NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den strategiske projektleder - i spændingsfeltet imellem en formel defineret rolle og en uformel forhandlet position

Styrk din legitimitet, naviger strategisk i kompleksitet og bliv stærkere til at begå dig i spændingsfeltet mellem formelt defineret rolle og uformel forhandlet position som projektleder.

Med dette kursus styrker du dit mandat og din legitimitet som projektleder ved at arbejde med, hvordan du i højere grad kan navigere strategisk og relationelt i komplekse organisationer. Du lærer at læse dit organisatoriske mulighedsrum, herunder projektets kompleksitet, magtdynamikker og organisationskulturs betydning for dit projekt og din rolle som projektleder. Du arbejder desuden med at træne politiske tæft, samt hvordan styrker dit samspil med din projektejer, dine projektdeltagere og andre interessenter.

Indhold

Måske oplever du som projektleder, at du befinder dig i et krydspres imellem formelle krav og uformelle forventninger til din projektledelse. Som projektleder har du det formelle ansvar for at projektet skaber værdi, men kæmper med at lykkes med den organisatoriske forandring og forankring. Din projektejer har måske ikke projektet lige så meget på radaren, som du kunne ønske, og projektdeltagerne leverer ikke helt, som de skal. Det kan være svært at navigere i den organisatoriske kompleksitet, og du oplever at stå alene uden nogen rigtig at dele udfordringerne med.
Kort sagt: du vil gerne arbejde med hvordan du kan styrke din legitimitet som projektleder, dvs. hvordan du kan opnå større anerkendelse og accept af din rolle og position.

Tre undervisningsdage (2+1) og mulighed for individuel sparring.
På de første to sammenhængende dage arbejder vi med og reflekterer over projektets kontekst, projektlederens uformelle position og navigeren i organisationen ud fra et relationelt perspektiv.
På dag tre samler vi op på deltagernes træning i egen organisation, og arbejder videre med, hvordan man som projektleder styrker organiseringen omkring projektet.

Der er mulighed for tilkøb af en sparringssession med underviseren på konkrete udfordringer, hvor du får yderligere mulighed for at omsætte ny viden og erfaring til handlemuligheder og konkrete handlinger. Sparringen kan ligge enten mellem dagene eller efter dag 3.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset møder du chefkonsulent Mikkel Kaels, Komponent. Mikkel har mange års erfaring med projektledelse fra både private og offentlige organisationer og arbejder desuden ud fra en stor teoretisk viden og en stor undervisningserfaring.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Mængderabat for min. 3 deltagere: 18.000 kr. i alt eksk. moms. Tilkøb af sparringsession: 1.000 kr. ekskl. moms.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag