Målgruppe

Kommunale afdelinger/medarbejdere, der er uden for jobcenterregi, men som bidrager til beskæftigelsesindsatsen ved at have ledige borgere tilknyttet deres funktion i kommunen - fx Vej og Park, ældrepleje, rengøring mv.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende, efter tilmeldingsfristens udløb.
Gem som favorit

Samarbejde med borgere, der er i løntilskud, praktik eller nytteindsats

Sådan får du en positiv oplevelse ud af at samarbejde med borgere, som er i praktik, løntilskud og nytteindsats på din arbejdsplads.

Indhold

Har I på din arbejdsplads borgere fra jobcentret, der i perioder er i beskæftigelsesfremmende tilbud, som du skal arbejde sammen med? Du er måske endda mentor for din nye ”kollega” og du har måske tidligere oplevet, at det kan være lidt op ad bakke med jævne mellemrum at tage imod og samarbejde med de nye ”kollegaer”. Ved du, hvad formålet er med at være i praktik, løntilskud eller nytteindsats? Og ved du, hvordan du bedst muligt kan hjælpe din ”kollega” og dig selv til et godt samarbejde med et positivt resultat? På denne temadag får du svar på dette – og meget mere.

Et indblik i lovgivning og rammer for praktik, løntilskud og nytteindsats:

  • Hvad er hensigten med, at borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, skal deltage i beskæftigelsesfremmende aktiviteter som praktik, løntilskud og nytteindsats.
  • Hvilke muligheder er der og hvad er forventningen til deltagerne, til arbejdspladsen og til dig som kollega.
  • Hvad kommer der egentlig ud af, at så mange borgere deltager i disse aktiviteter –Giver det resultater? - Kommer de i ordinært arbejde?

Samspil og Relationer i det gode samarbejde:

  • Samspil og relationer, når vi kommunikerer eller er sammen om noget fx arbejde.
  • Roller i relationen.
  • Kommunikation – det er modtageren, der bestemmer budskabet.
  • Den gode relation og relationen, der dræner – hvad kan du gøre?

Motivation:

  • Hvad er motivation og hvordan kan du hjælpe med at øge motivationen?

På dette 1-dags kursus opnår du viden om formål med praktik, løntilskud og nytteindsats, og hvilke muligheder ”kollegaen” har for at udvikle sine kompetencer. Du får værktøjer til at motivere og hjælpe ”kollegaen” til at realisere målet om at tage ejerskab for egen udvikling og komme i ordinært arbejde.

Tilrettelæggelse

Dagen veksler mellem oplæg fra underviser suppleret med debat i plenum og opgaveløsning i mindre grupper samt vidensdeling mellem deltagerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne beskæftigelseskonsulent Brian Bargmeyer, der ud over at være underviser her, også er underviser på Kommunomuddannelsen

Brian Bargmeyer er uddannet socialrådgiver, certificeret coach og stresscoach og har efterhånden 30 års erfaring inden for beskæftigelsesområdet.
I alle årene har han arbejdet inden for beskæftigelsesområdet som sagsbehandler, virksomhedskonsulent, faglig leder og teamleder i diverse jobcentre.
Desuden har han i sammenlagt 7 år arbejdet med IT inden for beskæftigelsesområdet, dvs. fagsystemer til jobcentrene og ledelsesinformation til beskæftigelsesområdet, økonomiområdet samt det sociale område. Læs mere på Beskæftigelseskonsulenternes hjemmeside

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er