Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser.
Du kan for eksempel være leder, organisationskonsulent, ansat i en HR-funktion eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område.
Forløbet forudsætter, at du er i job for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Husk, at du kan søge midler via Den Kommunale, Den Regionale eller Den Statslige Kompetencefond.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  24.08.2020 kl. 08:30 - 25.08.2020 kl. 16:00
  16.09.2020 kl. 08:30 - 17.09.2020 kl. 16:00
  21.10.2020 kl. 08:30 - 22.10.2020 kl. 16:00
  18.11.2020 kl. 08:30 - 19.11.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning

  Tilkøb:
  Vejledning: 25.11.2020
  Eksamen: 18.12.2020

  Certificering:
  Dato aftales
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev (den 26.08. dog hos Scandic Glostrup)
  25.08.2020 kl. 08:30 - 26.08.2020 kl. 16:00
  14.09.2020 kl. 08:30 - 15.09.2020 kl. 16:00
  21.10.2020 kl. 08:30 - 22.10.2020 kl. 00:00
  16.11.2020 kl. 08:30 - 17.11.2020 kl. 16:00

  Tilkøb:
  Vejledning: 24.11.2020
  Eksamen: 16.12.2020

  Certificering:
  Dato aftales
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
24.08.2020 kl. 08:30 - 25.08.2020 kl. 16:00
16.09.2020 kl. 08:30 - 17.09.2020 kl. 16:00
21.10.2020 kl. 08:30 - 22.10.2020 kl. 16:00
18.11.2020 kl. 08:30 - 19.11.2020 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning

Tilkøb:
Vejledning: 25.11.2020
Eksamen: 18.12.2020

Certificering:
Dato aftales
Pris: 25.850 kr.
Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Prisen bliver 21.350 kr. Hvis I deltager to eller tre fra samme kommune, får hver deltager 10 % rabat. Prisen for den enkelte deltager fra kommunen bliver 23.265 kr. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Prisen bliver 19.215 kr. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bogen "Kreativ procesledelse" af Mille Obel Høier (red). Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 4.100,00 kr. ekskl. moms. Certificering: Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist03.07.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Proceslederuddannelse

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre.

Procesledelse handler overordnet set om at skabe et tydeligt fokus på opgaveløsning i organisationen – ikke kun på, hvad vi skal løse (handlingsniveau), men også hvordan vi skaber (procesniveau) involvering og de bedste rammer for at finde de bedste løsninger. Dette to-delte fokus er en afgørende forudsætning for at kunne navigere i den kompleksitet som kendetegner moderne organisationer.

Formål
Uddannelsens formål er at skabe læringsrum, der gør det muligt deltagerne at trække på en omfattende værktøjskasse med de nyeste procesmetoder og –teknikker således, at de udvikler sig i retning af at være refleksive praktikere

Udbytte

 • Metoder og teknikker, der gør deltagerne i stand til at designe og strukturere forskellige processer - herunder samtaler, møder, udviklingsforløb m.m.
 • En strategisk og organisatorisk forståelse for proceskonsultation, herunder involvering af relevante interessenter i organisationen
 • Evnen til at navigere i øjeblikket og skabe konstruktive løsninger, når det viser sig, at det planlagte ikke er muligt at gennemføre

Organisatorisk effekt

 • Bedre og mere effektive (udviklings)processer med ligeligt fokus på resultat og involvering

Form
Vi arbejder i spændingsfeltet mellem deltagerens egen udvikling, deltagerens praksis og de perspektiver, som de præsenterede teorier og modeller inviterer til.
Uddannelsen er meget praksisnær og veksler mellem teoretiske oplæg, litteraturlæsning, øvelser, dialoger og afprøvning i egen praksis

4 x 2 undervisningsdage. Se, hvordan modulerne er bygget op under fanen "Filer og links".
Der vil desuden være planlagt obligatoriske læringsgruppemøder (afholdes hos deltagerne) mellem hvert modul. Her vil grupperne arbejde med definerede opgaver samt egne udfordringer.

Tilkøb af kompetencegivende eksamen
Der er mulighed for tilkøbe DOL-eksamen med ECTS-point.
Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau i "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Husk, at tilkøb af eksamen giver dig mulighed for at søge midler via Den Kommunale, Den Regionale eller Den Statslige Kompetencefond. Læs mere om midler fra kompetencefondene >>

Det er også muligt at tilkøbe certificering.
Læs mere om DOL-eksamen samt certificering under fanen "Filer og links".

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent John Møldrup, COK
Chefkonsulent Bent Suhr, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er