kl. 08:30 - 25.10.2019 kl. 17:00
  18.11.2019 kl. 08:30 - 20.11.2019 kl. 17:00
  Eksamensvejledningsdag - 03.12.2019 kl. 08:30 - kl. 17:00
  Eksamen - 14.01.2020 kl. 08:30 - 16.01.2020 kl. 17:00
Datoer
Aarhus, COK Midt, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
08.04.2019 kl. 08:30 - 10.04.2019 kl. 17:00
07.05.2019 kl. 08:30 - 08.05.2019 kl. 17:00
19.06.2019 kl. 08:30 - 20.06.2019 kl. 17:00
26.08.2019 kl. 08:30 - 27.08.2019 kl. 17:00
24.09.2019 kl. 08:30 - 25.09.2019 kl. 17:00
24.10.2019 kl. 08:30 - 25.10.2019 kl. 17:00
18.11.2019 kl. 08:30 - 20.11.2019 kl. 17:00
Eksamensvejledningsdag - 03.12.2019 kl. 08:30 - kl. 17:00
Eksamen - 14.01.2020 kl. 08:30 - 16.01.2020 kl. 17:00
Pris: 28.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker al undervisning og forplejning med morgenmad, frokost og kaffe og kage. I prisen er også inkluderet en mappe med kompendium. Øvrig relevant litteratur skal anskaffes af den studerende selv.16 dages undervisning + 6 dages træning. Afholdes som eksternatforløb. Faktura sendes, når tilmeldingsfristens udløb. Eksamen inkl. vejledning kan tilkøbes for 3.900 kr. ekskl. moms. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist06.03.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Supervisoruddannelse

Vil du som supervisor være med til at sikre faglig udvikling, personlig trivsel og fortsat engagement i arbejdslivet?

Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners kompetencer, behov for støtte, udfordring og fagpersonlig vækst.

DFTI og COKs 1-årige supervisoruddannelse er forankret i centrale værdier som ligeværd, autenticitet og personligt ansvar, og vi arbejder praksis-, oplevelses- og relationsorienteret. Det betyder, at arbejdsformens væsentligste bestanddel er de konkrete træningssamtaler, som finder sted mellem deltagerne, under direkte supervision af underviseren. Alle forventes at kunne og ville medbringe egne supervisionstemaer til brug i den fælles undervisning.

Uddannelsen er tværfaglig og åben for alle, men henvender sig specielt til dig, der arbejder inden for det sociale, pædagogiske og/eller sundhedsfaglige område.

Gennem uddannelsen gennemgås og indarbejdes fagområdet, så du som supervisor står godt rustet til fremtidige supervisionsopgaver. Du lærer dels at stå for egne supervisionsforløb, samt tilegner dig færdigheder, der kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som for eksempel kollegial refleksion/supervision, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler.

Nedenstående giver et indblik i nogle af de centrale temaer, der vil blive gennemgået på uddannelsen:

 • Supervision – begrebets og metodens historie og udvikling.
 • Teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur.
 • Samtalens faser og opgaver.
 • Supervisionens roller – supervisor og supervisand.
 • Kontraktens betydning – i enkeltsessioner som i forløb.
 • Afgrænsning i forhold til konsultation, rådgivning, faglig vejledning, terapi og coaching.
 • Introduktion til brug af reflekterende team.
 • Procesorienteret samtale.
 • Overføring, modoverføring og arbejdet med parallelprocesser.
 • Supervision og ledelse, muligheder og faldgruber.

Læs mere om uddannelsens indhold og opbygning i det detaljerede program. Du er også velkommen til at deltage på et informationsmøde om uddannelsen - se mere på: http://www.dfti.dk/informationsmoeder.asp

Tilrettelæggelse

Uddannelsen varer 16 dage og forløber over 1 år. Hertil kommer den afsluttende eksamen. Denne vælges særskilt og afholdes ca. 3 måneder efter sidste modul.

Uddannelsen er opdelt i 7 moduler. Modulerne er af 2- 3 dages varighed og afvikles som eksternat i COKs lokaler i Aarhus. Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe en dag og øver supervision.
For alle moduler gælder, at der indgår træning under direkte supervision, med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering.

