COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Signaturydelser fra COK

COKs signaturydelser er forløb, som i særlig grad er med til at understøtte, udvikle og forbedre den kommunale og regionale kerneydelse. Det er samtidig forløb med en særlig kommunal eller regional kobling og kontekst, som du typisk ikke finder andre steder.

COKs signaturydelser er fast tilbagevendende forløb, som både trækker på et mangeårigt behov, og som hele tiden udvikles og fornyes i takt med, at den kommunale og regionale virkelighed udvikler sig. Det er forløb, hvor praksis, teori og nyere forskning mødes og bidrager til at skabe nye muligheder for den enkelte deltager såvel som for den kommunale eller regionale organisation.

Det gælder uanset, om du deltager på en af vores formelt kompetencegivende uddannelser – Den Offentlige Lederuddannelse eller Kommunomuddannleserne –  på vores kortere læringsforløb eller på en af COKs årlige konferencer. 

Se COKs signaturydelser nedenfor – og klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet. 

Den Offentlige DPO-uddannelse

Understøt den offentlige organisations arbejde implementering af databeskyttelse og informationssikkerhed. Uddannelse for DPO’er og alle der arbejder med GDPR, it og sikkerhed.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 26.01 - 11.02.2021
 • 02.03 - 24.03.2021
Lokation Vejle, Roskilde

Den Offentlige Proceslederuddannelse

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre. 4x2 dage målrettet medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 20.01 - 29.04.2021
 • 25.01 - 27.04.2021
 • 13.10.2021
Lokation Herlev, Aarhus

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 09.11 - 12.02.2021
 • 01.12 - 02.02.2021
 • 02.02 - 05.05.2021
 • 03.02 - 11.05.2021
Lokation Herlev, Aarhus, Online, Aalborg

Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling

Udbydes med sparring fra Landsforeningen for skolesekretærer.

Grib bolden, og styrk dine muligheder som skolesekretær.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 13.09 - 15.09.2021
Lokation Middelfart

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Lær økonomistyring af professor Per Nikolaj Bukh med dette specialiserede og praktisk anvendelige kursus i økonomistyring. Du får nyeste viden og hører centrale erfaringer fra danske kommuner.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 11.03 - 07.05.2021
Lokation Kolding

Ledelse uden formelt personaleansvar

Flere og flere ledelseslag er forsvundet i det offentlige. Men det er behovet for ledelse og koordinering ikke.
Derfor er der opstået mange nye stillingsfunktioner som koordinator, tovholder m.fl.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 24.11 - 26.11.2020
 • 16.03 - 18.03.2021
Lokation Middelfart, Køge

Politisk formidling og dialog

Hvordan sikrer du, at dit politiske udvalg får det, de har brug for? Lær at udarbejde sagsfremstillinger og formidle politisk indhold.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 18.11 - 19.11.2020
 • 04.05 - 05.05.2021
Lokation Odense

Politisk forståelse

Fungerer samspillet mellem embedsmænd og politikere? Er du god til at betjene politikerne, og forstår du politikernes arbejdsvilkår?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 02.12 - 03.12.2020
 • 13.04 - 14.04.2021
Lokation Odense, Middelfart

Samarbejdet mellem udvalgsformand og direktør

Skab et fælles ståsted om det fremtidige samarbejde med et seminar for udvalgsformand og direktør.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 10.12 - 11.12.2020
Lokation Odense

Tag ansvar for jeres journalisering i kommunen

Hvornår skal du journalisere – og hvornår skal du ikke? Få styr på de grundlæggende regler og principper, så du kan journalisere godt og korrekt.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 12.04.2021
Lokation Afholdes hos kunden

VPG - Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik

Kompetencer, roller, rammer og relationer i en hverdag med formidling og undervisning

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • Oktober 2020 - februar 2021
 • Januar - juni 2021
 • Marts - maj 2021
Lokation Aarhus, Herlev, Odense

Den Offentlige Lederuddannelse

Der findes masser af tilbud til dig, der er optaget af at dygtiggøre dig i dit lederskab. Men færre har fokus på og hjælper dig i din hverdag som leder i en offentlig og politisk styret kontekst. 

Vi bilder os ikke ind, at vi ved ALT om ledelse, men vi ved noget om, hvad det vil sige at være leder i en offentlig sammenhæng - i en kommune, på et sygehus eller i en styrelse. Og vi kan hjælpe dig, hvad enten du er på vej til dit første offentlige lederjob, er helt ny leder eller har mange års ledererfaring. 

Hos COK kan du tage en fuld offentlig diplomlederuddannelse (60 ECTS), og du kan vælge at sammensætte din lederuddannelse, så den passer til dig og dine behov. Vi har mere end 30 moduler at vælge imellem.

Kommunomuddannelserne

Med Kommunomuddannelsen på akademiniveau får du:

 • En administrativ videreuddannelse, der matcher dine og din arbejdsgivers behov
 • Faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere og vurdere kommunale og regionale administrative problemstillinger
 • Kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling
 • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsrelationer
 • En uddannelse som er specialdesignet til ansatte i kommuner og regioner
 • Studievejledere som er til stede på alle undervisningssteder, så de kan rådgive dig om studievalg og eksamen og vejlede dig i forbindelse med tilmelding og aflevering af opgaver
 • En fleksibel uddannelse med mere end 15 forskellige valgfrie moduler, så du kan tone uddannelsen til dine daglige opgaver og din karriereudvikling En uddannelse som er adgangsgivende til en lang række uddannelser på diplomniveau.

Kommunomuddannelsen består af tre grundmoduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Til lægesekretærer og administrativt personale på sygehuse og lægecentre tilbyder vi desuden Sundhedskommunomuddannelsen.

Bedre Borgerdialog – skræddersyet kulturforløb

Et forløb om Bedre Borgerdialog styrker indsatsen omkring de strategiske målsætninger for den kommunale borgerdialog. Forløbet, som afholdes i egen kommune, styrker samtidig medarbejdernes samarbejde og trivsel og fører til, at borgerne oplever en professionel og imødekommende rådgivning.

Bedre Borgerdialog: Lokalt forløb

Borgerkontakten, som vi kender den i dag, er under forandring. Stadig flere borgere betjener sig selv digitalt og benytter sig derfor kun af den nære og personlige borgerservice, når der er behov for særlig støtte. Og her forventer borgeren naturligvis at blive set, hørt og forstået.

Det stiller store krav til medarbejderne, som – udover at være skarpe på regler og lovstof – også skal formå at:

 • afkode borgerens individuelle behov og livssituation
 • kommunikere i øjenhøjde uden at gå på kompromis med lov og faglighed
 • samarbejde og finde veje til løsninger sammen med borgeren.

Med udgangspunkt i konceptet Bedre Borgerdialog understøtter COK kommunen i at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgernes tilfredshed med kommunen. Bedre Borgerdialog styrker indsatsen med at nå de strategiske målsætninger for kommunens borgerbetjening samtidig med, at I styrker medarbejdernes samarbejdsmuskel og øger trivslen.