NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomistyring og Controlling

Du får indsigt i økonomistyringsfeltets elementer i form af analyse, metoder, controlling, databehandling, informationssikkerhed, samt formidling af data.
Du får indsigt i, hvordan organisationens strategi og mål på det økonomiske område kan fastholdes i det daglige.
Du får viden om styringsmetoder og metoder til controlling.
Du lærer at formidle økonomiske resultater til andre parter; både til administration, politikere og borgere.
Du får viden om samfundsøkonomi og lærer om samfundsøkonomiens konsekvenser for styring af den kommunale økonomi.
Du får indsigt i økonomifunktionens roller i forhold til rådgivning og styring.

Indhold

Samfundsøkonomi (10%)
Sammenhængen i samfundsøkonomien

Kommunal økonomi (25%)
Styringslogikker
Incitamenter og budgettildeling
Økonomisk styring efter effekter

Roller som økonomimedarbejder (40%)
Økonomimedarbejderen som rådgiver for ledelsen
Økonomimedarbejderen som sparringspartner for institutioner og afdelinger
Økonomimedarbejderen som controller
Økonomimedarbejderen som regnskabsmedarbejder

Metoder og værktøjer (25%)
Bearbejdning og formidling af data
Metoder i controlling
Ledelsesinformation
Gevinstrealisering

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have viden om og forståelse for samfundsmæssige og lokale styringsbehov samt kunne vurdere, hvordan ændringer i statens styring kan påvirke kommunernes økonomi
 • kunne forstå økonomisk teori og metode og anvendelsen heraf i kommuners og regioners økonomistyring
 • have viden om, hvordan incitamenter i budgettildeling påvirker motivationen i decentrale enheder
 • have viden om styring via effekter, herunder fordele og ulemper/udfordringer
 • have viden om og forståelse for de forskellige roller i den kommunale økonomistyring
 • have viden om opgaverne i controlling
 • forstå, hvordan organisationens strategi kan fastholdes i det daglige
 • have viden om opgørelse og brug af effekter i økonomistyring.

De studerende skal

 • kunne vurdere og rådgive om økonomistyringsmetoder (via økonomistyringstrappen)
 • kunne udføre opgaver i forbindelse med økonomisk analyse, styring og planlægning
 • kunne vurdere og anvende forskellige økonomiske styringsredskaber samt kunne præsentere og formidle økonomiske problemstillinger
 • kunne fremskaffe, anvende og formidle statistisk materiale i analyser
 • kunne udarbejde ledelsesinformation.

De studerende skal

 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • kunne medvirke til at finde og implementere metoder, der understøtter kommunens økonomiske styring på konkrete områder
 • kunne rådgive kollegaer og samarbejdspartnere om økonomiske spørgsmål og økonomistyringsværktøjer
 • kunne samarbejde med forvaltninger og institutioner om økonomiske spørgsmål
 • kunne formidle og præsentere økonomiske sammenhænge.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.

ECTS
10.00
Målgruppe

Økonomimedarbejdere og ledere, der beskæftiger sig eller gerne vil beskæftige sig med økonomisk planlægning, controlling og styring.

Kursusdatoer
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  september 2022 - december 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
  november 2022 - december 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Undervisning
januar 2022 - maj 2022
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave med 1 døgns forberedelse.
maj 2022 - juni 2022
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.11.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag