COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Sundhedsfarlige boliger – få bedre styr på sagerne og få den rigtige refusion hjem til din kommune

Har du styr på kommunens forpligtelser, når I modtager anmeldelser fra borgere, der lever i sundhedsfarlige boliger? Og får du den rigtige refusion fra staten til udbedring af boligerne og genhusning af borgere?

Ifølge Pia Scott Hansen, der er lidt af en ekspert på området og derfor også underviser på kurset Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering, er der stadig plads til forbedring.

Problematikkerne omkring skimmelsvamp og PCB vil altid være der. Det findes i mange boliger – både almene og private. Og kommunen har pligt til at tage sig af det og have et beredskab klart. Men kommunen skal ikke selv bære hele den økonomiske byrde – der er både støtte at hente til udbedring og genhusning og anden økonomisk støtte til borgerne. Hvis man altså ved, hvor og hvordan man skal søge om refusion fra staten

– siger Pia Scott Hansen, der er chefkonsulent  i Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet.

Pia Scott Hansen har undervist på kurset i mange år. Og selvom det tit er nye sagsbehandlere på området, der fylder pladserne op, ser hun også, at de samme tager kurset flere gange for lige at få det sidste med.

Så sidder de klar med deres sager, og så løser vi dem sammen. På den måde er det et meget praksisnært kursus. Vi opfordrer også gerne kursisterne til at sende problemstillinger ind inden kurset, så vi kan vægte undervisningen, så de får mest muligt ud af det. Herudover udleverer vi en række brevskabeloner til alle de forskellige breve, man skal sende i et sagsforløb, så mere praksisnært bliver det vist ikke

– siger Pia Scott Hansen, der underviser på kurset sammen med den ledende embedslæge. 

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er