Projektledelse - en fælles tilgang til løsning af konkrete opgaver

Projektledelse er ikke længere en særlig ophøjet arbejdsform, som er forbeholdt nogle få medarbejdere. Projektledelse og projektmetoderne er blevet en fælles tilgang til løsning af konkrete opgaver, der sikrer et fokus på de vigtigste aktiviteter, ressourcer og kvalitet. Projektledelse skal derfor altid tilpasses den konkrete arbejdsopgave, som skal løses.

Organisatorisk værdi kræver organisatorisk engagement

Ingen projektleder kan blive en succes alene ved egen hjælp. For at sikre størst mulig værdi af de igangsatte projekter  må der være en effektiv og robust projektorganisation med dygtige projektejere, projektdeltagere m.m., som kan holde fokus på at sikre, at projekterne skaber reel værdi for organisationen.  

Løsning af tværgående opgaver

Offentlige organisationer står i dag med en stor udfordring i forhold til at skabe tværgående tilbud og behandlingsforløb, som sætter borgeren i centrum. Den eksisterende driftsorganisation viser sig ofte at stå i vejen for organisatorisk nytænkning og innovative løsninger. Opbygning af en effektivt arbejdende projektorganisationmatrixorganisation med tydelig tværgående opgaveansvar er en forudsætning for, at dette arbejde kan lykkes.   

Særlige kendetegn ved COKs tilgang til projektledelse:

  • Vi arbejder med metoder og tilgange til at navigere i kompleksitet (den politiske og organisatoriske) med særlig fokus på at involvere interessenter og beslutningstagere
  • Vi arbejder ud fra en pragmatisk tilgang til projektarbejdet - alt er projekter, så vi tager udgangspunkt i den udfordring, der skal løses og tilpasser værktøjer og metoder hertil
  • Vi ser projektarbejde som en organisatorisk investering – at udvikle projektkompetencer kræver derfor hele organisationens medvirken