Eksamen inkl. vejledningsdag - tilvalg:
Eksamen er et tilvalg og købes separat. Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig del, samt et videoklip fra en supervision. Ud fra et supervisionsforløb på min. 3 sessioner skrives en synopsis på 5-10 sider. Eksaminationen sker som en fremlæggelse og diskussion med en underviser fra den studerendes eget hold, samt censor fra uddannelsens underviserteam. Resultater er bestået/ ikke bestået.
Før eksamen vil der være en vejledningsdag.

Undervisere/ Oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i samarbejde med DFTI og baserer sig på Dansk Familieterapeutisk Instituts 30 års erfaring med efteruddannelse af fagpersoner med vidt forskellig uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • For alle moduler gælder:
  For alle moduler gælder, at der indgår træning under direkte supervision, med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering.

  Undervisningen foregår kl. 9.00-17.00
  8.30: Morgenmad
  9-12: Undervisning
  12-13: frokost
  13-14: Gruppetid
  14-17: Undervisning

  Træningsgruppe:
  Deltagelse forudsætter, at de studerende gennem hele forløbet har mulighed for at øve supervision og vil mødes i træningsgrupper ca. 6 timer mellem hvert undervisningsmodul.
 • 08:30
  MODUL 1 - 3 dage - 08. - 10. april 2019
  Velkomst - præsentation af arbejdsform, underviser og deltagere
  Supervisionsbegrebet - betydning, historie og udvikling
  Teoretisk og praktisk indføring i samtalestruktur
  Samtalens faser og opgaver

  TRÆNINGSDAG efter modul 1 kunne være 30. april 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 2
 • 08:30
  MODUL 2 - 2 dage - 07. - 08. maj 2019
  Supervisionens roller - supervisor og supervisand
  At lære sig selv at kende som supervisand
  At finde og fremlægge emner til supervision - hvad egner sig
  Systematik i forberedelse af emner til supervisionen

  TRÆNINGSDAG efter modul 2 kunne være 4. juni 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 3
 • 08:30
  MODUL 3 - 2 dage - 19. - 20. juni 2019
  Kontraktens betydning - i enkeltsessioner som i forløb
  Afgrænsning i forhold til konsultation, rådgivning, faglig vejledning og coaching

  TRÆNINGSDAG efter modul 3 kunne være 13. august 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 4
 • 08:30
  MODUL 4 - 2 dage - 26. - 27. august 2019
  At arbejde med supervisionsgruppen
  En supervisionsvenlig kultur
  Kreative måder at bruge gruppen - modellering, tuning in, reflekterende team

  Fra og med 4.modul er det muligt for den studerende at medbringe supervisander eller supervisionsgrupper på uddannelsen, for at få direkte supervision på sit arbejde.

  TRÆNINGSDAG efter modul 4 kunne være 10. september 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 5
 • 08:30
  MODUL 5 - 2 dage - 24. - 25. september 2019
  Indsigtsorienteret supervision - de personlige refleksioner
  Grænselandet mellem supervision og terapi
  Overføring og modoverføring
  Introduktion til brug af reflekterende team

  TRÆNINGSDAG efter modul 5 kunne være 8. oktober 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 6
 • 08:30
  MODUL 6 - 2 dage - 24. - 25. oktober 2019
  Rørt, ramt eller rystet - fokus og interventionsmuligheder
  Sekundær traumatisering, stress og udbrændthed
  Arbejde med parallelprocesser

  TRÆNINGSDAG efter modul 6 kunne være 5. november 2019 - afholdelsessted aftales i gruppen
Dag 7
 • 08:30
  MODUL 7 - 3 dage - 18. - 20. november 2019
  Supervision og ledelse, muligheder og faldgruber
  Ledere - egen supervision og fællessupervision
  Egenomsorg og supervisorrollen
  Afslutning på semestret - evaluering af egne supervisionsforløb
Dag 8
 • 08:30
  Eksamensvejledning - 03. december 2019
Dag 9
 • 08:30
  Eksamen - 14. - 16. januar 2020

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er