Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der har ansvaret for arbejdsopgaver, som rummer såvel store designede processer som små dagligdagsprocesser.
Du kan for eksempel være leder, organisationskonsulent, ansat i en HR-funktion eller anden medarbejder med et særligt ansvar for at udvikle et bestemt område.
Forløbet forudsætter, at du er i job for at opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis.

Kursusdatoer
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  28.01.2020 kl. 08:30 - 29.01.2020 kl. 16:00
  02.03.2020 kl. 08:30 - 03.03.2020 kl. 16:00
  23.03.2020 kl. 08:30 - 24.03.2020 kl. 16:00
  27.04.2020 kl. 08:30 - 28.04.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning

  Tilkøb:
  Eksamen:
  Vejledning: 04.05 - 05.05.2020 (en af dagene)
  Eksamen: 08.06.2020 - 09.06.2020 (en af dagene)

  Certificering:
  Dato aftales.
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  30.01.2020 kl. 08:30 - 31.01.2020 kl. 16:00
  04.03.2020 kl. 08:30 - 05.03.2020 kl. 16:00
  25.03.2020 kl. 08:30 - 26.03.2020 kl. 16:00
  29.04.2020 kl. 08:30 - 30.04.2020 kl. 16:00
  Modulerne er uden overnatning

  Tilkøb:
  Vejledning: 06.05. - 07.05.2020 (en af dagene)
  Eksamen: 10.06. - 11.06.2020 (en af dagene)

  Certificering:
  Dato aftales.
Datoer
COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
28.01.2020 kl. 08:30 - 29.01.2020 kl. 16:00
02.03.2020 kl. 08:30 - 03.03.2020 kl. 16:00
23.03.2020 kl. 08:30 - 24.03.2020 kl. 16:00
27.04.2020 kl. 08:30 - 28.04.2020 kl. 16:00
Modulerne er uden overnatning

Tilkøb:
Eksamen:
Vejledning: 04.05 - 05.05.2020 (en af dagene)
Eksamen: 08.06.2020 - 09.06.2020 (en af dagene)

Certificering:
Dato aftales.
Pris: 25.850 kr.
Early bird-rabat: Du får 4.500 kr. i rabat, hvis du tilmelder dig senest tre måneder før uddannelsesstart. Prisen bliver 21.350 kr. Hvis I deltager to eller tre fra samme kommune, får hver deltager 10 % rabat. Prisen for den enkelte deltager fra kommunen bliver 23.265 kr. Hvis du både tilmelder dig tidligt og sammen med en kollega, får du uddannelsen med early bird-rabat og kollegarabat. Prisen bliver 19.215 kr. Kontakt os for tilbud, hvis I er en gruppe fra kommunen, der vil tilmelde jer uddannelsen. Pris er ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, forplejning på modulerne (eksternater) og undervisningsmaterialer, dog skal du selv købe bogen "Kreativ procesledelse" af Mille Obel Høier (red). Tilkøb: DOL-eksamen med ECTS: Pris: 4.100,00 kr. ekskl. moms. Certificering: Pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist06.01.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Proceslederuddannelse

Facilitering og procesforståelse - når du skal skabe resultater gennem andre.

Hvordan skaber man holdbare og værdiskabende resultater i komplekse organisationer med mange interesser og skiftende dagsordener?
Det kræver stærke proceskompetencer, så man både kan sikre fælles forståelse, ejerskab og inddragelse, samtidig med at man kan skabe resultater og fremdrift.

COKs proceslederuddannelse uddanner handlekraftige procesledere til at designe og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organisationer.

Vi bygger på den nyeste viden om organisationer, kommunikation, relationsopbygning og beslutningsprocesser, men undervisningen vil altid tage udgangspunkt i dine og de øvrige deltageres konkrete opgaver og udfordringer.

Udbytte ved deltagelse

 • Du får viden og træning i at kunne navigere i en politisk styret organisation
 • Du får metoder og mentale modeller til at kunne facilitere møder og samtaler med fokus på ejerskab og resultatskabelse
 • Du sættes i stand til at omsætte den sidste nye viden omkring design af udviklingsprocesser i komplekse organisationer
 • Du trænes i en reflekteret proceslederpraksis i forhold til teori, organisatorisk kontekst og din egen rolle/stil som procesleder

Form
4 x 2 undervisningsdage.
Se, hvordan modulerne er bygget op under fanen "Filer og links".

De enkelte kursusdage vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, drøftelser i grupper, træning i praksis, individuel refleksion m.m.
Uddannelsen tager i videst mulig omfang udgangspunkt i deltagernes egne opgaver og udfordringer.
Der vil desuden være planlagt obligatoriske læringsgruppemøder (afholdes hos deltagerne) mellem hvert modul. Her vil grupperne arbejde med definerede opgaver samt egne udfordringer.

Tilkøb af kompetencegivende eksamen
Der er mulighed for tilkøbe DOL-eksamen med ECTS-point.
Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 5 ECTS på diplomniveau i "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Tilkøbet af eksamen giver dig mulighed for at søge Kompetencefonden om støtte.

Det er også muligt at tilkøbe certificering.
Læs mere om DOL-eksamen samt certificering under fanen "Filer og links".

Undervisere/ Oplægsholdere

Chefkonsulent John Møldrup, COK
Chefkonsulent Bent Suhr, COK

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er