NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Landzoneadministration jura og praksis

Nyt kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne.
Kurset henvender sig til nye medarbejdere.

Med ændringerne i planlovens formålsparagraf er der indført en række lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, uden at de klare grænser mellem land og by udviskes eller udvandes.

Den nye planlov åbner bl.a. op for øget bosætning og erhverv, bedre rammer for produktionsvirksomheder og øget mulighed for at anvende fritidshuse til helårsbeboelse. Samtidig tilsigtes en mere fleksibel og smidig administration.

Kommunernes planadministration efter planlovens § 34 – 38 forventes at være nytænkende, fleksibel men også balanceret, så hensynet til vækst og udvikling afvejes med hensynet til jordbrugserhvervene samt landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn.

Komponent har udarbejdet et kursus i landzoneadministration som giver dig et overblik over landzoneområdet koblet til planlovens bestemmelser, planklagenævnets afgørelser og kommunernes egen planpraksis og administrationsgrundlag.

Undervisningen gennemføres med stor deltagerinvolvering og fælles læringsrefleksioner med afsæt i konkrete cases.

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokatfuldmægtig Esben Aggerbeck, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Anne Jul Kristensen, Ikast-Brande Kommune, Bygge- og Miljøafdelingen

Deltagelsesgaranti

Vær med online, hvis COVID-19 hindrer fysisk fremmøde. Læs mere her

Målgruppe

Kurset henvender sig til nye planlæggere og sagsbehandlere der beskæftiger sig med landzonesager, samt andre, som ønsker kendskab til forvaltning af zonebestemmelserne i praksis.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag