NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Robotterne er din nye kollega (RPA)

Lær at analysere, designe og facilitere RPA-udvikling og den forandring, der følger med.

Indhold

Softwarerobotterne (RPA) i landets kommuner har vist potentialer for automatisering af administrative arbejdsgange og værdien er til at få øje på i form af sparet tid og kvalitet og præcision i arbejdet. RPA er nemt og hurtigt at anskaffe og ved simple processer kan disse implementeringer allerede se sit lys efter blot få uger.

Robotter er uden tvivl en interessant og relevant teknologi med mange fordele og potentiale. Men betyder det, at RPA altid er en god løsning? Og hvordan sikrer man, at der stilles med det rette hold med de rette kompetencer?
På uddannelsen arbejder vi med at besvare, hvordan der sikres, at de implementerede RPA løsninger styres og vedligeholdes. Ligeledes når nye behov opstår, så disse sikres og nye processer indarbejdes i løsningen.

RPA kompetencer
At implementere RPA kræver nye og fagligt stærke kompetencer der forstår sig på forretningen og hvilke processer, der skal identificeres og analyseres i bund. Desuden kræves en indsigt i organisationens it-systemer og arkitektur og hvilke dataflow disse kaster af sig.
Samtidig kræver en succesfuld implementering af RPA, at der kommunikeres løbende, sikres ledelsesmæssigt fokus og fokus på forandringen ved RPA, hvor dette også må betragtes som en naturlig del af den daglige praksis.
COKs RPA uddannelse fokuserer på de forskellige kompetencer som kræves til at analysere, designe og facilitere i RPA udvikling og organisationens forandring.
I samarbejde med aktører der har bred kommunal erfaring med implementering af RPA og COKs erfaring med praksisnær tilgang til undervisningen, vil vi tage udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer og opgaver.

Udbytte

  • Du får viden og træning i at analysere, designe og facilitere RPA implementering ift. forretningens behov såvel som procesanalyse
  • Du får metoder og værktøjer til at facilitere samarbejde og kommunikation til forskellige målgrupper – faglige såvel som indenfor IT
  • Du trænes i at identificere og analysere RPA teknologiens behov for udvikling, test, driftsmonitorering og procesvedligeholdelse
  • Du understøttes i forståelse for din organisations IT governance i form af systemforståelse og proces for inddragelse, it arkitekturen og systemafhængigheder samt kendskab til dataflow

Form
Der vil være 4 undervisningsdage, og uddannelsen tager i videst mulig omfang udgangspunkt i deltagernes egne opgaver og udfordringer. De enkelte undervisningsdage vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, drøftelser i grupper, praksisnær træning og individuel refleksion.

Målgruppe

Afdelings- og projektledere fra forvaltninger og centre, der arbejder eller planlægger at arbejde med RPA samt medarbejdere der er nysgerrige på teknologien i en kommunal sammenhæng.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag