NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Martin Nielsen

Konsulenter
Den Offentlige Lederuddannelse
Forvaltning
Kommunom
Teknik og miljø
Herlev
Chefkonsulent
 
Se Martins LinkedIn-profil
 
Hent Martins CV (PDF)
Martin Nielsen

Martin er optaget af at udvikle alt fra hele kommunale eller regionale organisationer og tværsektorielle samarbejder med henblik på styrke offentlig forvaltning og administration som fag og faglighed, og i de seneste år har Martin særligt været optaget af hvordan kommunale og regional administrativ kan udvikles og effektiviseres mellem hvad der virker godt i dag og hvad der bør gøres mere af i fremtiden. I COK er Martin chefkonsulent og én af de bærende kræfter bag udviklingen og gennemførslen af Kommunomuddannelserne – ligesom han skræddersyr uddannelsesaktiviteter til den enkelte kommune eller afdeling. 

Martin har flere års erfaring som underviser, vejleder og tilrettelægger af undervisning på Kommunomuddannelserne, Diplomuddannelsen i ledelse, Den Offentlige Lederuddannelse og Den Pædagogiske Diplomuddannelse i Projektledelse og Organisationsudvikling, og flere af de pædagogiske professionsuddannelser. Hertil kommer både undervisning, vejledning og tilrettelæggelse på Den Offentlige Lederuddannelse, Kommunom og Sundhedskommunom. Derudover har Martin arbejdet som udviklingskonsulent, hvor han har drevet processer med alt fra et enkelt team til procesdage med mange hundrede deltagere. Tillige har han fungeret som projektleder på flere kommunale projekter, hvor uddannelse, kurser og konsulentydelser er blevet tænkt sammen.

I COK har Martin  blandt andet udviklet en række initiativer på det forvaltningsmæssige og administrative område  – særligt med fokus på kompetenceafdækning af administrative kerneydelser, uddannelseselementer med fokus på effektivisering og ændring af mindset samt en lang række andre kompetenceudviklingsaktiviteter. Martin er desuden tilknyttet censorkorpset på professionshøjskolernes diplomuddannelser i ledelse samt Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.