Signaturydelser fra COK

I samarbejde med kommuner, fagfolk, kunder og praktikere har vi trukket en række forløb frem, som vi kalder signaturydelser. COKs signaturydelser er forløb, som i særlig grad er med til at understøtte, udvikle og forbedre den kommunale og regionale kerneydelse. Det er samtidig forløb med en særlig kommunal eller regional kobling og kontekst, som du typisk ikke finder andre steder.

COKs signaturydelser er fast tilbagevendende forløb, som både trækker på et mangeårigt behov, og som hele tiden udvikles og fornyes i takt med, at den kommunale og regionale virkelighed udvikler sig. Det er forløb, hvor praksis, teori og nyere forskning mødes og bidrager til at skabe nye muligheder for den enkelte deltager såvel som for den kommunale eller regionale organisation. 

Hvor mange af COKs kursusforløb og konferencer udvikles, udbydes og nedlægges i takt med, at ny lovgivning eller reformer skal implementeres eller nye metoder og værktøjer skal udbredes, er COKs signaturydelser grundlæggende stabile i struktur og indhold. Det betyder f.eks., at din kollega kan deltage på et forløb to år senere end dig selv, og selv om han eller hun helt sikkert bliver præsenteret for nyere teori, metoder og værktøjer, er grundstammen i jeres læring den samme. For vores konferencer gælder, at vi hvert år tager fat i det samme tema, men belyser det med nye vinkler og nyeste viden, så du år efter år kun skal gå et sted hen for at blive opdateret på dit fagområde. 

COK er kommunernes egen forening og læringspartner, og signaturydelserne er COKs varemærke. Vi vil være kendt i hele det kommunale og regionale landskab for vores signaturydelser, som medarbejdere, ledere og politikere i kommuner og regioner benytter sig af år efter år. 

Eksempler på signaturydelser fra COK: