NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Lær online

Vi kan understøtte din afdeling eller organisation med online læring og undervisning på flere forskellige måder.

Onlineforløb

Vi har konverteret en række af vores spændende kurser og moduler til en online udgave, hvor du kan deltage direkte fra hjemmekontoret. Vi og vores dygtige undervisere ser frem til at møde dig i det virtuelle klasselokale til praksisnær læring og faglig og personlig udvikling.

Beskæftigelsesindsatsens love, regler og økonomi – i de store linjer/et overblik - Online kursus - 2 formiddage

Er du samarbejdspartner til jobcentret, administrativ medarbejder eller ny i beskæftigelsesindsat

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 20.04 - 27.04.2021
Lokation Online

DPSD i kommunen - grundlæggende kursus for medarbejderen, der er ny i patientsikkerhedsarbejdet

Er du ny i arbejdet med patientsikkerhed i kommunen, og har du brug for at blive klædt på til at arbejde aktivt med og i DPSD? Så er dette kurset for dig.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.04.2021
Lokation Online

Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113

Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet (NY LOVGIVNING pr. 1/1 2021!)

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.04.2021
 • 12.10.2021
Lokation Online

Whistleblowerordning

Fra den 17. december 2021 skal alle landets kommuner have etableret en whistleblowerordning.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 27.04.2021
 • 28.04.2021
Lokation Online

Vilkårsændringer i ansættelsesforholdet

Med hvilket varsel skal en ændring i et ansættelsesforhold fortages? Få styr på det retlige grundlag, varslingstyperne og processen, når der gennemføres vilkårsændringer i kommuner og regioner.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 03.05 - 12.05.2021
Lokation Online

Den Offentlige Projektlederuddannelse®

Dygtige projektledere er et vigtigt fundament for fortsat udvikling og innovation i den offentlige sektor.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 05.05 - 30.09.2021
 • 18.05 - 05.10.2021
 • 01.09 - 09.11.2021
 • 01.09 - 09.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev, Aalborg, Online

Konsekvenser ved overforbrug af alkohol

Viden om risici, skadeseffekter og konsekvenser ved et overforbrug af alkohol – og veje til at motivere borgere til forandring gennem bevidsthed og eventuel behandling.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 05.05.2021
Lokation Online

Data og sygefravær i kommunen - deltag fysisk eller online

Data er vejen til at reducere fraværet gennem en indsigtsfuld forståelse af dine medarbejderes handlemønstre - her og nu og over tid.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 06.05.2021
Lokation Online

Udveksling og videregivelse af oplysninger

Få styr på, hvornår du må videregive oplysninger til dine kollegaer i kommunen og kommunens institutioner – og bliv skarp på, hvornår må du videregive oplysninger til andre myndigheder og private.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 29.09.2021
Lokation Aarhus

Er du den erfarne medarbejder i arbejdet med kommunens indsats mod socialt bedrageri?

Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre erfarne kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 12.05.2021
 • 06.09.2021
Lokation Aarhus, Online

Grundlæggende kommunalfuldmagt

--Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Få styr på lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) - Online kursus

Få styr på lovens intentioner, de overordnede pejlemærker og komplekse problemstillinger, så du kan bistå med implementeringen af ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 25.05.2021
Lokation Online

Grundkursus i håndtering af persondata

Gør GDPR til en del af din comfort zone, så du kan koncentrere dig om de borgernære opgaver, som personoplysningerne egentlig handler om.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 26.05 - 27.05.2021
Lokation Online

DPSD i kommunen - for den erfarne risikomanager

Er du erfaren udi arbejdet med patientsikkerhed i kommunen, og er du klar til at blive endnu skarpere til at bruge DPSD aktivt i dit arbejde med patientsikkerhed? Så er dette kurset for dig.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 27.05.2021
Lokation Online

Bliv skarp på sundhedsjura i praksis

Er du ledende lægesekretær på en klinisk afdeling eller i praksisregi, så er denne kursusdag for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 02.06.2021
 • 06.10.2021
Lokation Online

Styrk organisationen – fokus på langtidssygefravær

Vil du også gerne hjælpe den langtidssyge medarbejder, sådan at varigheden af fraværet afkortes? Så tag med på kurset her!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 03.06 - 04.06.2021
Lokation Online

Mellemkommunal refusion – udvidet

Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 15.06.2021
 • 10.11.2021
Lokation Næstved, Online

Håndtering af medarbejdernes persondata

Bliv klædt på til at behandle jobansøgeres og medarbejderes personoplysninger korrekt og sikkert.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 16.06 - 17.06.2021
Lokation Online

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Vil du vide, hvordan du ved en effektiv budgetopfølgning og controlling kan lave god økonomistyring i kommunen? Du får redskaberne på dette kursus!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 17.06.2021
Lokation Online

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.06.2021
Lokation Online

Teamkoordinatoruddannelsen

Styrk dine kompetencer som teamkoordinator.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • August - november 2021
Lokation Online

Projektkoordinatorens værktøjskasse

Arbejder du med projekter eller projektlignende opgaver – eller skal du snart til det? Mangler du de konkrete værktøjer og redskaber til at styre dit projekt sikkert i mål?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 26.05 - 10.06.2021
 • 06.09 - 27.09.2021
 • 08.10 - 01.11.2021
Lokation Herlev, Online, Aarhus

Online-kursus i funktionelle lidelser

Landets førende eksperter formidler viden om den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelse. Lær, hvordan I håndterer disse borgere bedst muligt!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 09.09.2021
Lokation Online

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Få styr på de grundlæggende krav til det kommunale årsregnskab, tips til effektiv regnskabsaflæggelse og ny inspiration til det strategiske arbejde med årsrapporten.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 18.11.2021
Lokation Online

Hybridforløb

Komponent tilbyder også hybridundervisning, hvilket vil sige, at vi kombinerer fremmødeundervisning og onlineundervisning. 

Hybridundervisningen foregår ved, at underviseren og deltagerne som udgangspunkt mødes fysisk enten hos Komponent eller hos et af de kursussteder, vi samarbejder med. De deltagere, der ikke har mulighed for at møde ind, kan logge sig på hjemmefra eller fra arbejdspladsen og via vores tekniske løsninger deltage i undervisningen og indgå i f.eks. dialoger og gruppearbejde sammen med resten af holdet.  

Data og sygefravær i kommunen - deltag fysisk eller online

Data er vejen til at reducere fraværet gennem en indsigtsfuld forståelse af dine medarbejderes handlemønstre - her og nu og over tid.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 06.05.2021
Lokation Online

Gratis webinarer

Vi er vært for en række helt nye webinarer, som du kvit og frit kan deltage i direkte fra hjemmekontoret: 

Webinar - Få succes med dit forandringsprojekt

Du har ansvaret for, at dit forandringsprojekt lykkes – men hvad skal du gøre for at få succes? Bliv introduceret til fire nøglebegreber samt oplev et konkret redskab blive afprøvet live.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 21.04.2021
 • 02.12.2021
Lokation Online

Webinar: Virtuel procesledelse

Har du også spekuleret på, hvordan du får succes med facilitering af møder og processer online? Tag med på dette webinar, hvor vi sætter spot på god mødefacilitering og effektiv mødekultur online.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 06.05.2021
Lokation Online

Webinar - Værdiskabelse i offentlige projekter

Skaber et projekt værdi, bliver det en succes, men hvordan forstås værdi i offentlige organisationer?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 18.05.2021
Lokation Online

Webinar - Det stærke arbejdsfællesskab omkring projektet

Sæt fokus på arbejdsfællesskaberne omkring projektet.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 11.06.2021
 • 07.10.2021
Lokation Online

Webinar om projektkoordinatorens tre vigtigste redskaber

Lær de tre vigtigste projektredskaber og øg din succesrate markant som projektkoordinator, tovholder eller praktisk projekt-blæksprutte: interessentanalysen, risikoanalysen og kommunikationsplanen.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 10.09.2021
Lokation Online

Skal vi designe jeres digitale læringsforløb?

Alle kan lave webinarer, videoer og Skype-møder. Men hvis effekten skal være læring, kræver det pædagogisk og didaktisk viden om, hvordan du tilrettelægger, gennemfører og følger op på det digitale læringsrum. 

Vi har 50 års erfaring i at udvikle læringsforløb til ledere og medarbejdere i kommuner og regioner. Derfor ved vi også, hvordan I sætter strøm til læringen i jeres organisation. 

Skal I afholde et digitalt arrangement? Ønsker I at formidle ny lovgivning eller ny praksis til en stor gruppe af medarbejdere, der arbejder hjemme eller sidder på flere lokationer? Eller har I behov for støtte til at gennemføre allerede planlagte læringsforløb digitalt?

Vi kan hjælpe med at designe digital læring med fokus på udbytte og effekt for deltagere og organisation. Vi rådgiver om bl.a. læringsdesign, valg af platforme, aktivering af deltagere og kombinationer af læringsformer, der understøtter formålet med læringsaktiviteten. 

Vi kan bistå med dele af designet, eller vi kan designe, administrere og afholde forløbet med udgangspunkt i jeres lokale behov. 

Vis undervisernetværk består af 2.500 fagligt stærke undervisere og eksperter, der kender den kommunale virkelighed og kan sikre en kobling mellem undervisningen og den virkelighed, deltagerne udøver deres faglighed i – også digitalt. 

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

E-læring

Vi samarbejder med Virtio og Edutasia om en række e-læringsforløb for ledere og medarbejdere. Her kan du f.eks. indsigt i, hvordan du skaber værdi på LinkedIn eller du kan opdatere dig på it-sikkerhed.

Få overblik over dine egne og organisationens digitale kompetencer

Hvordan står det til med dine digitale kompetencer? Og hvad med organisationens? KL, COK og Center for Digital Dannelse er gået sammen om at udvikle et omfattende kortlægningsværktøj, der kan tage temperaturen på de digitale kompetencer og den digitale modenhed i de danske kommuner.

Prøv den gratis version, og lav dit eget digitale kompetencehjul lige her >>

Særligt for skoler: Klæd skolens medarbejdere på til at efterleve reglerne i databeskyttelsesforordningen

Hvordan sikrer I, at alle skolens medarbejdere behandler personoplysninger korrekt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen? COK og KL har udviklet et digitalt, lavpraktisk og prisvenligt værktøj, der klæder lærere, pædagoger, skolesekretærer og øvrige medarbejdere på til at følge lovgivningen og beskytte persondata. Med en pris på højest 140 kr. pr. deltager er e-læringsværktøjet en prisvenlig og effektiv måde at sikre compliance og forankring af ny viden blandt skolens medarbejdere.

Læs mere her >>