Den Offentlige Diplomlederuddannelse (DOL) får i det nye år nyt indhold og opbygning

Den 1. september 2018 fik diplomlederuddannelserne i ledelse her i landet en make over med ny studieordning og bekendtgørelse.

Det betyder, at Den Offentlige Diplomlederuddannelse fra 1.1.2019 ser anderledes ud end den plejer: De obligatoriske grundmoduler, som hidtil har bestået af seks moduler á 5 ECTS-point, er lagt sammen til tre grundmoduler á 10 ECTS-point.

Længere grundmoduler med færre eksamener og plads til praksiskobling i hverdagen

Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler, muliggøre længere læringsforløb med mere tid til i praksis at arbejde med det lærte undervejs og gøre hele tilgangen til formelt kompetencegivende ledelsesudvikling mere praksisnær. Af samme grund er der med de nye 10 ECTS-grundmoduler tænkt i færre eksamener. 

Nye offentlige velfærdsdagsordner kalder på ændrede lederkompetencer

Det er mere end 10 år siden, at Den Offentlige Lederuddannelse blev til med et mål om at styrke den offentlige leder i sin opgaveløsning. Den offentlige velfærd udvikler sig konstant – og med den sker der også en udvikling i, hvad det kræver at lede og styre velfærd. Med den nye lederuddannelse er grundmodulernes ledelsesfaglige indhold blevet opdateret, så det i højere grad afspejler og understøtter den offentlige leders ledelsesopgave og ledelsesudfordringer – i dag og et godt stykke ud i fremtiden.
Den nye bekendtgørelse for Den Offentlige Lederuddannelse medfører nogle ændringer – både i indhold og opbygning. Se de nye moduler og deres sammenhæng på Den Offentlige Lederuddannelse her.

Er i gang eller på vej til at tage en offentlig diplomlederuddannelse?

Vi har været involveret i og har sat os godt ind i, hvad ændringerne betyder for dig og din arbejdsgiver. Hvis du skal i gang med en offentlig diplomlederuddannelse, så går du bare over på den nye ordning med de nye moduler. Har du fuldført et eller flere moduler eller er du lige gået i gang med de første par moduler i efteråret 2018, er de fortsat gældende. Vi hjælper dig løbende med overgangen og sikrer, at den sker i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse.
 
Ring til os, hvis du har nogle spørgsmål – vi hjælper dig hele vejen!