Målgruppe

Kurset henvender sig til planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til forvaltning af zonebestemmelserne i praksis.

Kursusdatoer
 • Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
  24.09.2020 kl. 08:30 - kl. 17:00
Datoer
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
24.09.2020 kl. 08:30 - kl. 17:00
Pris: 3.375 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist17.08.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Landzoneadministration jura og praksis

Nyt kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne.

Med ændringerne i planlovens formålsparagraf er der indført en række lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, uden at de klare grænser mellem land og by udviskes eller udvandes.

Den nye planlov åbner bl.a. op for øget bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og øget mulighed for at anvende fritidshuse til helårsbeboelse. Samtidig tilsigtes en mere fleksibel og smidig administration.

Kommunernes planadministration efter planlovens § 34 – 38 forventes at være nytænkende, fleksibel men også balanceret, så hensynet til vækst og udvikling afvejes med hensynet til jordbrugserhvervene samt landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn.

COK har udarbejdet et kursus i landzoneadministration som giver dig et overblik over landzoneområdet koblet til planlovens bestemmelser, planklagenævnets afgørelser og kommunernes egen planpraksis og administrationsgrundlag.

Undervisningen gennemføres med stor deltagerinvolvering og fælles læringsrefleksioner med afsæt i konkrete cases.

Undervisere/ Oplægsholdere

Partner, advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffeøen er åben for netværkssnak
 • 09:15
  Velkommen - rammesætning af kursus og præsentation af undervisere
 • 09:30
  Planlovsændringerne - Lovens ånd og intentioner – de første pejlinger fra planklagenævnet
 • 10:00
  Landzonetilladelser – hvor, hvornår, hvor er undtagelserne
 • 11:30
  Rammer for administration af landzonesager – de overordnede hensyn
 • 12:15
  Frokost
 • 13:45
  Rammer for administration af landzonesager – konkrete byggerier
  Boliger, småbygninger, erhverv, ændret anvendelse, jordtilknyttede erhverv, tekniske anlæg, rekreative formål m.v. herunder ibrugtagning af overflødiggjorte bygninger og anmeldelsespligt
 • 15:30
  Proces og procedurer til afgørelser herunder klageregler
 • 16:30
  Fælles læringsopsamling
 • 17:00
  Tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er