NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bjarne Richter Bjelke

Konsulenter
Voksne
Aarhus
Chefkonsulent
Aarhus
Bjarne Richter Bjelke

Bjarne er en erfaren chefkonsulent, der brænder for udvikling af det sociale område. Et område, som han har beskæftiget sig med, siden han blev færdig som antropolog. Bjarne har 15 års erfaring med vidensarbejde på strategisk niveau og et klart blik for resultater og omsætning i praksis - i samarbejde med et bredt felt af aktører. I COK er Bjarne forretningsansvarlig for COK Social og arbejder bl.a. med implementering af faglig udvikling gennem satspuljeforløb på social- og sundhedsområdet, kurser, temadage, kommunal videndeling, konferencer på socialområdet og planlægning af uddannelse inden for større velfærdsreformer, bl.a. Fælles Sprog III.

Bjarne har også et særligt fokus på handicap- og socialpsykiatriområdet, som i snart mange år har haft fokus på fx empowerment, rehabilitering og indsatser, hvor borgerne i højere grad er herre over egne forløb. Dette fokus har bl.a. ført til en certificering som underviser i Feedback Informed Treatment (FIT), der er en meta-metode, som systematiserer borger-feedback real time. I det hele taget er metoder og indsatser med værdi for borgere og fagpersoner vigtige parametre for udviklingen af socialområdet i Bjarnes optik, og hans fokus herpå er altid præget af en antropologisk nysgerrighed på det konkrete – på hvorfor, med hvem, hvordan.

Bjarnes netværk er omfattende, og nære samarbejdspartnere inkluderer bl.a. KL, kommunale ledere og fagpersoner, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, KORA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, faglige organisationer, konsulenthuse og en række faglige eksperter og nøglepersoner på socialområdet.