NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Susanne Harder

Konsulenter
Skole og dagtilbud
Herlev
Chefkonsulent
 
Hent Susannes CV (PDF)
Susanne Harder

Susannes primære interesse er skole- og dagtilbudsområdet med særlig vægt på ledelse. Susanne er især optaget af betydningen af de ændrede krav og betingelser på 0-18 års-området for den faglige ledelse på området. Her er det især samspillet mellem den pædagogiske og didaktiske ledelse og organisations- og kompetenceudvikling, som har Susannes interesse. Susanne er tilknyttet Program for Læringsledelse som omhandler bl.a. kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, ressourcepersoner og skoleledere i 13 kommuner. Desuden er Susanne en del af underviserteamet på COKs DOL uddannelser.

Susanne har over 20 års erfaring inden for skoleverdenen som hhv. lærer, konsulent og sekretariatsleder, hvor hun har arbejdet med kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling på skole- og dagtilbudsområdet. Susanne har været med til at skrive bøger og artikler rettet direkte til praksisfeltet bl.a. om tværfagligt samarbejde mellem professioner i skolen.

Derudover har Susanne en del erfaring med ledelsessparring- og coaching både individuelt og i teams.