Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige organisationer som arbejder eller forventer at skulle arbejde med projektledelse.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Modul 1: 26.10.2020 kl. 09:00 - 27.10.2020 kl. 16:00 (eksternat)
  Modul 2: 03.12.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00

  Mulighed for tilkøb af sparring.
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Modul 1: 26.10.2020 kl. 09:00 - 27.10.2020 kl. 16:00 (eksternat)
  Modul 2: 03.12.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00

  Mulighed for tilkøb af sparring.
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Modul 1: 26.10.2020 kl. 09:00 - 27.10.2020 kl. 16:00 (eksternat)
Modul 2: 03.12.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00

Mulighed for tilkøb af sparring.
Pris: 6.950 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Mængderabat for min. 3 deltagere: 18.000 kr. i alt eksk. moms. Tilkøb af sparringsession: 1.000 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist02.10.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Den strategiske projektleder - i spændingsfeltet imellem en formel defineret rolle og en uformel forhandlet position

Styrk din legitimitet, naviger strategisk i kompleksitet og bliv stærkere til at begå dig i spændingsfeltet mellem formelt defineret rolle og uformel forhandlet position som projektleder.

Med dette kursus styrker du dit mandat og din legitimitet som projektleder ved at arbejde med, hvordan du i højere grad kan navigere strategisk og relationelt i komplekse organisationer. Du lærer at læse dit organisatoriske mulighedsrum, herunder projektets kompleksitet, magtdynamikker og organisationskulturs betydning for dit projekt og din rolle som projektleder. Du arbejder desuden med at træne politiske tæft, samt hvordan styrker dit samspil med din projektejer, dine projektdeltagere og andre interessenter.

Indhold

Måske oplever du som projektleder, at du befinder dig i et krydspres imellem formelle krav og uformelle forventninger til din projektledelse. Som projektleder har du det formelle ansvar for at projektet skaber værdi, men kæmper med at lykkes med den organisatoriske forandring og forankring. Din projektejer har måske ikke projektet lige så meget på radaren, som du kunne ønske, og projektdeltagerne leverer ikke helt, som de skal. Det kan være svært at navigere i den organisatoriske kompleksitet, og du oplever at stå alene uden nogen rigtig at dele udfordringerne med.
Kort sagt: du vil gerne arbejde med hvordan du kan styrke din legitimitet som projektleder, dvs. hvordan du kan opnå større anerkendelse og accept af din rolle og position.

Tre undervisningsdage (2+1) og mulighed for individuel sparring.
På de første to sammenhængende dage arbejder vi med og reflekterer over projektets kontekst, projektlederens uformelle position og navigeren i organisationen ud fra et relationelt perspektiv.
På dag tre samler vi op på deltagernes træning i egen organisation, og arbejder videre med, hvordan man som projektleder styrker organiseringen omkring projektet.

Der er mulighed for tilkøb af en sparringssession med underviseren på konkrete udfordringer, hvor du får yderligere mulighed for at omsætte ny viden og erfaring til handlemuligheder og konkrete handlinger. Sparringen kan ligge enten mellem dagene eller efter dag 3.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset møder man COK’s chefkonsulent Mikkel Kaels. Mikkel har mange års erfaring med projektledelse fra både private og offentlige organisationer og arbejder desuden ud fra en stor teoretisk viden og en stor undervisningserfaring.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er