Sammensæt din DOL

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) er en fleksibel lederuddannelse. Den er bygget op om en række moduler, du kan vælge mellem og sammensætte, så de matcher dine behov for lederudvikling.
 
En fuld DOL består af seks grundmoduler, tre valgfrie moduler og et specialemodul. Du kan tage grund- og valgmodulerne i den rækkefølge, du ønsker. Ønsker du at tage en fuld DOL, skal du dog afslutte uddannelsen inden for seks år. Du har også mulighed for at tage enkelte moduler, der lige netop passer dine behov, uden at tage en fuld DOL. 
 
Modulerne er i udgangspunktet tilrettelagt som deltidsstudium, hvor hvert modul består af fire undervisningsdage á seks lektioner. Undervisningsdagene normalt placeret med to ugers mellemrum. Efter afslutning af undervisningen er der tre til fire uger til eksamen. COK anbefaler, at du mellem hver undervisningsgang prioriterer at indlægge en studiedag, hvor du individuelt og/eller i gruppe arbejder med stoffet. Modulerne kan også tilrettelægges med internat(er), sammenhængende undervisningsdage eller i andre former.
 
Grundforløbets seks moduler behandler generelle ledelsesfaglige emner med særligt fokus på den offentlige virkelighed. De seks grundmoduler udgør hver 5 ECTS point – 30 ECTS point til sammen. Se grundmodulerne her >>
 
Hvis man ønsker at gennemføre en hel DOL, skal man også tage tre valgfrie moduler. Der er dog ingen øvre grænse for, hvor mange man kan gennemføre. Modulerne kan både være rettet mod enkelte sektorer – f.eks. skoleledelse eller ledelse i ældresektoren – eller mod særlige ledelsesmæssige temaer og værktøjer – f.eks. digitalisering eller forandringsledelse. Hvert modul svarer til 5 ECTS point. Lige nu udbyder vi 21 valgmoduler, men der kommer hele tiden flere til. Se dem her >>
 
Du kan vælge mellem kun at tage enkelte moduler – både grund- og valgmoduler – og du kan sammensætte en hel DOL med de seks grundmoduler og de tre valgfrie moduler. En fuld DOL er normeret til et årsværk (60 ECTS point). Det afsluttende specialemodul udgør 15 ECTS point, og det er et krav, at du har taget de seks grundmoduler og de tre valgmoduler, inden du går i gang med specialet. Se her, hvordan du kan stykke din DOL sammen: 
 

Hele Den Offentlige Lederuddannelse er normeret til et årsværk. Den udgør i alt 60 ects point. Uddannelsen, der giver merit til Diplomuddannelse i Ledelse, kan skræddersyes som tilpassede forløb af en eller flere kommuner, eller man kan gennemføre hele uddannelsen eller dele af den som et åbent forløb. Læs mere om skræddersyet DOL her >>

ECTS

Arbejdsbelastningen i forbindelse med studieaktiviteter udtrykkes i de såkaldte ECTS point. Udgangspunktet er, at 60 ECTS point udtrykker et års fuldtidsstudie svarende til 1.650 arbejdstimer. Alle DOL-moduler er på 5 ECTS point undtagen specialemodulet, som er på 15 ECTS point. Modulerne giver også merit til Diplomuddannelse i Ledelse. 

Vil du vide mere?