NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Politikerbetjening for jurister

Få fokus på de juridiske rammer for politikerbetjening.

Både kommunens administrative ledelse og politikerne forventer, at du som kommunal jurist kan bidrage med viden om den kommunale styrelsesret.

Hvis du er nyansat jurist i en kommune, kan du bruge kurset som en intro-duktion til kommunalretten. Hvis du er erfaren jurist kan du bruge kurset som et brushup på området.

Du bliver undervist i de centrale dele af kommunalretten med fokus på at håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger.

Vi gennemgår reglerne om kommunalbestyrelse, borgmesteren, udvalgs-formænd, udvalg og forvaltning.

På kurset får du desuden en grundig gennemgang af reglerne for møder i kommunalbestyrelse og udvalg, herunder de vanskelige regler om indkal-delse af stedfortræder og inhabilitet samt rettigheder og pligter for kommu-nalbestyrelsesmedlemmer.

Du kan forvente en dynamisk undervisningsdag, hvor praksisnære og kon-krete eksempler samt cases vil blive inddraget for at belyse reglerne. Vi dykker ned i relevante tilsynsudtalelser, så du er opdateret på nyeste prak-sis fra de kommunale tilsynsmyndigheder.

Dit udbytte
Når du er færdig med kurset, står du endnu stærkere i den juridiske rådgivning, og du er up to date med nyeste styrelsesretlige praksis.

Du vil kunne navigere endnu bedre indenfor kommunalretten og kunne bidrage med endnu større juridisk viden i det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med det styrelsesretlige regelsæt i mange år, og som dagligt rådgiver kommunale jurister om disse spørgsmål. Begge er endvidere erfarne undervisere.

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister – nyansatte så vel som mere erfarne, som skal yde juridisk rådgivning overfor medarbejdere og ledelse i en kommune.

Vi har også et kursus om politikerbetjening for administrative medarbejdere. Læs mere her

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
 • Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

  07.04.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV

07.04.2022 kl. 09:00 - kl. 16:00
Pris: 3.495 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist01.03.2022. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Program

Dag 1
 • 08:30
  Ankomst og morgenkaffe
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:30
  Kommunalbestyrelsen, borgmesteren, udvalgsformand
 • 10:15
  Pause
 • 10:30
  Økonomiudvalg og stående udvalg, forvaltningen
 • 11:00
  Pause
 • 11:15
  Møder i kommunalbestyrelsen og udvalg
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  Stedfortræder og inhabilitet
 • 14:00
  Pause
 • 14:15
  Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter, tilsyn
 • 15:00
  Pause
 • 15:10
  Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter, tilsyn - fortsat
 • 15:50
  Afrunding af dagen
 • 16:00
  Tak for denne gang

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag